Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Facebook“Twitter"/“Google+”/“Pinterest"/“Twitter"/

Rough guide: fase 1

Fase 1: Vooronderzoek

fase 1 vooronderzoek

Doel
De grenzen aangeven van jouw proeftuin, onderzoeken welke voorzieningen al een plek hebben en hoe deze zich verhouden tot jouw proeftuin, en je team samenbrengen. Daarnaast: doelen stellen voor de toekomst.

Bedenk ook in welke vorm je support van SamenBeter kunt gebruiken. Op de MenuKaart is beschreven hoe we je kunnen helpen met cursussen, workshops, tools en manpower.

Duur
100 dagen! Wij werken en denken in drie blokken van 100 dagen. Om de vaart erin te brengen, erin te houden. Om een ritme te creëeren en om duidelijke overgangen te maken van Praten, naar Proberen en naar Presteren. 

1.1 Kijk of je proeftuin niet al bestaat

stap 1

Er worden steeds meer proeftuinen opgezet. De eerste stap is dan ook onderzoeken of jou proeftuin al bestaat of niet. Op deze kaart kun je een actueel overzicht vinden van alle ‘Proeftuinen’. Als er niets opstaat betekent dat natuurlijk niet dat er ook niets gebeurt, maar waarschijnlijk geen integrale, op alle vormen van vitaliteit gerichte aanpak. Is er voor jou nog geen relevante proeftuin, dan kun je zelf het initiatief nemen en er één opzetten. In de geest van de pioniers gaat dat op basis van ‘first come, first serve’: prik je vlag in de wijk die jij voor ogen hebt en geef je proeftuin een naam. Bedenk dat je geen professional hoeft te zijn of een bepaald cv nodig hebt. 

just do-it!

1.2 Begrens jouw proeftuin

stap 2

De grenzen van je proeftuin zijn niet onbelangrijk. Net als een rivier of bergkam natuurlijke grenzen van gebieden vormen, kunnen infrastructurele of bestuurstechnische grenzen belangrijk zijn bij het bepalen van de grenzen van je proeftuin. 

Tip

Zolang het om Prototypen gaat, denken we dat een begrensde wijk hanteerbaarder is. Vooral als we afspraken moeten maken met de Gemeente en verzekeraars kan het van pas komen als we, om maar iets te noemen, een experiment uit willen voeren met zaken rond bekostiging en vergoeding. Er zijn overigens ook proeftuinen die grenzen losjes hanteren. Rotterdam zoekt bijvoorbeeld naar verbindingen tussen initiatieven waar die ook in Rotterdam ontplooid worden. Een interessant experiment dat we evengoed van harte ondersteunen.

1.3 Registreer jezelf als beheerder van je Proeftuin

stap 1.3

Jij gaat een belangrijke rol binnen de proeftuin verzorgen en daarom moeten de mensen in je proeftuin op je kunnen vertrouwen. Wees duidelijk over je rol, je verantwoordelijkheden, je rechten en plichten. Zorg dat je aanspreekbaar bent, deel je telefoon en email.

1.4 Wijs een ontmoetingsplek aan

stap 4

Uitgebreid, klein, een buurthuis, een koffietent, cafe, de bibliotheek, bij jou aan de keukentafel … kan allemaal. Het kan er één zijn, zoals 'de Horizon' in Amsterdam Westerpark, of meerdere zoals in Vrijstaat Rotterdam, maar het helpt enorm als er een HOME is. En wel een waar de bewoners ook binnen kunnen lopen. Bedenk dat veel 'institutionele' plekken een 'drempel' kunnen hebben!

Case: Wijkboerderij Nieuwland

In Proeftuin Wij zijn Nieuwland (Amersfoort) hebben ze een heel bijzonder kloppend hart waar ze veel tijd en moeite in gestoken hebben: de Wijk Boerderij. Deze boerderij is aangekocht door burgers met het idee om er een maatschappelijke functie aan te geven. Een ontmoetingspolek in eigen beheer, dat klinkt geweldig. Wim de Haan van proeftuin Nieuwland zal op deze plek zijn ervaringen, zijn waarnemingen, opinie en teleurstellingen met het aankopen binnenkort delen!

1.5 Team up: Vorm een club trekkers om je heen

stap 5

Er moet een aantal rollen en verantwoordelijkheden belegd worden. Liefst tenminste een mens of 5: Samen vormen ze wat Philippe Delespaul genoemd heeft 'het Dispatch-team’. Beschrijf rollen, namen en rugnummers. Het is mooi als deze mensen enig charisma bezitten! Zorg ook voor bereikbaarheid (Email of 06).

