Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Facebook“Twitter"/“Google+”/“Pinterest"/“Twitter"/

Team

SamenBeter is georganiseerd als een proeftuin zelf: namelijk nauwelijks. Of liever gezegd: SamenBeter is zelf-organiserend. Iedereen die een uitdaging ziet en de verantwoordelijkheid neemt om die aan te gaan gaat deel uitmaken van SamenBeter. Dat kunnen mensen zijn die dagelijks bezig zijn met wijken, de website, fondsenwerving of PR. Maar ook professionals en academici die zorgsystemen onderzoeken, ICT'ers die software ontwikkelen. En vergeet niet de mensen wiens gedachtegoed aan de basis staat van de Proeftuin gedachte staat of dat doorontwikkelen.
Het is de bedoeling dart al deze mensen zich op deze site bekend maken en zelf hun rol en hun verantwoordelijkheid formuleren.
Als dat gepubliceerd is betekent dat ook dat anderen niet zonder meer aan deze verantwoordlijkheid kunnen voorbijgaan!

Michael Milo

Michael Milo

Michael Milo werkt als onafhankelijk ZZP en is bestuurslid van Stichting Beter met Elkaar, mede-initiefnemer/bestuurslid van Stichting De Nieuwe GGZ, bestuurslid van Broodfonds Wil'em, lid van de Raad van Advies van Ypsilon. Daarnaast geeft hij advies en onderwijs aan hogescholen, universiteiten, post-doc opleidingen en incompany trajecten.

Michael is binnen SamenBeter verbinder in de communities van positieve gezondheid, (digitale) transformatie, onderwijs, wijkgerichte experimenten & onderzoek.

 

Michael wordt gedreven door het community based vormgeven van nieuwe concepten in veranderprocessen met verschillende stakeholders. Een ieder heeft zijn eigen expertise, maar er liggen prachtige mogelijkheden in het verbinden van al deze ideeen in nieuwe oplossingen. Dat doet en deed hij als GZ psycholoog, systeemtherapeut, bandleider, verandermanager en partner in een samengesteld gezin.

 

 

Gijs Ockeloen

foto gijs

Gijs is ontwerper en medeoprichter van Reframing Studio. Reframing Studio voorziet dat de transitie die de zorg moet doormaken met zich meebrengt dat mensen anders gaan fucntioneren. Dat betekent dat we ook de omgeving, de infrastructuur, de organisatie van onze leefomgeving opnieuw bekeken moet worden. Met SamenBeter wil Gijs zich inzetten om met elkaar te bepalen hoe deze inrichting er uit moet komen te zien door zoveel mogelijk prototypen van Proeftuinen op te zetten. 

Bekijk Gijs' zijn TEDxMOSCOW: Design for Mental Health and other Big Challenges

Egbert Bleyenburg

Egbert Bleyenburg

Egbert is webontwikkelaar en eigenaar van Overboord webprojecten. Van oorsprong Theoretisch fysicus verdwaalde hij na een omweg via theater en kunst in het web, waar hij zich sinds 1998 bezig houdt met het ontwikkelen van online communicatie en cultuur. Overboord ontwikkelt websites, online netwerken, databases en interfaces voor interactieve applicaties.
Egbert is verantwoordelijk voor de technische opzet en structuur in het samenbeter.org portal. En wetende hoe weinig hij na twintig jaar eigenlijk weet in deze zich als een trage explosie van kennis en techniek ontwikkelende digitale wereld, staat hij open voor alle ideeen en adviezen van mensen die het beter weten.


 
 

"SamenBeter" wordt ondersteund door een inhoudelijke board

Pieter Jeekel

Pieter Jeekel

Pieter Jeekel is directeur van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund

Zelfzorg Ondersteund realiseert landelijk op grote schaal ondersteunde zelfzorg door krachtenbundeling van vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. Zelfzorg Ondersteund is ontstaan door de unieke samenwerking van Achmea, CZ, Menzis, De Friesland, ONVZ, VGZ, InEen, Nederlandse Diabetes Federatie, Nederlands Huisarts Genootschap, Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Anja van der Aa

Anja van der Aa

Anja van der Aa is directeur van GezondNL, een landelijk samenwerkingsverband voor koplopers op het gebied van (virtuele) gezondheidspleinen en zorgregio’s. Daarnaast is zij bestuurslid van het Landelijk Platform Woonoverlast. Van der Aa heeft vele publicaties over samenwerken in ketens en netwerken geschreven, 8 grote congressen en diverse platforms en allianties geïnitieerd. Zij heeft hiervoor een landelijke innovatieprijs gewonnen. Inspiratiebron zijn haar ervaringen als mantelzorger.

Jan Joost Meijs

Jan Joost Meijs

Mijn uitdaging ligt in het realiseren van mensgerichte eerstelijnszorg die naast het herstellen of in stand houden van de positieve gezondheid van mensen die ingeschreven zijn bij gezondheidscentrum de Roerdomp zich ook bezig houdt met het zoveel mogelijk ondersteunen en versterken van de veerkracht zodat mensen tot bloei kunnen komen. Het is bijzonder dat je als directeur zo dicht op het primaire proces zit dat je de effecten van onze zorgverbeteringen ook daadwerkelijk ervaart en ziet.
 

Frans Kusse

Frans Kusse

Frans (Christiaan) Kusse (1952) is arts, redacteur en bestuurder van de Academy for Integrative Medicine. Kusse studeerde na het gymnasium B andragogie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) van 1970 tot 1977. Hij combineerde deze studie met het uitvoeren van sociaal onderzoek. Vervolgens is het de studie Geneeskunde gaan volgen aan de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc). Ook volgde hij een opleiding homeopathie voor artsen.

Jan Smelik

Jan Smelik

Jan Smelik is als strategisch healthcare marketing expert bruggenbouwer tussen patients, HCP's and leveranciers. Jan is co-founder van lokale zorg initiatieven als 'Austerlitz Zorgt' en van 'Nederland Zorgt Voor Elkaar': een netwerk van burgerinitiatieven. 'Nederland Zorgt Voor Elkaar' deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten burgerinitiatieven op landelijk niveau.

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en Mondriaan.

Samen met o.a. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Goede GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding en meer aandacht voor de herstel en weerbaarheid van de patiënten en hun netwerk.

Delespaul is werkzaam als klinisch psycholoog en supervisor en adviseert instellingen, belangengroepen en overheden in de Zuid-Limburgse regio en erbuiten over zorginnovatie. Hij is is bestuurslid van het CCAF en van F-ACT Nederland. Hij is mede initiatiefnemer van het User Research Center.

Delespaul is geïnteresseerd in wisseling in kwetsbaarheid en weerbaarheid in het verloop van hun dagelijkse leven van mensen. Hiervoor ontwikkelde hij de Psymate™ App, een op ESM gebaseerde methode, voor toepassing in de klinische praktijk. De PsyMate™ App is beschikbaar voor iedereen en kan door burgers worden gebruikt om weerbaarheid te ontwikkelen.

Philippe is de man van de inhoud: Voor wie de tijd heeft is het zeer de moeite om Wie geneest de Geesteszorg te bekijken waarin hij uitgebreid zijn verhaal doet!

Annemieke Roobeek

Prof. Dr. Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek is een Nederlandse wetenschapper en bestuurder en Hoogleraar Strategy & Transformation Management. Innoveren, organisatieverandering, nieuwe businessmodellen en andere competenties zijn vaak tegelijkertijd nodig en vragen om een strategische aanpak gebaseerd op netwerkend werken. Niemand kan het alleen en samenwerking binnen en buiten de organisatie is noodzakelijk om de juiste kennis, kunde en inzichten snel te kunnen inzetten. Prof. dr. Annemieke Roobeek is een pionier in het samenbrengen van strategische uitdagingen en onverwachte combinaties van mensen, bedrijven en organisaties. Ze is onafhankelijk  en zet haar brede kennis en ervaring in voor wie de urgentie voelt om verder te gaan om echt te vernieuwen. Ze is aan Nyenrode Business Universiteit verbonden als hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement en zij is Founder/CEO van MeetingMoreMinds sinds 1999. Intercompany networking, het ontsluiten van collectieve intelligentie en het onderbouwen van strategie met data-analyse en research is haar specialiteit. Ze is een inspirerend spreker die richting aan vergezichten geeft en mensen meeneemt in de toekomst die gisteren begonnen is.

Carl Verheijen

Carl Verheijen

Carl Verheijen (1975) is director Innovation and knowledge bij de Noaber Foundation: Driving change, Improving health. Dat is de missie die we als Noaber Foundation hebben geformuleerd. Transities in de zorg vraagt om structurele en incidentele samenwerking waarbij relevante stakeholders die elk voor zich – en op hun beurt vaak weer samenwerken met anderen – bijdragen leveren aan het verbeteren van gezondheid.

De vraag die wij ons hebben gesteld is, of het mogelijk is de ontwikkeling van een ‘natuurlijk ecosysteem voor een gezond Nederland’ te stimuleren dat onafhankelijk is van individuele belangen, dat krachtig is en dat zal worden gezien als de gezamenlijke ‘gezondheidsontwikkelaar’ van Nederland.

Samen met mijn collega's zal ik op zoek te gaan naar antwoorden op deze vraag. Dát ecosysteem wil ik mede vorm en inhoud gaan geven.

Als directeur Kennis en Innovatie zal ik mijn expertise, inzichten, ideeën en persoonlijke motivatie op een zorgvuldige en gedreven wijze inzetten. Mijn doel is te gaan verbinden, delen en bouwen. We gaan ervoor zorgen dat kennis wordt verzameld en gedeeld. En waar dat mogelijk is zal ik samen met het team van de Noaber Foundation innovaties zoeken die gezondheid bevorderen en veranderingen in gang zetten.

Carl begon zijn studie geneeskunde in 1993 in Utrecht. Hij schaatste van 1997 - 2010 als professional bij de KNSB kernploeg en de TVM schaatsploeg. Onder andere heeft hij 2 bronzen medailles bij de Olympische Spelen van Turijn en is hij vijf maal wereldkampioen geworden. Tijdens zijn schaatscarrière heeft hij in 2003 zijn doctoraal geneeskunde behaald. Vanaf 2011 - 2012 is hij werkzaam op non-profit basis als Chef de Mission van de Jeugd Olympische Winter Spelen. 

Carl Verheijen werd al snel na zijn schaatscarrière betrokken bij het management van de gezondheidscentra Nije Veste en Corlaer in Nijkerk. Hij zei in een interview met Corina de Feijter in De Eerstelijns dat de topsport hem veel heeft gebracht en dat hij daarom de plicht heeft iets voor de maatschappij terug te doen. “Ik heb leren samenwerken, doelen leren stellen en kan omgaan met verlies. Ik heb mijn vrouw via het schaatsen leren kennen. Natuurlijk heb ik nu een ander leven, ik kan tijd maken voor mijn gezin en heb een sociaal leven. Ik heb eerst bewust afgetraind en ik heb samen met mijn gezin gereisd. Ik kreeg veel aanbiedingen voor banen en heb me goed georiënteerd. Ik wist dat het iets met sport en geneeskunde moest worden, omdat daar mijn deskundigheid ligt. Ik ben blij dat ik met mijn opleiding doctoraal geneeskunde in Utrecht de kans in dit gezondheidscentrum krijg. Ik werk er nu een jaar. Het is pittig doorwerken maar ik heb het prima naar mijn zin.”

In maart 2011 is gestart bij Gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk waar hij begon als algemeen manager en daar uiteindelijk directeur en voorzitter van beide gezondheidscentra is geworden.

Deze functie in Nijkerk was een succes, hij raakte betrokken bij bestuurstaken in de organisatie en startte veel innovatieve projecten in Nijkerk. Daaronder de lokale Diabetes Challenge in samenwerking met zijn sportbroeder Bas van der Goor. Maar ook de ontwikkeling van een persoonlijk gezondheidsdossier, Positief Nijkerk en een uniek longcontract in samenwerking met ziekenhuizen, longartsen en de inwoners.

Carl was tot medio 2018 directeur van IPH: de Stichting 'Institute for Positive Health' opgericht in 2015. De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de samenleving met als doel de positieve gezondheid van de mens in algemene zin te ondersteunen, te versterken en te herstellen binnen zes dimensies: lichamelijk, psychisch, spiritueel, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Met het instituut willen ze de motor zijn achter Positieve Gezondheid en voor meer gezondheid zorgen in Nederland. Dit doen ze door in te zetten op lezingen, trainingen, onderzoek en eigentijdse middelen waaronder mijnpositievegezondheid.nl

 

Jim van Os

Jim van Os

Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ. Hij is voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In 2009 stelde van Os voor om schizo-labels af te schaffen wegens gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en het risico van de  'attributie fout' - het fenomeen dat psychiaters en psychologen de patiënt niet meer als persoon kunnen zien vanwege pseudo-wetenschappelijke preconcepties die besloten liggen in het label. Hij stelde een ander, breed en syndromaal ziektebegrip voor dat uitnodigt tot verdere persoonlijke diagnose in plaats van ‘schizo’ stereotypering.

Eind 2015 startte Van Os, samen met Philippe Delespaul, Wilma Boevink, Michael Milo en Frank Schalken de breed gesteunde beweging 'De Nieuwe GGZ' . De hoeksteen daarvan is een multideskundige community met normaliserende zelfhulp, herstelgerichte weerbaarheidsbevordering, sociale holding en een consumer-driven sociale economie. De website 'PsychoseNet', met momenteel 75.000 bezoekers per maand, is een reeds langer bestaande eCommunity voor peer support en online hulp. De volgende stap zijn natuurlijk de Proeftuinen met wijkgerichte, bewoners geregisseerde zorg over een breed spectrum.

Zie Jim op stoom op TEDxMaastricht: "Connecting to Madness".

organisaties

Nieuwe gebruikers

sophie

sophie

Rol
abc rep

Organisatie

Biografie/CV

Gebruikers

.Johan Sijm

.Johan Sijm

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Aarkel

Aarkel

Rol
??

Organisatie
xtravalue
Biografie/CV
ahaazel

ahaazel

Rol
Arkin

Organisatie

Biografie/CV
aleksandra.pakula

aleksandra.pakula

Rol


Organisatie
Mind&Health
Biografie/CV
Alexander Hogendoorn

Alexander Hogendoorn

Rol
Zorgvrijstater

In 2013 ontmoette ik Dennis Lohuis (buurtgenoot en social designer) in de Leeszaal Rotterdam West. Wij stelden ons de vraag: 'wat betekent het nu in de praktijk dat mensen meer met en voor elkaar moeten gaan zorgen?' Die vraag vormde de basis voor de Zorgvrijstaat. “Ik had toen niet kunnen vermoeden welke vragen er op ons pad zouden komen en welke kwaliteiten we in de wijk zouden tegenkomen. Zorgvrijstaat werkt aan een zorgzame wijk en richt zich op het versterken van 'het organiserend vermogen van de wijk'. We vormen als het ware een laboratorium voor sociale innovatie en zijn actief in Rotterdam West (Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen). We werken continu aan het verbinden van mensen en netwerken. Als 'Zorgvrijstater' richt ik mij vooral op het ontwikkelen van een wijk-community voor geestelijk welbevinden, persoonlijke ontwikkeling (maatschappelijk herstel) en wijkpsychiatrie. Ik ben kwartiermaker eCommunity. 
 


