Stichting Life Goals: Sporten zonder drempels!

Teaser
Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.
Beschrijving

SamenBeter gaat ook over de fysieke staat waarin mensen verkeren.

Elke inwoner moet kunnen sporten en de meesten willen dat ook wel maar stuiten op drempels. Ze weten de weg naar de sportvereniging niet te vinden of kunnen ze de contributie niet betalen. Dat is fnuikend voor de vitaliteit van een wijk want sport is ook nog eens een middel om mensen bijeen te brengen.

Helaas werken de sportvereniging en de maatschappelijke organisaties langs erkaar heen: De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

Life Goals Nederland kan daar iets aan doen. De stichting biedt biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.

De aanpak van Life Goals werkt zo aan het versterken van een belangrijke pijler onder SamenBeter namelijk om de grenzen tussen Sport en het Sociale Domein te vervagen.

Logo/icoon
bal
Wat ga je bereiken met deze tool?

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in de samenleving via sport weer in beweging.

toolbox
bestaande initiatieven ter inspiratie of implementatie