Digitaal wijkplatform bouwen

Subtitel
Naast een gebouw van steen en hout zul je ook een digitale ‘ontmoetingsplek’ moeten realiseren. In je huis komen honderden mensen maar je digitale platform biedt plaats aan duizenden. Ook belangrijk: Hier kun je dingen doen die in de fysieke wereld onmoge
Beschrijving

Software

Hiervoor gebruiken we standaard software. Wel is het belangrijk dat de ontwikkelaar de software in overeenstemming met de Proeftuin gedachte heeft ingericht. Dat heeft voornamelijk betrekking op de koppeling met andere software en de uitwisseling van data en de privacy van de bewoners.

De software die gesuggereerd wordt in deze Toolbox voldoet aan deze eisen.

Beheer en Governance

Naarmate je bewoners platform groeit, neemt je verantwoordelijkheid toe. Het belang van 'beheer' en misschien nog zwaarder 'de Governance' komt dan aan de orde. Hoe om te gaan met de veiligheid van de site? met klachten? met ongepaste inhoud? Wie bepaalt de structuur en de content? Het is verstandig een Redactie aan te stellen met een eindverantwoordelijke. De vijf SamenBeter proeftuinen hebben allemaal een digitaal bewonersplatform die ons het een en ander geleerd hebben dat je ter harte kunt nemen.

Privacy (zie de tool Privacy)

Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bent wettelijk verplicht om aan je account houders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van bijvoorbeeld Proeftuin Westerpark.

TIP:

Het samenstellen van een Digitaal Platform kun je zelf doen als je enig kennis hebt. Of betrek een whizz-kid uit je proeftuin. Als je verder bent, wordt de veiligheid en ook het ontwerpen van het design en de interactie, de UI/UX, werk voor professionals. Misschien heb je die rondlopen in je proeftuin. 

CASE:

Proeftuin Westerpark (Amsterdam) heeft een platform gebouwd met WikiWijk. Nieuwland (Amersfoort) werkt met Gebied Online. Op deze platform wordt gewerkt aan een aantal zaken die je niet overal kan. Zo kan je er gebruik maken van E-Health aanbod, discreet vragen stellen over je gezondheid en er is een begin gemaakt met Single Sign On, Sociale Netwerkstandaard en de koppeling met aanbieders. Ook wordt ernaar gestreefd gekoppeld aan deze platforms een PGO te kunnen gebruiken. 

Deze online platforms stellen mensen in staat gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving en ook mbt hun gezondheid. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen.

Zo functioneren deze platforms niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties kunnen worden aangesloten.

WikiWijk

De architectuur van Wikiwijk is 'open source' zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en dat koppelingen met domotica-toepassingen en eHealth-omgevingen mogelijk zijn. 

Klik op de links om een kijkje te nemen op de buurtplatform:

 

Gebied Online

Gebied Online is een cooperatie, waar de leden meedenken, praten én beslissen over de ontwikkeling van het platform. Zodat gebiedonline wordt ontwikkeld voor én door buurten. Er zijn heel veel buurten aangesloten op Gebied Online. Zo ook:

      • Buurtplatform proeftuin Nieuwland | Amersfoort

Interessant is ook een WikiWijk-Gebied Online samenwerking in:

Wat ga je bereiken met deze tool?

De meeste wijken maken al gebruik van Sociale Platforms als Facebook of Nextdoor. Ze werken goed als de kat is weggelopen of als er een enge man in straat loopt. Maar vragen over de eigen gezondheid vertrouwen we er niet zomaar aan toe. Zodra Privacy een rol speelt willen we zelf de regie hebben over wie de communicatie leest en hoe zichtbaar men zelf is.

Een buurtplatform zorgt ervoor dat bewoners elkaar kunnen vinden, dat ze weten wat er in hun wijk speelt en georganiseerd wordt. Op deze manier wordt het voor bewoners gemakkelijker om verbindingen te leggen en met elkaar een hecht netwerk te vormen. Het platform ondersteunt daarmee de verandering die we willen bereiken in de samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

toolbox
een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform