Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Team

SamenBeter is georganiseerd als een proeftuin zelf: namelijk nauwelijks. Of liever gezegd: SamenBeter is zelf-organiserend. Iedereen die een uitdaging ziet en de verantwoordelijkheid neemt om die aan te gaan gaat deel uitmaken van SamenBeter. Dat kunnen mensen zijn die dagelijks bezig zijn met wijken, de website, fondsenwerving of PR. Maar ook professionals en academici die zorgsystemen onderzoeken, ICT'ers die software ontwikkelen. En vergeet niet de mensen wiens gedachtegoed aan de basis staat van de Proeftuin gedachte staat of dat doorontwikkelen.
Het is de bedoeling dart al deze mensen zich op deze site bekend maken en zelf hun rol en hun verantwoordelijkheid formuleren.
Als dat gepubliceerd is betekent dat ook dat anderen niet zonder meer aan deze verantwoordlijkheid kunnen voorbijgaan!

Michael Milo

Michael Milo

Michael Milo werkt als onafhankelijk ZZP en is bestuurslid van Stichting Beter met Elkaar, mede-initiefnemer/bestuurslid van Stichting De Nieuwe GGZ, bestuurslid van Broodfonds Wil'em, lid van de Raad van Advies van Ypsilon. Daarnaast geeft hij advies en onderwijs aan hogescholen, universiteiten, post-doc opleidingen en incompany trajecten.

Michael is binnen SamenBeter verbinder in de communities van positieve gezondheid, (digitale) transformatie, onderwijs, wijkgerichte experimenten & onderzoek.

 

Michael wordt gedreven door het community based vormgeven van nieuwe concepten in veranderprocessen met verschillende stakeholders. Een ieder heeft zijn eigen expertise, maar er liggen prachtige mogelijkheden in het verbinden van al deze ideeen in nieuwe oplossingen. Dat doet en deed hij als GZ psycholoog, systeemtherapeut, bandleider, verandermanager en partner in een samengesteld gezin.

 

 

Gijs Ockeloen

Gijs

Gijs is ontwerper en medeoprichter van Reframing Studio. Reframing Studio voorziet dat de transitie die de zorg moet doormaken met zich meebrengt dat mensen anders gaan fucntioneren. Dat betekent dat we ook de omgeving, de infrastructuur, de organisatie van onze leefomgeving opnieuw bekeken moet worden. Met SamenBeter wil Gijs zich inzetten om met elkaar te bepalen hoe deze inrichting er uit moet komen te zien door zoveel mogelijk prototypen van Proeftuinen op te zetten. 

Bekijk Gijs' zijn TEDxMOSCOW: Design for Mental Health and other Big Challenges

Egbert Bleyenburg

Egbert Bleyenburg

Egbert is webontwikkelaar en eigenaar van Overboord webprojecten. Van oorsprong Theoretisch fysicus verdwaalde hij na een omweg via theater en kunst in het web, waar hij zich sinds 1998 bezig houdt met het ontwikkelen van online communicatie en cultuur. Overboord ontwikkelt websites, online netwerken, databases en interfaces voor interactieve applicaties.
Egbert is verantwoordelijk voor de technische opzet en structuur in het samenbeter.org portal. En wetende hoe weinig hij na twintig jaar eigenlijk weet in deze zich als een trage explosie van kennis en techniek ontwikkelende digitale wereld, staat hij open voor alle ideeen en adviezen van mensen die het beter weten.


 
 

"SamenBeter" wordt ondersteund door een inhoudelijke board

Frans Kusse

Frans Kusse

Frans (Christiaan) Kusse (1952) is arts, redacteur en bestuurder van de Academy for Integrative Medicine. Kusse studeerde na het gymnasium B andragogie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) van 1970 tot 1977. Hij combineerde deze studie met het uitvoeren van sociaal onderzoek. Vervolgens is het de studie Geneeskunde gaan volgen aan de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc). Ook volgde hij een opleiding homeopathie voor artsen.

Jan Smelik

Jan Smelik

Jan Smelik is als strategisch healthcare marketing expert bruggenbouwer tussen patients, HCP's and leveranciers. Jan is co-founder van lokale zorg initiatieven als 'Austerlitz Zorgt' en van 'Nederland Zorgt Voor Elkaar': een netwerk van burgerinitiatieven. 'Nederland Zorgt Voor Elkaar' deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten burgerinitiatieven op landelijk niveau.

