Herstel

Subtitel
Herstel helpt mensen weer inzien wat ze kunnen en waar hun kwaliteiten liggen.
Teaser
Wanneer je als drugsgebruiker ‘in herstel’ bent betekent dat simpel gezegd: je leven op de rit krijgen. Herstel laat ons kijken naar de hele mens, en alles wat er om die persoon heen gebeurt.
Beschrijving

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor herstel, vanuit de wetenschap, beleidsmakers, (verslavings)zorginstellingen en gebruikers zelf. Dat is mooi, want herstel laat ons kijken naar meer dan alleen welke drugs iemand gebruikt. Herstel gaat om meedoen in de maatschappij en regie hebben over je eigen leven. Het gaat erom te zijn wie je wilt zijn als persoon.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Mainline heeft verkend welke factoren bijdragen aan een langdurig herstel. Wij hebben diepteinterviews gehouden met 15 personen, middels veldwerk en de inzet van ervaringsdeskundige projectmedewerkers. Sommige respondenten hebben vooral problemen (gehad) met alcoholgebruik en één respondent zegt vooral verslaafd te zijn geweest aan gamen. Alle personen hebben hard moeten werken aan grote sociaal-maatschappelijke problemen, al dan niet gerelateerd aan hun middelengebruik. Denk hierbij aan schulden, dakloosheid en verbroken familierelaties. Deze 15 personen hebben hun verhaal en visie op herstel met Mainline gedeeld. Daarnaast hebben wij enkele professionals gesproken over het onderwerp  en literatuur geraadpleegd.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten gedeeld, aangevuld met citaten uit de interviews.

Download(s)
toolbox
kennis opdoen