Creëer vanuit de wijk een netwerkteam

Subtitel
Dit team kijkt wat breder naar de wijk en voelt zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk benoemen van vraagstukken die spelen in de wijk.
Teaser
Schrijf hier een TEASER
Beschrijving

Schrijf hier een Beschrijving

Wat ga je bereiken met deze tool?

Het is als het ware het transformatieteam voor wijkgerichte zorg. Creëer dit netwerkteam nadrukkelijk in een dialoog met de partijen die van belang zijn, de stakeholders. In de dialoog kun je onder meer van de gewenste output, outcome en impact vaststellen waar je met elkaar voor gaat. Deze dialoog biedt de kans vergelijkingen uit het verleden teniet te doen door de participanten in de dialoog nieuwe kaders mee te geven om zo de gewenste ‘impactvolle’ verandering te bereiken. De initiatiefnemer in de dialoog dient elke participant door zijn ‘hittepunt(en)’ mee te nemen vanuit een empathische 0-stand om zo objectief vast te stellen waar je als wijk voor gaat (op het niveau van het vraagstuk).

toolbox
een netwerk vormen