toolbox

Ben je betrokken bij het opzetten van een Proeftuin? Of heb je plannen om er een op te zetten? Misschien denk je dat er nog heel veel moet gebeuren voordat je aan de slag kan gaan: Er moeten besturen overtuigd worden, misschien zelfs zorgverzekeraars, gemeenteraden of zelfs ministers… Er moet heel veel geld op tafel komen...

Dat zou misschien de ‘veilige route’ zijn maar SamenBeter hoopt je te inspireren een andere weg te bewandelen: Een open beweging start bij jou! We zoeken naar innovatieve praktijken en dit vereist daden boven woorden.

Misschien ben je al begonnen en heb je ervaringen die je kan delen om anderen te helpen om te beginnen. En anders....dagen we je uit om vandaag te starten. Volgens SamenBeter zal het de praktijk van samenwerking zijn die beleidsmakers en systeempartijen overtuigt en hen tot samenwerking zal bewegen!

Hoe en Waar? We moeten wel eerlijk zijn: Wij weten ook niet waar precies te beginnen. Er is geen Proeftuin blauwdruk die je alleen maar hoeft in te vullen. We hebben wel een gezamenlijk gedragen idee hoe we de organisatie van zorg, vitaliteit en sociale omstandigheden van het gebied waar wij wonen willen verbeteren. ‘Meer samen doen en meer regie bij onszelf’ is wat ons allemaal bindt. Hoe dat moet, gaan we samen uitvinden door gebruik te maken en voort te bouwen op de ideeën, tips, tools en praktijken van de pioniers die je voorgingen.

 

Deze Toolbox gaat je helpen: 

• Genoeg zelfvertrouwen te krijgen om van start te gaan;

• Contact te leggen met medestanders die andere proeftuinen organiseren;

 • Inzicht te krijgen in wat anderen reeds gedaan hebben;
 • Jouw opgedane kennis te delen met anderen;

…en uiteindelijk: jouw buurt vitaler, gezonder en socialer te maken!

 

3 x 100 dagen! 

In onze eerste proeftuinen hebben we geprobeerd te werken en denken in drie blokken van 100 dagen. Om de vaart erin te brengen, erin te houden en om een ritme te creëeren en om duidelijke overgangen te maken van Praten, naar Proberen en naar Presteren. Deze Toolbox is ook opgezet langs die lijn.

1: ontdekken | in 100 dagen

De grenzen aangeven van jouw proeftuin, onderzoeken welke voorzieningen al een plek hebben en hoe deze zich verhouden tot jouw proeftuin, en je team samenbrengen. Daarnaast: doelen stellen voor de toekomst. Ontdek hieronder hoe de toolbox jou kan ondersteunen tijdens de eerste 100 dagen!

Je kamp opslaan

tijdelijk

Verbind jezelf met je medepioniers: maak een account aan op SamenBeter.org

de wijk doorgronden

verhalen

krijg een gevoel te van wat er in de wijk gaande is en onderzoek door middel van de Verhalen Expeditie wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn.

ergrootglas

De vitaliteitsscan van BeBright geeft een concreet en gezamenlijk beeld van hoe de sociaaleconomische kracht van jouw regio ervoor staat.

sociale kaart ZVS

Een bijzondere Sociale Kaart is gemaakt door Zorgvrijstaat Rotterdam en kan je gebruiken ter inspiratie! 

Sociale kaart ZVS

 

In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kaart kunt maken van alle voorzieningen en initiatieven rondom (positieve) gezondheid in jouw proeftuin. In deze handleiding beantwoorden we ook een aantal vragen die al zijn gesteld door andere proeftuiniers.

een netwerk vormen

basecamp

Op Basecamp wordt gecommuniceerd over specifieke onderwerpen en proeftuinen. Dit is de plek waar jij praat met de mensen die in jouw proeftuin actief zijn en een rol hebben. Om je een idee te geven: hieronder zie je groepen die nu actief zijn.

Wil je toegang hebben tot een groep? of heb je moeilijkheden met Basecamp? mailtje naar gijs@reframingstudio.com

lij

netwerk

Met behulp van deze tool kun je een smoelenboek maken van actieve mensen in de wijk, zodat ze elkaar makkelijk kunnen vinden en elkaar verder kunnen helpen.

kennis opdoen

goede ggz

Leer van Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken over nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie van de GGZ.

vitaliteitsmarkt

De Vitaliteitsmarkt is een plek waar je terecht kunt in jouw wijk voor vitaliteitsproducten, apps of diensten. Leer hier meer over de Vitaliteitsmarkt en vind tools om aan anderen uit te leggen wat de vitaliteitsmarkt precies is.

businessmodel bouwen

stappenplan

Leer welke stappen je in jouw wijk kunt zetten op weg naar een duurzaam businessmodel rondom wijkgerichte zorg.

sroi

SROI staat voor Social Return On Investment. Met deze methode kun je zowel de maatschappelijke als economische kosten en baten van een organisatie inzichtelijk maken.

Over welke bedragen praten we als het om de Zorg gaat?

De Vitaliteits Commons

 

Antwoorden kunnen van iedereen komen: experts, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerden...de vragensteller heeft wel inzicht vanuit welke rol iemand antwoord en ook wat de reputatie van de beantwoorder op het Orakel is.

teaser upload

teaser

een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform

wikiwijk

Software

Hiervoor gebruiken we standaard software. Wel is het belangrijk dat de ontwikkelaar de software in overeenstemming met de Proeftuin gedachte heeft ingericht. Dat heeft voornamelijk betrekking op de koppeling met andere software en de uitwisseling van data en de privacy van de bewoners.

De software die gesuggereerd wordt in deze Toolbox voldoet aan deze eisen.

Beheer en Governance

Naarmate je bewoners platform groeit, neemt je verantwoordelijkheid toe. Het belang van 'beheer' en misschien nog zwaarder 'de Governance' komt dan aan de orde. Hoe om te gaan met de veiligheid van de site? met klachten? met ongepaste inhoud? Wie bepaalt de structuur en de content? Het is verstandig een Redactie aan te stellen met een eindverantwoordelijke. De vijf SamenBeter proeftuinen hebben allemaal een digitaal bewonersplatform die ons het een en ander geleerd hebben dat je ter harte kunt nemen.

Privacy

Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bent wettelijk verplicht om aan je accounthouders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van Proeftuin Westerpark.

TIP:

Het samenstellen van een Digitaal Platform kun je zelf doen als je enig kennis hebt. Of betrek een whizz-kid uit je proeftuin. Als je verder bent, wordt de veiligheid en ook het ontwerpen van het design en de interactie, de UI/UX, werk voor professionals. Misschien heb je die in je proeftuin. SamenBeter beschikt ook over developpers en designers die je daarbij kunnen helpen.

CASE:

Proeftuin Westerpark heeft een platform gebouwd met WikiWijk.Op dit platform wordt gewerkt aan een aantal zaken die je niet overal kan. Zo kan je er straks gebruik maken van E-Health aanbod, discreet vragen stellen over je gezondheid en er is een begin gemaakt met Single Sign On, Sociale Netwerkstandaard en de koppeling met aanbieders. Ook wordt ernbaar gestreefd gekoppeld aan het platform een PGO te kunnen gebruiken. Binnenkort delen wij op deze plaats de ervaringen van Westerpark met het bouwen en werken met het platform.

Wikiwijk is een geavanceerd online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen.

huis

Meta4Language is een metaforen spel voor buurt proeftuinen, die met een game-master gespeeld kan worden om kwalitatieve eisen beter bloot te leggen en beter over te dragen aan it-ontwikkelaars, zodat on- en off-line ‘zorg' initiatieven meer buurt eigen worden en beter met elkaar verbonden worden.

 

 

e Health aanbieden op het digitaal wijkplatform

e health

Steeds meer aanbieders van eHealth stellen hun apps en modules direct beschikbaar aan bewoners zonder dat ze een verwijzing of begeleiding van een zorgprofessional nodig hebben. SamenBeter ziet het liefst dat bewoners vanaf hun vertrouwde wijkplatform een zelfzorg-module van een zorgaanbieder kunnen starten omdat dat drempels wegneemt. 
Bewoners kunnen na het inloggen op een wijkplatform direct inloggen in de aanwezige apps en modules en hoeven geen extra account aan te maken bij die zorgaanbieder.
SamenBeter heeft daarom software ontwikkeld zodat je direct kunt inloggen vanuit het wijkplatform. Deze software is gratis en voor iedereen te gebruiken.

