Creëer vanuit de wijk een Action Learning Team

Subtitel
oftewel een netwerk team
Teaser
Neem gezamelijk verantwoordelijkheid voor de Vitaliteit van de hele wijk!
Beschrijving

Dit team kijkt wijk-breed en voelt zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk benoemen van vraagstukken die spelen in de wijk..

Het is als het ware het transformatieteam voor wijkgerichte, publieke zorg. Creëer dit netwerkteam nadrukkelijk in een dialoog met de partijen die van belang zijn: de stakeholders. In de dialoog kun je onder meer van de gewenste output, outcome en impact vaststellen waar je met elkaar voor gaat.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Deze dialoog biedt de kans vergelijkingen uit het verleden teniet te doen door de participanten nieuwe kaders mee te geven om zo de gewenste ‘impactvolle’ verandering te bereiken. De initiatiefnemer in de dialoog dient elke participant door zijn ‘hittepunt(en)’ mee te nemen vanuit een empathische 0-stand om zo objectief vast te stellen waar je als wijk voor gaat.

toolbox
een netwerk vormen