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en Mondriaan.

Samen met o.a. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Goede GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding en meer aandacht voor de herstel en weerbaarheid van de patiënten en hun netwerk.

Delespaul is werkzaam als klinisch psycholoog en supervisor en adviseert instellingen, belangengroepen en overheden in de Zuid-Limburgse regio en erbuiten over zorginnovatie. Hij is is bestuurslid van het CCAF en van F-ACT Nederland. Hij is mede initiatiefnemer van het User Research Center.

Delespaul is geïnteresseerd in wisseling in kwetsbaarheid en weerbaarheid in het verloop van hun dagelijkse leven van mensen. Hiervoor ontwikkelde hij de Psymate™ App, een op ESM gebaseerde methode, voor toepassing in de klinische praktijk. De PsyMate™ App is beschikbaar voor iedereen en kan door burgers worden gebruikt om weerbaarheid te ontwikkelen.

Philippe is de man van de inhoud: Voor wie de tijd heeft is het zeer de moeite om Wie geneest de Geesteszorg te bekijken waarin hij uitgebreid zijn verhaal doet!

Annemieke Roobeek

Prof. Dr. Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek is een Nederlandse wetenschapper en bestuurder en Hoogleraar Strategy & Transformation Management. Innoveren, organisatieverandering, nieuwe businessmodellen en andere competenties zijn vaak tegelijkertijd nodig en vragen om een strategische aanpak gebaseerd op netwerkend werken. Niemand kan het alleen en samenwerking binnen en buiten de organisatie is noodzakelijk om de juiste kennis, kunde en inzichten snel te kunnen inzetten. Prof. dr. Annemieke Roobeek is een pionier in het samenbrengen van strategische uitdagingen en onverwachte combinaties van mensen, bedrijven en organisaties. Ze is onafhankelijk  en zet haar brede kennis en ervaring in voor wie de urgentie voelt om verder te gaan om echt te vernieuwen. Ze is aan Nyenrode Business Universiteit verbonden als hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement en zij is Founder/CEO van MeetingMoreMinds sinds 1999. Intercompany networking, het ontsluiten van collectieve intelligentie en het onderbouwen van strategie met data-analyse en research is haar specialiteit. Ze is een inspirerend spreker die richting aan vergezichten geeft en mensen meeneemt in de toekomst die gisteren begonnen is.

Carl Verheijen

Carl Verheijen

Carl Verheijen (1975) begon zijn studie geneeskunde in 1993 in Utrecht. Hij schaatste van 1997 - 2010 als professional bij de KNSB kernploeg en de TVM schaatsploeg. Onder andere heeft hij 2 bronzen medailles bij de Olympische Spelen van Turijn en is hij vijf maal wereldkampioen geworden. Tijdens zijn schaatscarrière heeft hij in 2003 zijn doctoraal geneeskunde behaald. Vanaf 2011 - 2012 is hij werkzaam op non-profit basis als Chef de Mission van de Jeugd Olympische Winter Spelen. Op dit moment is hij bestuurslid van de atletiekunie en ambassadeur van het fonds gehandicaptensport.

Carl Verheijen werd al snel na zijn schaatscarrière betrokken bij het management van de gezondheidscentra Nije Veste en Corlaer in Nijkerk. Hij zei in een interview met Corina de Feijter in De Eerstelijns dat de topsport hem veel heeft gebracht en dat hij daarom de plicht heeft iets voor de maatschappij terug te doen. “Ik heb leren samenwerken, doelen leren stellen en kan omgaan met verlies. Ik heb mijn vrouw via het schaatsen leren kennen. Natuurlijk heb ik nu een ander leven, ik kan tijd maken voor mijn gezin en heb een sociaal leven. Ik heb eerst bewust afgetraind en ik heb samen met mijn gezin gereisd. Ik kreeg veel aanbiedingen voor banen en heb me goed georiënteerd. Ik wist dat het iets met sport en geneeskunde moest worden, omdat daar mijn deskundigheid ligt. Ik ben blij dat ik met mijn opleiding doctoraal geneeskunde in Utrecht de kans in dit gezondheidscentrum krijg. Ik werk er nu een jaar. Het is pittig doorwerken maar ik heb het prima naar mijn zin.”