  Ben je een ontwikkelaar? kijk dan op Github.

  Ben je geïnteresseerd in meer informatie achter deze software en het project SamenBeter?
  Bezoek dan https://www.gidsopenstandaarden.org/

  Programmeren

  hackaton

  Met een hackaton kun je inzicht te verkrijgen in hoe bewoners, professionals of anderen ICT oplossingen zouden willen gebruiken om de vitaliteit in jouw wijk te vergroten.

  omslag MMM programma

  Laat je inspireren door dit indrukwekkend Programma van Zorgvrijstaat Rotterdam! en kijk ook eens op hun website

  bestaande initiatieven ter inspiratie of implementatie

  lifegoals

  Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.

  handboek

  welke tekst komt hier

  Uit de kluswijzer 'Het zal Werken!':

  Langer zelfstandig wonen is op zich geen verkeerde gedachte, maar wat moet je doen als je door een lichamelijke of geestelijke aandoening iets niet meer kan en er een aanpassing in je huis nodig is? Vroeger klopte je dan bij de gemeente aan en kreeg je meestal wel de hulp die je nodig had. Dat gaat nu niet meer zo vanzelfsprekend. Want de samenleving is nu zo ingericht dat mensen langer zelfredzaam moeten zijn, en dit soort hulpvragen zelf op moeten lossen. Of dat je iemand in de omgeving moeten vragen om de klus te doen. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk werkt dit lang niet altijd. Wij hebben gemerkt dat veel vragen blijven liggen, er een hoop gedoe ontstaat en ze uiteindelijk niet worden opgelost. Met dat in ons achterhoofd zijn we met ‘Het Zal Werken!’ aan de slag gegaan.

  overzicht houden

  prototype

  Het Minimal Viable Prototype (MVP) van een SamenBeter proeftuin bevat alle onderdelen waarvan het langzamerhand duidelijk is geworden dat die minimaal nodig zijn om te demonstreren dat het mogelijk is om de SamenBeter Visie op zorg te laten groeien. 

  mensen inspireren

  rond logo

  Gebruik de logo's zoals ze opgemaakt zijn. Dus:

  Niet van kleur veranderen!

  Niet van verhouding veranderen!

  Geen onderschriften aanhangen behalve de eigen 'payoff' Vitale Wijken

   

  Het is wel mogelijk het hele logo te vergroten of verkleinen. Maar let op de resolutie.

  Wil je iets bijzonders met het logo, ga dan niet zelf basselen maar stuur dan je vraag dan aan MINKE@REFRAMINGSTUDIO.COM en we helpen je aan een oplossing.

  vimeo

  Volg ons op Vimeo en blijf op de hoogte van de nieuwste SamenBeter video's.

  foto

  Op zoek naar foto's? Hier vind je ons archief vol met foto's van SamenBeter evenementen.

  informatie

  In deze flyer vind je in het kort de wat, waar, waarom, hoe en wie van SamenBeter. Lees de flyer zelf door of print hem om uit te delen aan geïnteresseerden!

  presentatie

  De standaardslides kunnen je helpen wanneer je een presentatie gaat geven over SamenBeter of jouw proeftuin. Afhankelijk van wat je wilt vertellen maak je jouw eigen selectie aan slides.

  braderie

  Je kunt heel lang bezig zijn met voorbereiden en ontwikkelen maar op een gegeven moment heb je de bewoners nodig. Zij moeten de proeftuin bevolken, de vruchten plukken en nieuwe gewassen gaan planten. SamenBeter heeft daar ‘SamenBeter Live’ voor ontwikkeld: een event waar de bewoners laagdrempelig en charmant kennis kunnen maken met wat een Proeftuin doet en beoogt.

  reflecteren en analyseren

  netwerk

  Door middel van de Social Networking Game kan je als groep het gesprek aangaan over ‘hoe' en ‘wanneer' we informatie delen in verschillende relaties. Op deze manier worden de spelers bewust gemaakt over de keuzes die ze maken aangaande hun privacy. Dit leidt tot interessante discussies!