Organisatie
Zorgvrijstaat
http://www.zorgvrijstaat.nl
Biografie/CV

Ik heb Maatschappelijk Werk, Pedagogiek en Bestuurskunde gestudeerd en ben altijd geboeid geweest door invloed die sociale en overige omgevingsaspecten (zoals bijvoorbeeld beleid en stedelijke omgeving) op het gedrag van mensen en groepen heeft. In mijn werk staat eigenlijk steeds het verbinden van de perspectieven van 'de straat' met de wereld van 'het beleid' en het organiseren van netwerksamenwerking centraal. Ik heb gewerkt als reclasseringswerker, projectsecretaris sociaal verslavingsbeleid en als projectmanager beschermde woonvormen en werkcentra voor verslaafde prostituees en dak- en thuislozen. Ik heb in een rol als netwerkregisseur de complexe ouderenzorg leren kennen en daarbij mogen werken aan vernieuwende vormen van netwerksamenwerking. 

Samen met Ton Mosheuvel en Ton Bakker startte ik het Preventie Collectief. Omdat preventie het vliegwiel voor de gewenste transitie in de zorg en het sociale domein kan vormen. Het denken van uit de levensloop van mensen staat daarbij centraal. Binnen het netwerk delen wij onze kennis en ervaringen en in wisselende samenstellingen werken wij aan vernieuwing op het snijvlak van een geïntegreerde wijk/gebiedsaanpak, netwerkzorg en digitale innovatie. 

aanjager doen, leren en verbinden
Anne-Marie Benschop
aanjager doen, leren en verbinden

Anne-Marie Benschop

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie
Annemieke Roobeek
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie

Annemieke Roobeek

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Arjen Oenema

Arjen Oenema

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Arjen van der Stoel
arjenvanderstoel
Arjen van der Stoel

arjenvanderstoel

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Arkel

Arkel

Rol
??

Organisatie
xtravalue
Biografie/CV
Arnold Weel

Arnold Weel

Rol
artdirector

De manifestatie van SamenBeter is 'werk in uitvoering': open, toegankelijk, ongepolijst en voor verbetering vatbaar. Uitgangspunt van de website is het schoolbord. De live events van SamenBeter hebben de sfeer van een open marktplein (met uitglijders richting rondreizend circus).


Organisatie

Biografie/CV
Bart Bongers

Bart Bongers

Rol
nntb

-


Organisatie
Zorg in Ontwikkeling (ZIO)
http://www.zio.nl
Biografie/CV
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg

Bart Brandenburg

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Bertil

Bertil

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Bert Vendrik Psycholoog en Publicist
bertvendrik
Bert Vendrik Psycholoog en Publicist

bertvendrik

Rol
Publicist en enthousiast zoeker naar nieuwe hulpvormen

Ik werk als psycholoog met kinderen in een wijk in Beuningen, ben op zoek naar andere hulpvormen en een andere rol die meer past bij een andere GGZ. Ik meen die gedeeltelijk gevonden te hebben. Zie www.bertvendrik.nl


Organisatie
Bert Vendrik GZ Psycholoog
http://bertvendrik.nl/
Biografie/CV

Zie www.bertvendrik.nl

bianca.van-beugen

bianca.van-beugen

Rol
Ervaringsdeskundige

Op dit moment loslopend ervaringsdeskundige met enige kleine vrijwilligersactiviteiten, waaronder de "Nieuwe GGZ Blog" (waarin in ieder geval maandelijks interviews met Philippe Delespaul geplaatst worden, maar daarnaast is het is de bedoeling om regelmatig meer mensen die in enig opzicht bij De Nieuwe GGZ betrokken zijn, aan het woord te laten.) Daarnaast ook actief voor Stichting Door en Voor, die op dit moment overigens nog geen banden heeft met Samen Beter.

Ik zou willen proberen om de bottom-up verbinding en mogelijkheden binnen Samen Beter te versterken. 


Organisatie

https://denieuweggzblog.wordpress.com
Biografie/CV

Uitgebreide ervaring met negatieve en ook wel positieve invloeden in de GGZ en herstel ondanks c.q. dank zij deze invloeden. Daarnaast ervaring met uitwisseling van ervaringen met andere "cliënten"/ ervaringsdeskundigen (ontwikkelen van "collectieve ervaringskennis"), het schrijven van blogs over GGZ gerelateerde onderwerpen, en het "beoordelen van wetenschappelijk onderzoek vanuit cliëntperspectief". 

Enige ervaring met werk in de wereld van gezondheidsgerelateerde wetenschap (stage Bio-Farmaceutische Wetenschappen) en beleid (toxicologie, stage bij RIVM).

Situatie op dit moment = op zoek naar meer mogelijkheden om bij te dragen en me hierin verder te ontwikkelen.

