Toolbox

← Terug

SROI Wegwijzer

Instrument voor de maatschappelijke business case van een wijk
fase 3. Implementeren
Wij voerden een SROI uit in de wijk Achtse Barrier, een van de proeftuinen van het landelijke programma SamenBeter. SROI staat voor social return on investment. Een andere term hiervoor is MKBA: maatschappelijke kosten-batenanalyse. Het is een methode om alle vormen van waardecreatie, inclusief de sociale, te vertalen naar financiële baten.

beschrijving

Wij voerden een SROI uit in de wijk Achtse Barrier, een van de proeftuinen van het landelijke programma SamenBeter. Vanaf najaar 2019 zijn we ongeveer een jaar bezig geweest om het eerste model te ontwikkelen. De komende 3 jaar zullen er ieder jaar data verzameld worden om opnieuw de berekeningen uit te voeren en het model te valideren en eventueel uit te breiden of aan te passen.

We schreven een Wegwijzer SROI voor diegene die meer willen weten over wat een SROI is en wat de waarde ervan is om dit instrument in een wijkproject te gebruiken. 

Een korte introductie op de onderwerpen in de Wegwijzer:

  • Wat is een SROI?
  • Het SROI model
  • Wat zijn de stappen in het proces?
  • Welke lessen hebben we geleerd?

Wat is een SROI

Is het onderwerp nieuw voor je, dan vind je in de Wegwijzer SROI een beknopte uiteenzetting als antwoord op deze vraag. Aan de orde komen:

  • Wat is een SROI? 
  • Waarom zou je een SROI doen?
  • Wat is er voor nodig? Wat zijn de randvoorwaarden?
  • Wie voert de SROI uit?

Het SROI model

Het model zelf is gemaakt in Excel. In het Excel document staat een uitleg over de werking van het model. Het bestaat uit verschillende werkbladen. 

Wat zijn de stappen in het proces?

Het proces van hoe je samen met alle betrokkenen tot een gedragen SROI komt is nog belangrijker dan de inhoud van het model zelf. Het nut van een SROI zit hem wat ons betreft veel meer in de ‘ontdekkingsreis’ en het op gang brengen van het goede gesprek dan in de precieze cijfers. Die cijfers dienen vooral om een dieper inzicht te verschaffen in de waardes die  gecreëerd worden door de activiteiten die in de SROI zijn opgenomen. Op basis van het inzicht kunnen de betrokkenen/stakeholders tot een nog betere samenwerking komen.

Welke lessen hebben we geleerd tijdens de opzet van de SROI en de uitvoering in jaar 1?

Er zijn al heel wat SROI’s uitgevoerd, maar zelden voor een wijk. Een wijk is een complexe omgeving om in een SROI-model tot uitdrukking te brengen, omdat er vele thema’s spelen, vele betrokkenen / stakeholders zijn en ook omdat de invloeden van verschillende factoren moeilijk uit elkaar te halen zijn. 

We hebben dan ook van alles geleerd over wat wel en niet werkt, zowel in de inhoud van het model als ook in het proces.

Resultaten van de SROI jaar 1 in Achtse Barrier

Een SROI-model stel je op en daarna volg je de uitkomsten nog 3 jaar. Het eerste model is in feite een prognose. Die toets je met de realisatiecijfers en daarna maak je een bijgestelde prognose voor het volgend jaar.

De verschillende soorten resultaten -op uitkomst- en procesniveau- in jaar 1 hebben we verbeeld in een factsheet of infographic, zie bijlage.

Wat ga je bereiken met de tool?

Deze methode is bedacht naar aanleiding van het feit dat sociale opbrengsten - zoals meer geluk, minder eenzaamheid, meer kwaliteit van leven, et cetera - niet meegenomen werden in de berekeningen en evaluaties van een ‘traditionele’ business case. Daardoor werd geen recht gedaan aan deze toch heel waardevolle opbrengsten.

In wijkprojecten rondom gezondheid en vitaliteit zoals in het programma SamenBeter spelen sociale opbrengsten een grote rol. Het is heel waardevol om die zichtbaar te maken in een 'taal' die voor alle stakeholders begrepen wordt, namelijk de taal van uitdrukking in geld.

reviews