Registreer jezelf als beheerder van je Proeftuin 

Subtitel
Jij gaat een belangrijke rol binnen de proeftuin verzorgen en daarom moeten de mensen in je proeftuin op je kunnen vertrouwen.
Wat ga je bereiken met deze tool?

Wees duidelijk over je rol, je verantwoordelijkheden, je rechten en plichten. Zorg dat je aanspreekbaar bent, deel je telefoon en email.

toolbox
de wijk doorgronden