Bewoners activeren op het digitaal buurtplein

Subtitel
bewoners werven
Wat ga je bereiken met deze tool?

Met het bouwen van een digitaal buurtplatform ben je er nog niet: je hebt 'traffic' nodig, mensen die er graag komen en ook wat doen. Dit is niet eenvoudig want er zijn vast al allerlei hippe, succesvolle en vaak al jarenlang bestaande platforms als Facebook en Nextdoor. Belangrijk om deze niet als een concurrent te zien, en ook niet proberen ze te verslaan. Zie ze als team-leden: maakt conbtact met de beheerders en wissel informatie en agenda's uit. Bedenk dat ze een eigen functie vervullen die jij misschien helemaal niet probeert in te vullen: Nextdoor is handig voor weggelopen katten en klusjesmensen, Facebook is een 'tijdlijn' voor het 'gewone leven', maar geen van beiden is geschikt of wordt veel gebruikt voor intieme, privacy gevoelige, zorg gerelateerde kwesties. Als je die zaken gaat bieden op je wijkplatform, dan heb je iets dat andere platforms niet kunnen bieden. Je moet er dan dus wel voor zorgen dat je de privacy van je gebruikers respecteert, geen trackers gebruikt en geen commercieel oogmerk hebt.

toolbox
een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform