hackaton templates

hackaton

In een Hackaton breng je bewoners, zorgprofessionals en/of ICT specialisten samen om te onderzoeken hoe ICT oplossingen kunnen bijdragen aan een vitalere wijk. Je kunt dit op verschillende manieren of niveaus aanpakken. Hier kun je een aantal opties lezen en degene kiezen die het best bij jouw situatie past.

Templates
Voor Hackatons hebben we een aantal verschillende templates ontwikkeld. Hieronder een korte omschrijving van de templates die je hier kunt downloaden:

 1. Templates voor ICT professionals
  Het kan zijn dat je al een hele groep aan ICT professionals om je heen hebt verzameld die goed weten welke mogelijkheden er allemaal al zijn. Deze templates helpen om in een groepssessie richting te geven aan deze oplossingen en deze duidelijk te definiëren. Template 01 helpt je een missie te formuleren rondom een idee en template 02 gaat vervolgens verder in op de detaillering.
   
 2. Templates voor groepssessies
  Het template is geschikt voor groepssessies met professionals en/of bewoners. In een groep van 4-5 mensen doorlopen ze (eventueel onder begeleiding van een facilitator) de verschillende stappen in het template. Het voorbeeld laat een template zien van een dergelijke sessie specifiek gericht op professionals rondom het thema 'Jeugd & Gezin'. Omdat er al veel goede oplossingen zijn, keken we in deze Hackaton hoe de bestaande oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
   
 3. Individueel werkboek
  Het individuele werkboek is een template specifiek gericht op een sessie met bewoners. Dit template wijkt af van de andere templates, omdat bewoners deze zelfstandig kunnen invullen. Een groepssessie kan soms een hoge drempel voor bewoners zijn. Dit werkboek geeft ze de mogelijkheid om rustig na te denken, het in te vullen wanneer het hen uitkomt en later in te leveren en/of te bespreken. Maar je kunt het ook in een sessie laten invullen en direct daarna bespreken. Het voordeel van het individueel invullen van een template is dat iedereen zijn stem kwijt kan.
  Het template dat je hier kunt downloaden is specifiek voor proeftuin de Donderberg gemaakt. Neem contact met ons op als je dit ook graag in jouw proeftuin wilt gebruiken.

Planning
Voor de groepssessies heb je minimaal 3 uur nodig om tot een goed resultaat te komen. Het is een druk programma om alle stappen te doorlopen, maak daarom een duidelijk tijdschema voor de verschillende stappen en houd je daaraan! Zet bijvoorbeeld een alarm wat alle deelnemers kunnen horen, zodat ze weten dat ze doormoeten naar de volgende stap.

Veiling
Een Hackaton eindig je altijd met een veiling. Een 'veilingmeester' gaat de projecten die bedacht zijn veilen. Voor elk project moet een verantwoordelijke worden vastgesteld, zodat dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Dit is een erg belangrijke stap! Houd hiervoor genoeg tijd vrij in je planning.

Hulp nodig?
Wil je ook een Hackaton organiseren in jouw proeftuin, maar weet je niet hoe je zelf met de bovenstaande tools aan de slag kunt? Neem dan contact op met ons!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Een hackaton helpt je om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners, professionals of anderen oplossingen zouden willen ontwikkelen om de vitaliteit in jouw wijk te vergroten.

.