Programmeren: Ideeën bedenken!

Subtitel
Een belangrijke stap is het bedenken van events, aanbod, producten, diensten die jij en je team willen gaan aanbieden in de buurt.
Teaser
Laat je inspireren door dit indrukwekkend Programma van Zorgvrijstaat Rotterdam! en kijk ook eens op hun website
Beschrijving

In dit pamflet wordt een tussenstand gegeven van het nieuwe programma Mooi, Mooier, Middelland 2.0. Zoals eerder beschreven is onderstaande tussenstand het resultaat van een zeer brede raadpleging van bewoners en ondernemers in de wijk. Per thema is de ambitie in een notendop samengevat en een waslijst met ideeën voor uitvoering verzameld. In het vervolgproces worden de thema’s verder uitgewerkt, worden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. 

Logo/icoon
boek
Wat ga je bereiken met deze tool?

De bedoeling is dat je de wijk een programma aanbiedt en mensen verantwoordelijk maakt voor de onderdelen van het programma. Het is een koud kunstje om van alles aan te bieden maar wat pas echt belangrijk is dat er iemand verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor alles wat je aanbiedt. Liefst iemand uit de wijk zelf. Dat lijkt logisch voor diensten en andere face to face functies, maar geldt eigenlijk ook voor een app of een ander digitaal product: Duizenden apps kun je overal op internet vinden maar over welke apps kan ik iemand in mijn eigen buurt vragen stellen?

Een paar tips:

• Regel toegang tot de SamenBeter Agenda en agendeer je eigen events en andere belangrijke gebeurtenissen.

• Gebruik flyers en buurtapps om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan en de mogelijkheden van de Proeftuin.

• Hou de ontwikkeling bij de medeproeftuinen in de gaten en neem successen over of modificeer die voor eigen gebruik.

• Zorg dat er voortdurend wat doen is. Stel niet uit naar morgen wat je vandaag kan doen!

Download(s)
boekje92.25 KB
toolbox
Programmeren