 

Calafell

Calafell

Rol
Webeditor Nieuwland

Organisatie
Nieuwland
Biografie/CV
CummingsCummings35

CummingsCummings35

Rol


Organisatie

Biografie/CV
djongene

djongene

Rol
Geïnteresseerde

Organisatie
Arkin
https://www.arkin.nl/
Biografie/CV
De Oude Bieb
dob@lewenborg
De Oude Bieb

dob@lewenborg

Rol


Organisatie
Stichting De Oude Bieb
https://www.deoudebieblewenborg.nl/
Biografie/CV

Als De Oude Bieb faciliteren we voor de bewoners uit de wijk Lewenborg een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar ruimte is voor een gratis kopje koffie of thee. Niets moet, maar een luisterend oor is altijd aanwezig. Vrijwilligers en bezoekers kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten en trainingen.

d_vanpareren

d_vanpareren

Rol


Organisatie

Biografie/CV
EasyROM

EasyROM

Rol
App ontwikkelaar

Ik ben Chief Technology Officer bij EasyROM, de meest innovatieve oplossing voor het meten van de kwaliteit van een medische behandeling volgens patiënten. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van mobiele apps en meer dan 20 jaar met het bouwen van websites. Ik kan het allergoedkoopst en het snelst een idee omzetten in een app, omdat ik full-stack ontwikkelaar ben. Ik draag innovatie in de zorg een warm hart toe, dus doe ik daar veel voor, zo ook in de proeftuintjes.


Organisatie
EasyROM
https://www.easyromapp.com
Biografie/CV

Je kan mijn linkedinprofiel lezen, maar in het kort:

43 jaar, 3 eigen kinderen, 1 crisispleegkind (4 wkn oud), crisispleegouder. Getrouwd.

Dax is een doorzetter, leergierig en strijdt voor gerechtigheid, eerlijkheid, oprechtheid, daadkracht en gelijkwaardigheid.

Zal altijd eerlijk een mening geven als daar om gevraagd wordt. Zal altijd voorde zwakkeren opkomen en helpen waar nodig en waar mogelijk.

Ik kan helpen met alle zaken, die met internet en mobiele apps te maken hebben, zowel van een creatief/design uitgangspunt, als een strategische/consultancy hoek, een programmeer-, hardware- en netwerktechnische hoek. Ik ben trouwfotogtraaf geweest, kan video-editten, videografie, dronefotografie/videografie en ben geïntereseerd in alle aspecten, waar iemand mij kan besmetten met hun passie.

Ed Maarseveen

Ed Maarseveen

Rol
netwerken en alles wat op het pad komt dat interessant is.

Ik ben een aanpakker en soms ook wat de perfectionistisch.


Organisatie
Particulier
Biografie/CV

Curriculum Vitae

Persoonlijke Gegevens

Naam
Voornaam Ed
Geboortejaar 11-06-1959
Nationaliteit Nederlandse
Adres
Woonplaats Rotterdam
Tel.
E-mail e.maar@tele2.nl
Rijbewijs B-E

Opleiding en cursussen

1992 - 1996: MTS Weg- en Waterbouw
1973 - 1977: LTS electrotechniek

2009: Gww Bestek Administratie
2009: Gww Calculatie + Toepassingen in de praktijk
2009: Gww Bestek 5,0
2008: Basiscursus rechten (LOI)
2005: Nederlandse spelling en grammatica
2003: Klein vaarbewijs I
2003: Marifooncertificaat
2002: RAW-systematiek voor bestekschrijvers
2001: AutoCAD 2000 update
2001: Bestratingen
2001: VOL-VCA
2000: Microstation
2000: Directievoering UAV
1999: Verkeersmaatregelen
1999: Bestekschrijven
1999: Asfaltkennis
1998: MTS deelcertificaat AutoCAD-tekenen (bouwkunde)
1998: MTS deelcertificaat AutoCAD-tekenen (elektrotechniek)
1997: Telematica beheerder (automatisering)
1983: CVV autotechniek

Relevante Werkervaring

Van 1977 t/m 1992 als elektromechanisch (onderhouds)-monteur werkzaam geweest. en van 1992 t/m 2009 ben ik werkzaam geweest in de Weg en Waterbouwsector als werkvoorbereider, tekenaar en opzichter (overwegend bij overheden).

Software kennis:
Windows, MS-Office, SAP, AutoCAD, Igos, Microstation, GIS, Novell.

Talenkennis:
Nederlands, Engels (laag), Pools (laag).

Competenties:
Slagvaardig, klantgericht, empatisch.

Compassie counts
edo.overman
Compassie counts

edo.overman

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Egbert Bleyenburg
Egbert Bleyenburg
Egbert Bleyenburg

Egbert Bleyenburg

Rol
Ontwikkeling website

Doel van de website is om een een community en kennishub te worden voor de proeftuinleiders. We proberen flexibel te reageren op vragen uit die community. We beginnen niet met een groot alomvattend plan, maar we proberen de site ook langzaamaan, en gedreven door de behoefte uit de community, op te bouwen.


Organisatie
Overboord webprojecten
http://www.overboord.nl
Biografie/CV

https://www.linkedin.com/in/egbertbleyenburg/

Eline van Galen

Eline van Galen

Rol


Organisatie
Reframing Studio
Biografie/CV
elke

elke

Rol


Organisatie

Biografie/CV
emilie

emilie

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Eric Franck

Eric Franck

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Franca van Rosmalen

Franca van Rosmalen

Rol
fan

Organisatie
robuust
https://www.rosrobuust.nl/
Biografie/CV
Francine

Francine

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG
Frans Kusse
Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG

Frans Kusse

Rol
Vertegenwoordiger van de Academy for Integrative Medicine en het Netwerk Integrale Zorg en Gezondheid

Vertegenwoordiger van het integrale veld om de verbinding te leggen tussen integrale artsen en therapeuten, inclusief het onderwijs op dit gebied, en de lokale initiatieven om gezondheid te bevorderen die uitgaan van SamenBeter.