In maart 2011 is gestart bij Gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk waar hij begon als algemeen manager en daar uiteindelijk directeur en voorzitter van beide gezondheidscentra is geworden.

Deze functie in Nijkerk was een succes, hij raakte betrokken bij bestuurstaken in de organisatie en startte veel innovatieve projecten in Nijkerk. Daaronder de lokale Diabetes Challenge in samenwerking met zijn sportbroeder Bas van der Goor. Maar ook de ontwikkeling van een persoonlijk gezondheidsdossier, Positief Nijkerk en een uniek longcontract in samenwerking met ziekenhuizen, longartsen en de inwoners.

Carl is momenteel directeur van IPH: de Stichting 'Institute for Positive Health' opgericht in 2015. De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de samenleving met als doel de positieve gezondheid van de mens in algemene zin te ondersteunen, te versterken en te herstellen binnen zes dimensies: lichamelijk, psychisch, spiritueel, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Met het instituut willen ze de motor zijn achter Positieve Gezondheid en voor meer gezondheid zorgen in Nederland. Dit doen ze door in te zetten op lezingen, trainingen, onderzoek en eigentijdse middelen waaronder mijnpositievegezondheid.nl

Jim van Os

Jim van Os

Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ. Hij is voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In 2009 stelde van Os voor om schizo-labels af te schaffen wegens gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en het risico van de  'attributie fout' - het fenomeen dat psychiaters en psychologen de patiënt niet meer als persoon kunnen zien vanwege pseudo-wetenschappelijke preconcepties die besloten liggen in het label. Hij stelde een ander, breed en syndromaal ziektebegrip voor dat uitnodigt tot verdere persoonlijke diagnose in plaats van ‘schizo’ stereotypering.

Eind 2015 startte Van Os, samen met Philippe Delespaul, Wilma Boevink, Michael Milo en Frank Schalken de breed gesteunde beweging 'De Nieuwe GGZ' . De hoeksteen daarvan is een multideskundige community met normaliserende zelfhulp, herstelgerichte weerbaarheidsbevordering, sociale holding en een consumer-driven sociale economie. De website 'PsychoseNet', met momenteel 75.000 bezoekers per maand, is een reeds langer bestaande eCommunity voor peer support en online hulp. De volgende stap zijn natuurlijk de Proeftuinen met wijkgerichte, bewoners geregisseerde zorg over een breed spectrum.

Zie Jim op stoom op TEDxMaastricht: "Connecting to Madness".

Pieter Jeekel

Pieter Jeekel

Pieter Jeekel is directeur van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund

Zelfzorg Ondersteund realiseert landelijk op grote schaal ondersteunde zelfzorg door krachtenbundeling van vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. Zelfzorg Ondersteund is ontstaan door de unieke samenwerking van Achmea, CZ, Menzis, De Friesland, ONVZ, VGZ, InEen, Nederlandse Diabetes Federatie, Nederlands Huisarts Genootschap, Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Anja van der Aa

Anja van der Aa

Anja van der Aa is directeur van GezondNL, een landelijk samenwerkingsverband voor koplopers op het gebied van (virtuele) gezondheidspleinen en zorgregio’s. Daarnaast is zij bestuurslid van het Landelijk Platform Woonoverlast. Van der Aa heeft vele publicaties over samenwerken in ketens en netwerken geschreven, 8 grote congressen en diverse platforms en allianties geïnitieerd. Zij heeft hiervoor een landelijke innovatieprijs gewonnen. Inspiratiebron zijn haar ervaringen als mantelzorger.

Jan Joost Meijs

Jan Joost Meijs

Mijn uitdaging ligt in het realiseren van mensgerichte eerstelijnszorg die naast het herstellen of in stand houden van de positieve gezondheid van mensen die ingeschreven zijn bij gezondheidscentrum de Roerdomp zich ook bezig houdt met het zoveel mogelijk ondersteunen en versterken van de veerkracht zodat mensen tot bloei kunnen komen. Het is bijzonder dat je als directeur zo dicht op het primaire proces zit dat je de effecten van onze zorgverbeteringen ook daadwerkelijk ervaart en ziet.
 

