Tech ontwikkeling

Happiness Barometer

Geïnspireerd door 'The Origins of Happiness' van Andrew E. Clarck et al waarover ik sprak in mij blog: zouden we mensen in een wijk niet simpelweg kunnen vragen om op een 1-10 schaal aan te geven in welke mate ze tevreden zijn met hun leven. Dat is in elk geval de manier waarop Clarck meet.

Metaforen Toolkit

Wat zeggen Users dat ze willen, wat zouden ze moeten willen maar weten ze niet dat ze het willen, en wat kunnen Software Ontwikkelaars ontwikkelen waarvan de user straks zal zeggen 'dat is precies wat ik altijd gewild heb!' ...

Vitaliteits Supermarkt

Een van de meest zichtbare onderdelen van een Proeftuin zal de Vitaliteits Supermarkt zijn: een plek waar al het aanbod te vinden is en waar gratis gebruik van gemaakt kan worden. 

Gratis? Inderdaad, we gingen toch drempels wegnemen? 

 

Wie zal dat betalen?

Privacy By Design

SamenBeter ziet IT al enabler voor nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen en organisaties op lokaal niveau, maar ook op regionaal en landelijk niveau. Daarvoor heeft zij zich tot taak gesteld om ICT-functionaliteiten te ontwerpen die een integraal systeem van gezondheid faciliteren door de persoonlijke, professionele en sociale gezondheidssystemen met elkaar te verbinden.

Single Sign On

 

Under Construction

PGO

 

Under Construction

Hulpvraag Tool

Under Construction

Crisis Kaart

 

Under Construction

Bekostigings model

Under Construction