1.2 Begrens jouw proeftuin en breng hem in kaart

stap 2

Begrens

De grenzen van je proeftuin zijn niet onbelangrijk. Net als een rivier of bergkam natuurlijke grenzen van gebieden vormen, kunnen infrastructurele of bestuurstechnische grenzen belangrijk zijn bij het bepalen van de grenzen van je proeftuin. 

Tip

Zolang het om Prototypen gaat, denken we dat een begrensde wijk hanteerbaarder is. Vooral als we afspraken moeten maken met de Gemeente en verzekeraars kan het van pas komen als we, om maar iets te noemen, een experiment uit willen voeren met zaken rond bekostiging en vergoeding. Er zijn overigens ook proeftuinen die grenzen losjes hanteren. Rotterdam zoekt bijvoorbeeld naar verbindingen tussen initiatieven waar die ook in Rotterdam ontplooid worden. Een interessant experiment dat we evengoed van harte ondersteunen.

Cartografeer

Het in kaart brengen van alles waarvan jij vindt dat het ten goede komt aan de vitaliteit in je wijk is inspirerend en helpt anderen. Belangrijk is ook dat het initiatieven verbindt; is er al een inloophuis voor de jeugd? zorg dat je dan ook verwijst naar zo'n functie. In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kaart kunt maken van alle voorzieningen en initiatieven rondom (positieve) gezondheid in jouw proeftuin. In deze handleiding beantwoorden we ook een aantal vragen die al zijn gesteld door andere proeftuiniers.

WAAROM EEN KAART? Een kaart helpt je om een goed overzicht te maken van alle initiatieven in jouw proeftuin, voor de bewoners in je wijk, maar ook voor jezelf! Alle proeftuinen maken een gelijksoortige kaart, zodat op www.samenbeter.org een duidelijk overzicht ontstaat van de verschillende initiatieven per proeftuin.

WAT ZET JE OP DE KAART? Je bent vrij om te kiezen wat voor voorzieningen of initiatieven je op de kaart zet. Kies wat belangrijk is voor jouw wijk. Of kies ervoor om een selectie van plekken uit te lichten die je graag met andere proeftuinen wilt delen.