Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en Mondriaan.

Samen met o.a. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Goede GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding en meer aandacht voor de herstel en weerbaarheid van de patiënten en hun netwerk.

Delespaul is werkzaam als klinisch psycholoog en supervisor en adviseert instellingen, belangengroepen en overheden in de Zuid-Limburgse regio en erbuiten over zorginnovatie. Hij is is bestuurslid van het CCAF en van F-ACT Nederland. Hij is mede initiatiefnemer van het User Research Center.

Delespaul is geïnteresseerd in wisseling in kwetsbaarheid en weerbaarheid in het verloop van hun dagelijkse leven van mensen. Hiervoor ontwikkelde hij de Psymate™ App, een op ESM gebaseerde methode, voor toepassing in de klinische praktijk. De PsyMate™ App is beschikbaar voor iedereen en kan door burgers worden gebruikt om weerbaarheid te ontwikkelen.

Philippe is de man van de inhoud: Voor wie de tijd heeft is het zeer de moeite om Wie geneest de Geesteszorg te bekijken waarin hij uitgebreid zijn verhaal doet!

afbeelding
Philippe Delespaul
Sorteer
4