stappenplan duurzaam businessmodel: SaMaBuCa

Subtitel
de Maatschappelijk Business Case
Teaser
Leer welke stappen je in jouw wijk kunt zetten op weg naar een duurzaam businessmodel rondom wijkgerichte zorg.
Beschrijving

Het opzetten van een proeftuin is een uitdagend proces. Je zult tegen enkele fundamentele vragen aanlopen, bijvoorbeeld: hoe kan dit allemaal gefinancierd worden? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden doen MeetingMoreMinds en Stichting Het Groene Brein onderzoek naar duurzame businessmodellen.

Het laatste resultaat van hun onderzoek is een concreet stappenplan om tot een duurzaam businessmodel voor wijkgerichte zorg te komen. Hiermee kun je in een gezamenlijke aanpak op wijkniveau ambities rondom een ecosysteem voor wijkgerichte zorg verder vormgeven. 

In een Maatschappelijke Business Case worden het economische én het maatschappelijke nut meegerekend in een kosten-baten analyse. De publieke waarde van een project wordt berekend middels een Social Return on Investment (SROI) berekening.

Logo/icoon
voet
Wat ga je bereiken met deze tool?

Het SaMaBuCa model is te gebruiken als een hulpmiddel in het proces in de wijk. Als de stappen worden gevolgd kan een goed proces vormgegeven worden in de wijk. Waarin de diverse incentives, benodigde investeringen en verdeling van de opbrengsten met elkaar in samenhang kunnen worden vormgegeven. Het stappenplan bestaat uit 8 concrete stappen, onderverdeeld in drie grotere hoofdblokken.

toolbox
businessmodel bouwen