Meten is Weten

Subtitel
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkeling van je proeftuin, wat werkt wat niet? wat is er bereikt? hoe denken de bewoners over je proeftuin? Belangrijk voor jezelf maar ook voor je stakeholders.
Beschrijving

Ieder jaar beschrijven de proeftuinen de situatie in hun wijk, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de projecten die ze doen en welke daarvan tot successen leiden en welke niet. 

De eerste meting, de 0-meting, is als het ware een foto van de wijk. Dit is het vertrekpunt voor het project. De volgende meting, de 1-meting beschrijft de ontwikkeling in het jaar na de 0-meting. De 2-meting is weer een jaar verder.

De link naar de 0-meting: https://public.3.basecamp.com/p/t2hKrz96a8R4vLjKKqNa1paV

De link naar de 1-meting: https://public.3.basecamp.com/p/mNrC4ZQjM7gN2BXizdGXhmnn

De link naar de 2-meting: https://public.3.basecamp.com/p/mNrC4ZQjM7gN2BXizdGXhmnn

De link naar de toelichting bij de 0- en 1-metingen: https://public.3.basecamp.com/p/6irZfQoktA7QJetUyYcFokRW

De link naar de toelichting bij de 2-meting: https://public.3.basecamp.com/p/8TwkpWiTAzCrqSdGcM4xdx2s

Wat ga je bereiken met deze tool?

Het motto van SamenBeter is ‘doen, leren, verbinden’. Het leren en verbinden wordt vergemakkelijkt door de ontwikkelingen te volgen, de voortgang te beschrijven en daarover met elkaar in gesprek te zijn en te evalueren. Kolb beschrijft de volgende leercyclus:

kolb

 

Het format is slechts een hulpmiddel en mag vrij worden benut. Het gaat erom dat iedere wijk zijn verhaal vertelt. Door de verhalen naast elkaar te leggen ontstaat er een extra mogelijkheid om van en met elkaar te leren en wellicht rode draden te ontdekken. 

Een ander doel van ‘meten is weten’ is een verhaal op te bouwen en naar elkaar en naar andere stakeholders te kunnen onderbouwen wat we doen en waarom.

Meten doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Niet alleen per wijk, maar ook over de wijken heen. Het accent (in deze fase in ieder geval) ligt op de narratieve beschrijving. Aanvullingen met kwantitatieve gegevens zijn uiteraard welkom.

ZIE VERDER DE TOELICHTING

toolbox
reflecteren en analyseren