SROI-methode

Subtitel
Social Return on investment (SROI) is een methode om maatschappelijke waarden als ecologische, of sociale waarden meegenomen worden in de kosten-baten analyse.
Beschrijving

De outcomes vergelijk je met de maatschappelijke kosten (input) die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen. Hiervoor kun je aantal deelvragen gebruiken waarbij wordt uitgegaan van stakeholders en de door hen ervaren verandering die wordt veroorzaakt door de activiteit van de organisatie.

In dit document laat VitaValley / Vital Innovators zien hoe ze aan de hand van de SROI-methode zowel de maatschappelijke als economische kosten en baten van het PreventieConsult in kaart hebben gebracht.

Logo/icoon
zak
Wat ga je bereiken met deze tool?

Inzicht in hoe jouw proeftuin of organisatie maatschappelijke waarde creëert door sociale en economische outcomes te meten en in geld uit te drukken.

Je kunt de SROI gebruiken om de gevolgen van je project voor de betrokken stakeholders inzichtelijk te maken. 

 

toolbox
businessmodel bouwen