Team

SamenBeter is georganiseerd als een proeftuin zelf: namelijk nauwelijks. Of liever gezegd: SamenBeter is zelf-organiserend. Iedereen die een uitdaging ziet en de verantwoordelijkheid neemt om die aan te gaan gaat deel uitmaken van SamenBeter. Dat kunnen mensen zijn die dagelijks bezig zijn met wijken, de website, fondsenwerving of PR. Maar ook professionals en academici die zorgsystemen onderzoeken, ICT'ers die software ontwikkelen. En vergeet niet de mensen wiens gedachtegoed aan de basis staat van de Proeftuin gedachte staat of dat doorontwikkelen.
Het is de bedoeling dat al deze mensen zich op deze site bekend maken en zelf hun rol en hun verantwoordelijkheid formuleren.
Als dat gepubliceerd is betekent dat ook dat anderen niet zonder meer aan deze verantwoordlijkheid kunnen voorbijgaan!