organisaties

Gebruikers

.Johan Sijm

.Johan Sijm

Rol


Organisatie

Biografie/CV
aleksandra.pakula

aleksandra.pakula

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Alexander Hogendoorn

Alexander Hogendoorn

Rol
Zorgvrijstater

In 2013 ontmoette ik Dennis Lohuis (buurtgenoot en social designer) in de Leeszaal Rotterdam West. Wij stelden ons de vraag: 'wat betekent het nu in de praktijk dat mensen meer met en voor elkaar moeten gaan zorgen?' Die vraag vormde de basis voor de Zorgvrijstaat. “Ik had toen niet kunnen vermoeden welke vragen er op ons pad zouden komen en welke kwaliteiten we in de wijk zouden tegenkomen. Zorgvrijstaat werkt aan een zorgzame wijk en richt zich op het versterken van 'het organiserend vermogen van de wijk'. We vormen als het ware een laboratorium voor sociale innovatie en zijn actief in Rotterdam West (Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen). We werken continu aan het verbinden van mensen en netwerken. Als 'Zorgvrijstater' richt ik mij vooral op het ontwikkelen van een wijk-community voor geestelijk welbevinden, persoonlijke ontwikkeling (maatschappelijk herstel) en wijkpsychiatrie. Ik ben kwartiermaker eCommunity. 
 


Organisatie
Zorgvrijstaat
http://www.zorgvrijstaat.nl
Biografie/CV

Ik heb Maatschappelijk Werk, Pedagogiek en Bestuurskunde gestudeerd en ben altijd geboeid geweest door invloed die sociale en overige omgevingsaspecten (zoals bijvoorbeeld beleid en stedelijke omgeving) op het gedrag van mensen en groepen heeft. In mijn werk staat eigenlijk steeds het verbinden van de perspectieven van 'de straat' met de wereld van 'het beleid' en het organiseren van netwerksamenwerking centraal. Ik heb gewerkt als reclasseringswerker, projectsecretaris sociaal verslavingsbeleid en als projectmanager beschermde woonvormen en werkcentra voor verslaafde prostituees en dak- en thuislozen. Ik heb in een rol als netwerkregisseur de complexe ouderenzorg leren kennen en daarbij mogen werken aan vernieuwende vormen van netwerksamenwerking. 

Samen met Ton Mosheuvel en Ton Bakker startte ik het Preventie Collectief. Omdat preventie het vliegwiel voor de gewenste transitie in de zorg en het sociale domein kan vormen. Het denken van uit de levensloop van mensen staat daarbij centraal. Binnen het netwerk delen wij onze kennis en ervaringen en in wisselende samenstellingen werken wij aan vernieuwing op het snijvlak van een geïntegreerde wijk/gebiedsaanpak, netwerkzorg en digitale innovatie. 

aanjager doen, leren en verbinden
Anne-Marie Benschop
aanjager doen, leren en verbinden

Anne-Marie Benschop

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie
Annemieke Roobeek
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie

Annemieke Roobeek

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Arjen Oenema

Arjen Oenema

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Arjen van der Stoel
arjenvanderstoel
Arjen van der Stoel

arjenvanderstoel

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Arnold Weel

Arnold Weel

Rol
artdirector

De manifestatie van SamenBeter is 'werk in uitvoering': open, toegankelijk, ongepolijst en voor verbetering vatbaar. Uitgangspunt van de website is het schoolbord. De live events van SamenBeter hebben de sfeer van een open marktplein (met uitglijders richting rondreizend circus).


Organisatie

Biografie/CV
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg

Bart Brandenburg

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Bertil

Bertil

Rol


Organisatie

Biografie/CV
bianca.van-beugen

bianca.van-beugen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
d_vanpareren

d_vanpareren

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Compassie counts
edo.overman
Compassie counts

edo.overman

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Egbert Bleyenburg
Egbert Bleyenburg
Egbert Bleyenburg

Egbert Bleyenburg

Rol
Ontwikkeling website

Doel van de website is om een een community en kennishub te worden voor de proeftuinleiders. We proberen flexibel te reageren op vragen uit die community. We beginnen niet met een groot alomvattend plan, maar we proberen de site ook langzaamaan, en gedreven door de behoefte uit de community, op te bouwen.


