de Maatschappelijke Business Case

Een Maatschappelijke Business Case worden het economische én het maatschappelijke nut meegerekend in een kosten-baten analyse. De publieke waarde van een project wordt berekend middels een Social Return on Investment (SROI) berekening.

Bestand upload
Wat ga je bereiken met deze tool?

Het SaMaBuCa model is te gebruiken als een hulpmiddel in het proces in de wijk. Als de stappen worden gevolgd kan een goed proces vormgegeven worden in de wijk. Waarin de diverse incentives, benodigde investeringen en verdeling van de opbrengsten met elkaar in samenhang kunnen worden vormgegeven. Het stappenplan bestaat uit 8 concrete stappen, onderverdeeld in drie grotere hoofdblokken.