Organisatie
Academy for Integrative Medicine
http://www.aim-edu.nl
Biografie/CV

Frans Kusse (1952) studeerde andragogie (t/m doctoraal 1, UvA) en geneeskunde (artsexamen 1984, VU). Vanaf 1988 heeft hij een eigen praktijk in Amsterdam als arts voor integrale geneeskunde, waarin hij is gaan samenwerken met andere artsen en therapeuten. Sinds 2013 vormen zij het Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (www.aiga.nl).

Sinds 1994 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Similia Similibus Curentur (SSC), het wetenschappelijk tijdschrift homeopathische geneeskunde voor artsen in Nederland en Vlaanderen - en sinds 2012 tevens redactiecoördinator van het wetenschappelijke Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG).

Boeken:

  • Wat voor type bent u? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen geschreven (ISBN 9071669 556)  
  • Wat voor type is mijn kind? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen bij kinderen (ISBN 10 90-71669-57-2).

Deze boeken zijn inmiddels in tien talen uitgegeven.

Hij heeft blogs geschreven voor Artsennet.nl, de website van de KNMG, en momenteel schrijft hij blogs voor het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg.

Sinds 2007 is hij opleidingscoördinator en bestuurslid van de Homeopathie Stichting, het opleidingsinstituut homeopathische geneeskunde in Nederland voor artsen. Zie www.homeopathiestichting.nl.

Vanaf 2014 is hij coördinerend bestuurslid van de Academy for Integrative Medicine (AIM), het opleidingsinstituut dat opleidingen en nascholingen organiseert voor artsen in  Integrative Medicine. Zie www.aim-edu.nl.

Vanaf 2014 is hij tevens bestuurslid en vice-voorzitter van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) met de portefeuille PR. Zie www.avig.nl.  

Verder speelt hij een verbindende rol in het IM-veld in Nederland, onder andere als coördinator van het Netwerk Integrative Medicine.

Fred Kofman

Fred Kofman

Rol


Organisatie

Biografie/CV
gerco

gerco

Rol
Proeftuin begeleider

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van tastbare resultaten, opgebouwd uit en ontstaan door SAMENWERKING.
Alleen ben je sneller, samen kom je verder!


Organisatie
Zorgwaard, project SLIMLANGERTHUIS
http://www.zorg-waard.nl
Biografie/CV
Ghita

Ghita

Rol


Organisatie

Biografie/CV
avatar
Gijs Ockeloen
avatar

Gijs Ockeloen

Rol
In de wijken vraag creeeren naar vitaliteitsaanbod

Organisatie

Biografie/CV
Gorry

Gorry

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Hans Versteegh / Welzijn 3.0
Hans Versteegh
Hans Versteegh / Welzijn 3.0

Hans Versteegh

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Hilde
Hilde Wendt
Hilde

Hilde Wendt

Rol
x

Organisatie

Biografie/CV
Ianthe Leeuw

Ianthe Leeuw

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Inabetterworld18

Inabetterworld18

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Jan Mostert

Jan Mostert

Rol
Ontwikkelaar en meedenker

Vanuit de oprichting van de herstelacademie regio Delft groot voorstander van nieuwe initiatieven en ideeën. Aangemeld om input te leveren en van gedachten te wisselen.


Organisatie
Herstelacademie regio Delft
http://www.ggz-delfland.nl
Biografie/CV

Na een rijke carrière in de internationale groenten en fruit handel in 2014 tegen een muur aangelopen. Twee opnames binnen de GGZ achter de rug. Sindsdien bezig en hevig geïnteresseerd in herstel en ervaringsdeskundigheid. Ook weer aan het studeren in deze richting. Rond de HBO Ervaringsdeskundigheid in Dordrecht dit jaar af en ga verder aan de Hogeschool van Amsterdam. Neem ondertussen weer deel aan het arbeidsproces als ervaringswerker bij GGZ Delfland in Delft voor 20 uur. Doe daarnaast nog neven activiteiten voor Brijder Onderzoek. Ben van mening dat zorg anders kan worden vormgegeven. Mens - mens in plaats van behandelaar - client.

Prof. dr. Jim van Os
Jim
Prof. dr. Jim van Os

Jim

Rol


Organisatie

Biografie/CV
joop kools

joop kools

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Jos Morren

Jos Morren

Rol
Communicatie

Geïnteresseerd in de praktische inzet van communicatie bij de omslag in de zorg. Hoe bereik je draagvlak en participatie in de wijk? 


Organisatie

Biografie/CV
Jurjen Mensink

Jurjen Mensink

Rol


Organisatie

Biografie/CV
KajHendrix

KajHendrix

Rol
Designer

Organisatie
Reframing Studio
http://www.reframingstudio.com/
Biografie/CV
Klomp

Klomp

Rol
bestuur Samen Beter, proeftuin Eindhoven

Organisatie
elz' Achtse Barrier
Biografie/CV
KoenDortmans

KoenDortmans

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Laura

Laura

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Leef Kwadraat, coaching, therapie & training met body en mind
Leef Kwadraat
Leef Kwadraat, coaching, therapie & training met body en mind

Leef Kwadraat

Rol
Nog niet gedefinieerd

Organisatie
Leef Kwadraat & Werk Kwadraat
https://www.leefkwadraat.nl
Biografie/CV

Ik wil weg van de standaard en onpersoonlijke zorg. De mens verdient meer dan dat! Ik kijk met aandacht naar de cliënt en ik probeer hem/haar helemaal te zien. Ik luister én kijk naar wat men vertelt. Ik kijk én luister hoe men dat vertelt. Ik kijk én luister naar het lichaam én de geest. Men praat namelijk met gesproken taal, maar ook met lichaamstaal. Er ligt een schat aan informatie verborgen in ons lichaam, grotendeels onbewuste processen. Ik ga ervan uit dat alles informatie is: de woorden, de toon, de mimiek, de houding, de beweging. En daar maak ik gebruik van in de behandeling om men zo goed mogelijk verder te helpen.
-leef in het kwadraat >> gelukkig in het kwadraat
-body & mind
-minder praten & meer ervaren
-10% bewuste & 90% onderbewuste
-geen protocollen, maar maatwerk
-zo kort mogelijk, zo lang als nodig

Leo van Veen
leo van veen
Leo van Veen

leo van veen

Rol
Secretaris

Ik maak me sterk voor drie onderwerpen: leren en verbinden, kennis delen en opschalen binnen SamenBeter, coördineren en afstemmen met programma's en initiatieven in het ICT werkveld en Mijn Digitale Zorgtegoed


Organisatie
HGRV Adviseurs Managers
https://www.hgrv.nl
Biografie/CV
Lieke van Dun

Lieke van Dun

Rol
Existentiële zorg ontwikkelen

Visie: existentiële gezondheidszorg faciliteert eigen wijsheid en beoogt bewustwording en bezieling via inspirerende en laagdrempelige voorlichting over de essentie van welzijn en menszijn, ten behoeve van een innerlijke kwaliteit van leven van het individu en een liefdevolle includerende samenleving


Organisatie
Praktijk de Binnenkamer
http://praktijkdebinnenkamer.nl
Biografie/CV

Mijn naam is Lieke van Dun, geboren op 21 december 1976. Ik woon met mijn man en dochter in Zuid-Limburg, gemeente Margraten. Ik heb gedurende tien jaar gewerkt als psycholoog in de reguliere geestelijke gezondheidszorg en me daarnaast gespecialiseerd in zingeving en energiewerk.

Praktijk De Binnenkamer is een natuurlijk gevolg van mijn eigen zoektocht naar kwaliteit van leven. Het zin geven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke verbinding met een innerlijk bestaan stonden hierin centraal. Het diepgaande karakter van dit transformatieproces en de mate van vervulling dat me dit heeft gebracht wens ik elk mens toe

Praktijk De Binnenkamer is ontstaan vanuit de behoefte om het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar potentieel gericht werken. Hierbij wil ik uitdragen dat het investeren in een gezonde geest net zo vanzelfsprekend is als investeren in een gezond lichaam.

Mijn manier van werken:
authentiek: ik verbind me vanuit mijn hart.
helder: ik zie de kern en ben als een spiegel.
onconventioneel: ik wijk af van gebaande paden omdat ik kijk naar wat nodig is.

lilo crasborn

lilo crasborn

Rol
ambassadeur voor samen beter

Organisatie
MCC Omnes, regionale proeftuin Anders Beter
Biografie/CV
m.otten@st.hanze.nl

m.otten@st.hanze.nl

Rol
-

Organisatie
Hanzehogeschool 9 Healthy Ageing Professional
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing
Biografie/CV

Beroep: fysiotherapie
17 jaar werkzaam geweest als bedrijfsfysiotherapeut
Nu student Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool in Groningen en bezig met de Nationale Diabetes Challenge van de B vd Goor foundation. Mijn Innovatie en onderzoek richt zich op hoe de diabetes patient in beweing te krijgen.

Machteld Ploeg

Machteld Ploeg

Rol
??

Organisatie

Biografie/CV
Marco de Witte

Marco de Witte

Rol


Organisatie

Biografie/CV
MariaR

MariaR

Rol
Vanuit de NLZVE betrokken bij SamenBeter.

Organisatie
NLZVE en Lisserbroek SamenMeer
https://nlzve.mett.nl/home/default.aspx
Biografie/CV
Marijke

Marijke

Rol


Organisatie

Biografie/CV
mariusvandalen

mariusvandalen

Rol
Proeftuinder

Organisatie

Biografie/CV
Marjolein

Marjolein

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond
Martijn Koopmans
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond

Martijn Koopmans

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Marty Dijkstra

Marty Dijkstra

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Michael Milo

Michael Milo

Rol
Verbinder

Organisatie

Biografie/CV
Minke

Minke

Rol
Ontwerper

Organisatie
Reframing Studio
http://www.reframingstudio.com
Biografie/CV
Mireille van Bree

Mireille van Bree

Rol


Organisatie

Biografie/CV
moet.jansen

moet.jansen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Moonen1

Moonen1

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Nico Kamminga, initiatiefnemer Caredate
nicokamminga
Nico Kamminga, initiatiefnemer Caredate

nicokamminga

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Peter Rook

Peter Rook

Rol
Webber in Amersfoort

Een duurzame samenleving is niet duurder; je moet alleen slimmer nadenken; het biedt enorme kansen; het kan nu!

