Sociale Kaart

Subtitel
Een Sociale Kaart brengt alles in beeld waarvan jij vindt dat het ten goede komt aan de vitaliteit in je wijk.
Teaser
In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kaart kunt maken van alle voorzieningen en initiatieven rondom (positieve) gezondheid in jouw proeftuin. In deze handleiding beantwoorden we ook een aantal vragen die al zijn gesteld door andere proeftuiniers.

In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kaart kunt maken van alle voorzieningen en initiatieven rondom (positieve) gezondheid in jouw proeftuin. In deze handleiding beantwoorden we ook een aantal vragen die al zijn gesteld door andere proeftuiniers.
Wat ga je bereiken met deze tool?

Een Sociale Kaart zal je inspireren omdat het verrassend kan om in beeld te brengen hoeveel er al wordt gedaan. Maar de belangrijkste functie van de Sociale Kaart is om alle voorzieningen en initiatieven met elkaar te verbinden; is er bijvoorbeeld een ‘poppodium’ zorg dan voor links naar voorzieningen waar jongeren terecht kunnen met de vragen waar ze mee worstelen. 

WAT ZET JE OP DE SOCIALE KAART? 

Kies wat belangrijk is voor jouw wijk of wat je belangrijk wil maken. Lokaliseer daartoe relevante voorzieningen: De gemeente kan je op het spoor zetten van zinvolle dagbesteding, sociale steun, empowerment, professionele hulpverlening, vrijgevestigden, algemene voorzieningen Wmo, GGZ, Zvw, Wijkteams, jeugdzorg en welzijn, politie, huisartsen, sociale wijkteams, verslavingszorg, participatieveld, verstandelijk gehandicapten sector, sociale ondernemers, leger des heils, de ‘klaar over’ en andere ‘natuurlijke’ groepen. 

Hoe?

Een overzichtelijke Sociale Kaart is alleen waardevol hulpmiddel als deze actueel is. Dat is alleen mogelijk met een actieve beheerder maar dat kost veel tijd. De eenvoudiger weg is om een ‘Interactieve kaart' te maken waar bewoners ook in kunnen schrijven. Zo’n kaart kun je gewoon zelf maken in Google Maps en iedereen die je daar de rechten toe verschaft, kan je daarbij helpen. Activeer je community om relevante voorzieningen bekend te maken. 

toolbox
de wijk doorgronden