het VitaliteitsOrakel (VraagBaak)

Subtitel
Het VitaliteitsOrakel is een Q&A functionaliteit waar vragen gesteld kunnen worden die beantwoord worden door ‘een ieder’. Dat kan opinierend, of in de vorm van ‘de feiten’ gebeuren.
Teaser
Antwoorden kunnen van iedereen komen: experts, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerden...de vragensteller heeft wel inzicht vanuit welke rol iemand antwoord en ook wat de reputatie van de beantwoorder op het Orakel is.
Beschrijving

In het algemeen is er geen behoefte aan een nieuwe versie van deze functie naast het succesvolle QUORA. Waar wel behoefte aan is is aan een variant die discreet is, gevalideerd en vrij van reclame. Daarnaast hebben we een orakel nodig dat in eerste instantie gericht is op het eigen woongebied.

Een tweede onderscheid is de verbinding met een functionaliteit van ‘vlees en bloed’: de VitaliteitsBalie, een inloop faciliteit waar mensen vragen kunnen stellen aan een empatisch en allround persoon of panel, die of zelf antwoord of doorverwijst naar een multidisciplinair, direct beschikbare pool van mensen. Tenslotte is er een derde functionaliteit in de vorm van besloten plekken waar digitale dialogen plaatsvinden tussen algoritmisch dan wel met de hand toegevoegde deelnemers rond een bepaald onderwerp: de VitaBox. Een VitaBox is een pagina  binnen het VitaliteitsOrakel met een eigen admin, moderatie team en deelnemers. 

In Westerpark, Achtse Barrier en de Zorgvrijstaat  maakt men gebruik van een VitaliteitsOrakel van de firma WikiWijk onder de naam VraagBaak. De WegWijsSalon is de VitaliteitsBalie in Westerpark en als VitaBox heeft daar Wikiwijks’  MatchFixer

Acount policy

Het VitaliteitsOrakel alleen te gebruiken als men zich registreert bij een digitaal wijkplatform. Deze registratie geeft mensen een account dat voorzien kan worden van een set gevalideerde ‘attributen’. In het simpelste geval registreert men slechts een email adres. Voor veel doeleinden zal dat genoeg zijn. Bijvoorbeeld om een vraag aan het Het VitaliteitsOrakel te stellen. Wil men ook antwoorden dan kan ook dat zolang men als ‘Bewoner’ antwoordt. Antwoordt men als ‘Huisarts’ dan zal deze gebruiker het attribuut BIG registratie moeten toevoegen aan het account. De vragensteller ziet daar allemaal niets van terug alleen, maar kan ervan uitgaan dat de antwoorden inderdaad komen van een BIG geregistreerde professional. 

Het op deze wijze van gevalideerd inloggen en accounts aanmaken kan IRMA toegepast worden.

 

Geloofwaardigheid

Het doel van bovenstaande Account policy is om de kwaliteit van de antwoorden en de geloofwaardigheid te vergroten. Antwoorden kunnen alleen komen van gevalideerde gebruikers. Er is voor bepaalde rollen wel de keuze om anoniem te blijven. Op deze manier kan een vragensteller over anorexia er bijvoorbeeld van uitgaan dat de antwoorden komen van een 13 jarig meisje ondanks dat niet bekend is wie, wat of waar.

Het beoordelen van de antwoorden wordt verder gefaciliteerd door gebruikers de rangorde in de kwaliteit van de antwoorden te laten bepalen. 

Beantwoorders verzamelen VitaMedals op basis van aantallen antwoorden en gebruikers oordelen van die antwoorden. De VitaMedals hebben een ‘Wederkerige Waarde’ en kunnen ingezet worden bij het aanschaffen van ‘Vitaliserende Interventies’.

 

Notificaties

Gebruikers geven in hun instellingen  aan in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn en of zij geattendeerd willen worden de publicatie van vragen gerelateerd aan die voorkeuren. 

Redactie Team

Het idee is dat een team van toegewijd team tijd te laten investeren in beginmaanden van een VitaliteitsOrakel zodat vragen daadwerkelijk subiet opgepakt worden en zo gebruik op gang brengen.

Landelijke dekking

De Orakels zijn wijkgebonden. Dat betekent niet dat mensen in de wijk opgesloten zitten: de diverse Orakels in den lande zijn met elkaar verbonden. Om mensen de vrijheid te geven buiten de wijk te zoeken maar ook omdat voor sommige zeldzamere vragen in de wijk niet genoeg beantwoorders voorhanden zijn om een zinvolle dialoog aan te gaan. 

 

User Story

Henk woont al sinds 2005 op hetzelfde adres. De eerste 15 jaar niet bepaald naar tevredenheid. Waarom, dat doet er wat hem betreft even niet toe. Hij houdt het erop dat ‘het in zijn hoofd niet goed zat’ en dat hij niet zou weten welke wegen nog meer voor hem open stonden om er wat aan te doen nadat hij jarenlang van dokter naar psychiater naar instelling was gestuurd. Toen hij op het prikbord in de buurtsuper een foldertje van De VraagBaak zag hangen, ging letterlijk een wereld van mogelijkheden voor hem open: een wereld waarin hij zelf de regie kon nemen!

Ik zat dan wel opgesloten in mijn huis, maar ik had wel een computer. In het begin had ik ook NextDoor en Facebook accounts. Onder een valse naam, dat snap je. Als ik dan wat rondhing op een of andere pagina kreeg ik opeens allemaal aanbiedingen voor de raarste pillen aangeboden van allerlei fabrikanten. Na een half jaar kreeg ik een bericht van Facebook dat ze door hadden dat ik een valse naam gebruikte. Vraag me niet hoe ze dat te weten waren gekomen. Of ik mijn echte naam maar wilde opgeven. Meteen weer drie weken de gordijnen dicht gegooid en alles van mijn computer gewist. Ik voelde me enorm bekeken. Heel jammer, want dat was voor mij zo’n beetje het enige contact dat ik had met de wereld. 

Maar nu kreeg ik dus dat VraagBaakfoldertje in handen, en daarin las ik dat dat eigenlijk een NextDoor was, maar dan net als in het echte leven, dus dat je zelf bepaalt of ik daarbij een zonnebril opzet, zodat niemand weet wie ik ben. Dat is handig, want ik heb liever niet dat mijn buurman weet dat ik dit en dat mankeer - want dan krijg je weer dat hij me gaat uitnodigen voor zijn klaverjasclub. Ook verdomd handig aan die VraagBaak: je bepaalt zelf aan wie je je vraag wil stellen. Mijn eerste vraag stelde ik aan iedereen. Beetje naïef, kreeg ik 45 antwoorden. Zag ik door de bomen het bos niet meer. Er zaten er ook veel tussen van die, hoe heten die... ‘spychiatrische’ instituten die zich bezighouden met mijn dingetje. Niet dat dat waardeloze antwoorden waren, er zijn mensen die prima worden geholpen door deze clubs, maar ik was al bij al die lui langs geweest en ze wisten allemaal precies te vertellen wat ik moest doen, maar ik kwam daarmee niet echt vooruit. Ik was benieuwd naar anderen met hetzelfde als ik. Dus ik heb mijn vraag opnieuw gesteld maar dan alleen gericht aan - zoals dat op de VraagBaak heet - ‘ervaringsdeskundigen’. Op mijn nieuw gestelde vraag kreeg ik 12 antwoorden. Allemaal van echte mensen die je kan benaderen. Dus geen robots. Die worden geweerd in de VraagBaak. Ik heb met drie die me aanspraken een chat-gesprek gevoerd, gewoon in the open zodat anderen hun voordeel ermee kunnen doen. En ook omdat ik totaal vertrouw op mijn digitale zonnebril. Mijn ervaringsdeskundigen overigens hadden geen bezwaar dat iedereen kon zien wie ze waren, die stonden er met foto en al op. Ook weer niet zo gek, want zij hadden inmiddels van hun ervaring hun beroep gemaakt! Je kunt namelijk de VraagBaak je een appje laten sturen als iemand een vraag stelt met door jou zelf opgegeven woorden. Wat ik uiteindelijk gedaan heb was wel grappig en had ik nooit vooraf kunnen bedenken: een hardloopclub bood via de vraagbaak aan elke dag om 10 uur bij me aan te bellen om mee te komen rennen. Daar ben ik op ingegaan. Daar renden ook mensen tussen die heel vergelijkbare verhalen hadden. Eén ervan wees me op een computer-programma dat ik op de VitaliteitsMarkt kon downloaden. Het klinkt misschien gek, maar het gevoel dat ik zelf kon bepalen voor, tja hoe noem je dat, welke ‘behandeling’ ik ging volgen, maakte me voor mijn gevoel meteen al voor de helft beter!

 

Use Case Storyboard

Henk krijgt Foldertje-Hij leest dat hij naar de Balie kan om zijn vraag voor te leggen of dat hij dat digitaal middels het Orakel kan doen-Henk schaamt zich een beetje en spreekt liever geen mensen face to face over zijn situatie- Hij wil naarzijn vraag voorleggen aan het VitaliteitsOrakel-Henk maakt account aan voor het digitaal wijkplatform-Alleen Email adres als attribuut-Krijgt bevestigings Email waarop hij moet antwoorden (verified user)-Henk stelt vraag: ‘ik heb niet veel te doen en overdag pieker ik daarover, lig ‘s nachts uren wakker, overdag ben ik een moe en een wrak--Zijn vraag gaat online-