Organisatie
Overboord webprojecten
http://www.overboord.nl
Biografie/CV

https://www.linkedin.com/in/egbertbleyenburg/

elke

elke

Rol


Organisatie

Biografie/CV
emilie

emilie

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Eric Franck

Eric Franck

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Francine

Francine

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG
Frans Kusse
Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG

Frans Kusse

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Fred Kofman

Fred Kofman

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Ghita

Ghita

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Gijs Ockeloen
Gijs Ockeloen
Gijs Ockeloen

Gijs Ockeloen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Gorry

Gorry

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Hans Versteegh / Welzijn 3.0
Hans Versteegh
Hans Versteegh / Welzijn 3.0

Hans Versteegh

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Ianthe Leeuw

Ianthe Leeuw

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Inabetterworld18

Inabetterworld18

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Prof. dr. Jim van Os
Jim
Prof. dr. Jim van Os

Jim

Rol


Organisatie

Biografie/CV
joop kools

joop kools

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Jurjen Mensink

Jurjen Mensink

Rol


Organisatie

Biografie/CV
KoenDortmans

KoenDortmans

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Laura

Laura

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Leo van Veen
leo van veen
Leo van Veen

leo van veen

Rol

Ik maak me sterk voor drie onderwerpen: leren en verbinden, kennis delen en opschalen binnen SamenBeter, coördineren en afstemmen met programma's en initiatieven in het ICT werkveld en Mijn Digitale Zorgtegoed


Organisatie
HGRV Adviseurs Managers
https://www.hgrv.nl
Biografie/CV
Marco de Witte

Marco de Witte

Rol


Organisatie

Biografie/CV
MariaR

MariaR

Rol
Vanuit de NLZVE betrokken bij SamenBeter.

Organisatie
NLZVE en Lisserbroek SamenMeer
https://nlzve.mett.nl/home/default.aspx
Biografie/CV
Marijke

Marijke

Rol


Organisatie

Biografie/CV
mariusvandalen

mariusvandalen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Marjolein

Marjolein

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond
Martijn Koopmans
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond

Martijn Koopmans

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Marty Dijkstra

Marty Dijkstra

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Michael Milo

Michael Milo

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Minke

Minke

Rol
Ontwerper

Organisatie
Reframing Studio
http://www.reframingstudio.com
Biografie/CV
Mireille van Bree

Mireille van Bree

Rol


Organisatie

Biografie/CV
moet.jansen

moet.jansen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Moonen1

Moonen1

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Nico Kamminga, initiatiefnemer Caredate
nicokamminga
Nico Kamminga, initiatiefnemer Caredate

nicokamminga

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Peter Rook

Peter Rook

Rol
Webber in Amersfoort

Een duurzame samenleving is niet duurder; je moet alleen slimmer nadenken; het biedt enorme kansen; het kan nu!

Mijn passie is om te werken aan een betere wereld en wordt daarbij geïnspireerd door mensen als Nelson Mandela: 'It always seems impossible until it's done.'​

Graag wil ik impact hebben op de plek waar ik ben. Vanuit mijn intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de maatschappij ben ik naast mijn werk als vrijwilliger actief bezig met een innovatieve en integrale aanpak binnen het Sociaal Domein, WMO, Jeugd, Participatie door het verbinden van burgers/bewoners, gemeente, welzijnsorganisaties en formele en informele zorg.


Organisatie
Uniekkk en vanuit Stichting Samen maken we Nieuwland
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3765/uniekkk
Biografie/CV
ph.delespaul@gmail.com

ph.delespaul@gmail.com

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.
Rijna1954
Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.

Rijna1954

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Rikki Overbeek

Rikki Overbeek

Rol


Organisatie

Biografie/CV
rob keukens

rob keukens

Rol


Organisatie

Biografie/CV
ervaringsdeskundige (proces)begeleider.
russell.cummins
ervaringsdeskundige (proces)begeleider.

russell.cummins

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Sasseku

Sasseku

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Sergej van Middendorp
Sergej van Middendorp
Sergej van Middendorp

Sergej van Middendorp

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Tessa

Tessa

Rol
beleidsadviseur Arkin (proeftuin Westerpark Amsterdam)

Als beleidsadviseur van Arkin ondersteun ik de proeftuin Westerpark in Amsterdam


Organisatie
Arkin
http://arkin.nl
Biografie/CV
Theo Schoutsen
Theo Schoutsen
Theo Schoutsen

Theo Schoutsen

Rol


Organisatie

Biografie/CV
TvdH

TvdH

Rol


Organisatie

Biografie/CV
Wico Mulder

Wico Mulder

Rol


Organisatie

Biografie/CV