1.6 Creëer een Digitaal Bewonersplatform

stap 1.6

Naast een gebouw van steen en hout zul je ook een digitale ‘ontmoetingsplek’ moeten realiseren. In je huis komen honderden mensen maar je digitale platform biedt plaats aan duizenden. Ook belangrijk: Hier kun je dingen doen die in de fysieke wereld onmogelijk zijn zoals vragen stellen aan meer dan 1000 mensen, interactie met zorgverstrekkers administreren, financieel ‘contactloos’ afrekenen, werelijk 'privé' zijn...

De digitale ontmoetingsplek is verder essentieel omdat deze het mogelijk maakt om van andere netwerken deel uit te gaan maken. In de wijk maar ook erbuiten. Alleen zo kunnen we een lokaal succes opschalen!

Software

Hiervoor gebruiken we standaard software. Wel is het belangrijk dat de ontwikkelaar de software in overeenstemming met de Proeftuin gedachte heeft ingericht. Dat heeft voornamelijk betrekking op de koppeling met andere software en de uitwisseling van data en de privacy van de bewoners.

De software die gesuggereerd wordt op de SamenBeter Marktplaats voldoet aan deze eisen.

 

Beheer en Governance

Naarmate je bewoners platform groeit, neemt je verantwoordelijkheid toe. Het belang van 'beheer' en misschien nog zwaarder 'de Governance' komt dan aan de orde. Hoe om te gaan met de veiligheid van de site? met klachten? met ongepaste inhoud? Wie bepaalt de structuur en de content? Het is verstandig een Redactie aan te stellen met een eindverantwoordelijke. De vijf SamenBeter proeftuinen hebben allemaal een digitaal bewonersplatform die ons het een en ander geleerd hebben dat je ter harte kunt nemen.

 

Privacy

Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bent wettelijk verplicht om aan je accounthouders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van Proeftuin Westerpark.

TIP:

Het samenstellen van een Digitaal Platform kun je zelf doen als je enig kennis hebt. Of betrek een whizz-kid uit je proeftuin. Als je verder bent, wordt de veiligheid en ook het ontwerpen van het design en de interactie, de UI/UX, werk voor professionals. Misschien heb je die in je proeftuin. SamenBeter beschikt ook over developpers en designers die je daarbij kunnen helpen.

CASE:

Proeftuin Westerpark heeft een platform gebouwd met WikiWijk.Op dit platform wordt gewerkt aan een aantal zaken die je niet overal kan. Zo kan je er straks gebruik maken van E-Health aanbod, discreet vragen stellen over je gezondheid en er is een begin gemaakt met Single Sign On, Sociale Netwerkstandaard en de koppeling met aanbieders. Ook wordt ernbaar gestreefd gekoppeld aan het platform een PGO te kunnen gebruiken. Binnenkort delen wij op deze plaats de ervaringen van Westerpark met het bouwen en werken met het platform.