Aan de ‘andere kant’ zit Fred. Fred is Ervaringsdeskundige op het gebied van Depressiviteit en is lid van het OrakelTeam. Hij en 20 collega’s waaronder huisartsen, sociaal werkers maar ook bewoners zorgen dat geen vraag onbeantwoord blijft. Hij heeft wekkers staan op een aantal trefwoorden op gebieden waarop hij zich expert acht-De vraag van Henk komt daardoor in de ‘Feed’ van Fred terecht-Hij ziet dat hij niet bepaald de eerste zal zijn: de reacties stapelen zich al op- Een hoop tamelijk nutteloze die Henk zelf ook wel had kunne bedenken zoals ‘ga naar de Huisarts’-een ander raadt hem een bepaalde behandelaar bij een instelling aan, een ander een bepaald dieet, weer een ander om een leuke vriendin te nemen- de laatste moet hij om lachen: een relatie vinden is juist een van zijn problemen- dat antwoord hij dan ook- er ontspint zich een dialoog over het vinden van partners dat alle kanten op gaat maar er zit ook een man tussen die schrijft dat hij zijn vriendin ontmoet heeft in een joggingclub-als een soort bijvangst- op die joggingclub reageert-Fred denkt daar iets verrassends uit te kunnen halen-hij mengt zich in de discussie en vraagt hoe dat werkt-de club biedt aan bij mensen elke ochtend om 10 aan te bellen om hen mee te nemen in de Slow Starters groep-Fred ziet met zij ervaring meteen dat deze club niet bestaat om een nieuwe marathon wereldkampioen te creëren maar dat ze een sociale functie hebben- Hij stimuleert Henk om zich aan te melden-moe of niet moe-Henk gaat daarop in-later zal hij de dialoog jet Fred belonen met positieve feed back wat Fred 10 VitaMedals oplevert wat hij trots laat zien op zijn account- 

Henk raakt voor tijdens en na het lopen in gesprek met Joop, de man die reageerde op zijn vraag aan het Orakel- Henk vertelt op een gegeven moment dat hij schulden heeft-Joop adviseert hem om ook daarmee naar het Orakel te stappen- Henk heeft inmiddels genoeg moed verzameld om aan te kloppen bij de Balie- Deze koppelt Fred direct aan de Schuldhulpverlener die in het kantoortje ernaast aan het werk is- samen gaan ze aan de slag-De depressie is verdwenen- was het het piekeren?-waren het de schulden? Wat doet het ertoe: Henk is een vrolijk getapte gast en een drijvende kracht in de Slow Starters club- 

Fred heeft het hele traject gevolgd-als ervaringsdeskundige heeft hij inmiddels veel kennis over Depressie- helaas weet hij ook dat hij minder getroffen heeft als Henk: zijn depressie werd veroorzaakt door sociale omstandigheden- daar kun je wat aan doen- Bij hemzelf is het genetisch en hij moet ermee leren leven- een hardloop club zal hem niet baten- Wel vindt hij veel rust bij de VitaBox- Dat is een besloten Chatbox waar mensen rond een gezamenlijk onderwerp in dialoog gaan- daar moet je wel voor uitgenodigd worden en de moderatie is in handen van de groep zelf-dit is zware kost en hier willen we geen flauwekul vandaar dat je er niet zomaar tussen komt-

 

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Bewoners zulllen Multidisciplinariteit en Eigen Regie Ervaren:

Bewoners kunnen met vitaliteitsvragen, waaronder ‘zware kwesties’, terecht bij andere kanalen dan de Huisarts of een Gemeentelijk loket. Deze blijven uiteraard bestaan en hebben een zeker publiek. Maar met het VitaliteitsOrakel kan men op eigen initiatief, vanuit de luie stoel, op een zelf gekozen tijdstip, in alle rust een vraag formuleren en deze richten aan zelf gekozen groep. De antwoorden bevatten een antwoord, of geven aanleiding tot een dialoog of een verwijzing. Ze zullen zelden vanuit ‘een en dezelfde hoek’ komen. Depressie Vragen krijgen antwoorden uit Psychiatrische hoek maar er zitten ook wellicht ook ‘geld antwoorden’ bij als men schulden vermoed als oorzaak van de depressie. In het geval dat we ons in een niet-geëscaleerde fase bevinden is wellicht helemaal geen ‘professionele interventie’ nodig.

Professionals kruipen door de VitaliteitsBalie dichter naar de bewoner en de wijk. De bezoekers hebben zelf de weg naar de Balie gekozen. Een deel van hen heeft misschien moeite met de digitale weg of is doorverwezen naar de Balie, en ander wil liever met mensen werken. De keus is aan hen. Professionals kunnen ervaren wat het betekent om clienten 'in hun sterkte te zetten' en 'centraal te stellen'. 

Patienten gebruiken al vaak Web based functies. De VitaBox kun je zien als een wijkgebonden versie van bestaande chatgroepen die je aantreft op websites van Proud2Bme of Psychosenet. Niet als concurrent: met deze vaak zeer goed gebruikte, en ook goed functionerende websites is uitwisseling plaats doordat mensen van die sites ook op de VitaliteitsOrakels actief zijn en notificaties kunnen aanzetten.

toolbox
De Vitaliteits Commons