1.8 Doelen stellen

stap 1.8

Het Dispatch-team stelt zichzelf een opdracht voor de volgende 100 dagen cyclus.

Als je helderheid omtrent je doelen stelt, kun je met behulp van de Transitiemodellen uit het vorige hoofdstuk bepalen welk model je hanteert. Vergelijk je proeftuin vooral met andere proeftuinen die hetzelfde model hanteren en treed met hun in contact.