Mijn passie is om te werken aan een betere wereld en wordt daarbij geïnspireerd door mensen als Nelson Mandela: 'It always seems impossible until it's done.'​

Graag wil ik impact hebben op de plek waar ik ben. Vanuit mijn intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de maatschappij ben ik naast mijn werk als vrijwilliger actief bezig met een innovatieve en integrale aanpak binnen het Sociaal Domein, WMO, Jeugd, Participatie door het verbinden van burgers/bewoners, gemeente, welzijnsorganisaties en formele en informele zorg.


Organisatie
Uniekkk en vanuit Stichting Samen maken we Nieuwland
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3765/uniekkk
Biografie/CV
Foto Peter in Brugge
Peter van der Kort
Foto Peter in Brugge

Peter van der Kort

Rol
Deelnemer Proeftuin Westerpark

Als wijkbewoner van Westerpark, secretaris van de stichting i.o. U Niet Alleen en als vertegenwoordiger van de cliëntenraad van Arkin probeer ik een verbindende rol te spelen en vanuit het perspectief van cliënten en wijkbewoners een inbreng te hebben in de netwerkorganisatie die Samen Beter Westerpark wil zijn.


Organisatie
Arkin
http://www.arkin.nl
Biografie/CV
ph.delespaul@gmail.com

ph.delespaul@gmail.com

Rol


Organisatie

Biografie/CV
PhyllisV

PhyllisV

Rol


Organisatie
care+
http://www.care-plus.nl/
Biografie/CV

Sinds kort ben ik werkzaam als projectleider / teamleider binnen care+. Ik voel mij verantwoordelijk voor het meenemen van medewerkers in het herstel gedachtengoed en een anti stigma beweging creëren in de wijk waardoor bewoners met een psychische kwetsbaarheid op een volwaardige manier kunnen participeren. Vanuit die zoektocht kwam ik ook op deze site terecht en hoop hier aanknopingspunten te kunnen vinden.

PPierik

PPierik

Rol
Bestuur SamenBeter

Vanuit Ervaringsdeskundig perspectief


Organisatie
Mediant
Biografie/CV
Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.
Rijna1954
Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.

Rijna1954

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Rikki Overbeek

Rikki Overbeek

Rol


Organisatie

Biografie/CV
rob keukens

rob keukens

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Ronald Verberne Verbernecorporation

Ronald Verberne Verbernecorporation

Rol
Analist

Kritische blik als input.


Organisatie
Medewerker geweest bij LET Levantogroep Maastricht
Biografie/CV

Ervaring met de nieuwe GGZ en crisis kaart consultant.

ervaringsdeskundige (proces)begeleider.
russell.cummins
ervaringsdeskundige (proces)begeleider.

russell.cummins

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Sasseku

Sasseku

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Sergej van Middendorp

Sergej van Middendorp

Rol
Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter

Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter en verbind deze via de visie op GIDS met andere programma's zoals Medmij, Koppeltaal, en het informatieberaad. Dit doe ik samen met een kernteam van onafhankelijke architecten, privacy experts, ontwerpers, ontwikkelaars, projectleiders, en supporters, die op hun beurt een community van ICT leveranciers ondersteunen die hun producten via SamenBeter willen koppelen.


Organisatie
Stichting Beter met Elkaar, Miles Ahead
Biografie/CV
Tessa

Tessa

Rol
beleidsadviseur Arkin (proeftuin Westerpark Amsterdam)

Als beleidsadviseur van Arkin ondersteun ik de proeftuin Westerpark in Amsterdam


Organisatie
Arkin
http://arkin.nl
Biografie/CV
Theo Schoutsen
Theo Schoutsen
Theo Schoutsen

Theo Schoutsen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
TvdH

TvdH

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Tweeling76

Tweeling76

Rol
Lid werkgroep

Organisatie
De Regenboog Groep
https://www.deregenboog.org/
Biografie/CV
wendelatroll

wendelatroll

Rol
Communicatie, PR, Media, Social Media

Organisatie

Biografie/CV
Wessel van Beek

Wessel van Beek

Rol
Oprichter OpenGGZ.nl

Organisatie
OpenGGZ.nl
http://www.openggz.nl
Biografie/CV

Psychotherapeut, mede eigenaar GGZ instelling, oprichter GGZ Veenendaal, dr. in de psychologie

Wico Mulder

Wico Mulder

Rol


Organisatie

Biografie/CV
willem nater

willem nater

Rol
Adviseur brandveiligheid risicovolle personen.

Een nieuwe methode met een verplaatsbare watermist sprinkler ontzorgd niet-vluchtvaardige en/of personen met een onvermijdelijk groter risico op brand.


Organisatie
NATER Gas & Vloeistofsystemen b.v.
http://www.qfog.nl
Biografie/CV
Winfried
winfried
Winfried

winfried

Rol
Privacy expert

Het is mijn taak om te zorgen dat in SamenBeter op zo een manier met informatie omgegaan wordt dat je er beter van wordt, niet ziek.


Organisatie
onafhankelijk
https://www.tilanus.com/
Biografie/CV

Natuurkunde & humanistiek, juridisch & hulp verlenen, programmeren & organisatie, verbinden & provoceren