1.1 Kijk of je proeftuin niet al bestaat

stap 1

Er worden steeds meer proeftuinen opgezet. De eerste stap is dan ook onderzoeken of jou proeftuin al bestaat of niet. Op deze kaart kun je een actueel overzicht vinden van alle ‘Proeftuinen’. Als er niets opstaat betekent dat natuurlijk niet dat er ook niets gebeurt, maar waarschijnlijk geen integrale, op alle vormen van vitaliteit gerichte aanpak. Is er voor jou nog geen relevante proeftuin, dan kun je zelf het initiatief nemen en er één opzetten. In de geest van de pioniers gaat dat op basis van ‘first come, first serve’: prik je vlag in de wijk die jij voor ogen hebt en geef je proeftuin een naam. Bedenk dat je geen professional hoeft te zijn of een bepaald cv nodig hebt. 

just do-it!