Tip:

Velen van ons zijn gewend om in de beslotenheid van de eigen organisatie te werken. Dat is veilig maar ook traag. De snelst ontwikkelende proeftuinen werken bijna volledig open en bloot door vrijwel alle communicatie op een open digitaal platform te laten lopen. Iedereen kan zien wat er besproken wordt en wat er gezegd wordt. Probeer het! Als het eenmaal loopt, en daar moet je moeite voor doen, gaat er een enorme energie uit van het aanschouwen van al de initiatieven die genomen worden! SamenBeter gebruikt voor deze communicatie Basecamp. Maak jezelf lid van een van de teams en praat mee!

1.6 Creëer een Digitaal Bewonersplatform

stap 1.6

Naast een gebouw van steen en hout zul je ook een digitale ‘ontmoetingsplek’ moeten realiseren. In je huis komen honderden mensen maar je digitale platform biedt plaats aan duizenden. Ook belangrijk: Hier kun je dingen doen die in de fysieke wereld onmogelijk zijn zoals vragen stellen aan meer dan 1000 mensen, interactie met zorgverstrekkers administreren, financieel ‘contactloos’ afrekenen, werelijk 'privé' zijn...

De digitale ontmoetingsplek is verder essentieel omdat deze het mogelijk maakt om van andere netwerken deel uit te gaan maken. In de wijk maar ook erbuiten. Alleen zo kunnen we een lokaal succes opschalen!

Software

Hiervoor gebruiken we standaard software. Wel is het belangrijk dat de ontwikkelaar de software in overeenstemming met de Proeftuin gedachte heeft ingericht. Dat heeft voornamelijk betrekking op de koppeling met andere software en de uitwisseling van data en de privacy van de bewoners.

De software die gesuggereerd wordt op de SamenBeter Marktplaats voldoet aan deze eisen.

 

Beheer en Governance

Naarmate je bewoners platform groeit, neemt je verantwoordelijkheid toe. Het belang van 'beheer' en misschien nog zwaarder 'de Governance' komt dan aan de orde. Hoe om te gaan met de veiligheid van de site? met klachten? met ongepaste inhoud? Wie bepaalt de structuur en de content? Het is verstandig een Redactie aan te stellen met een eindverantwoordelijke. De vijf SamenBeter proeftuinen hebben allemaal een digitaal bewonersplatform die ons het een en ander geleerd hebben dat je ter harte kunt nemen.

 

Privacy

Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bent wettelijk verplicht om aan je accounthouders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van Proeftuin Westerpark.

TIP:

Het samenstellen van een Digitaal Platform kun je zelf doen als je enig kennis hebt. Of betrek een whizz-kid uit je proeftuin. Als je verder bent, wordt de veiligheid en ook het ontwerpen van het design en de interactie, de UI/UX, werk voor professionals. Misschien heb je die in je proeftuin. SamenBeter beschikt ook over developpers en designers die je daarbij kunnen helpen.

CASE:

Proeftuin Westerpark heeft een platform gebouwd met WikiWijk.Op dit platform wordt gewerkt aan een aantal zaken die je niet overal kan. Zo kan je er straks gebruik maken van E-Health aanbod, discreet vragen stellen over je gezondheid en er is een begin gemaakt met Single Sign On, Sociale Netwerkstandaard en de koppeling met aanbieders. Ook wordt ernbaar gestreefd gekoppeld aan het platform een PGO te kunnen gebruiken. Binnenkort delen wij op deze plaats de ervaringen van Westerpark met het bouwen en werken met het platform.

1.7 Show me the money: Het Dispatch-team stelt een begroting op

stap 1.7

Kosten vormen een belangrijke drempel. Een van de belangrijkste transities die we middels Proeftuinen willen bereiken is dan ook kosteloze of in elk geval betaalbare zorg. Zowel preventief als curatief. En niet alleen evidence based, maar álle zorg waarvoor een bewoner voor kiest. Dit is een van de ‘long shots’ van het experiment omdat de bekostiging en vergoeding van zorg in wetten (en in de hoofden van stakeholders) verankerd is. Veel stakeholders zien hierin hun belangen in gevaar komen. Je kunt kiezen voor een activistische aanpak of juist samenwerking zoeken, maar ergens zal je een budget moeten organiseren. De gemeente is de meest logische partner: zij zitten voor elke inwoner op WmO geld, GGZ geld, awbz geld en participatiegeld. Stort deze gelden in één pot waaruit de totale ‘vitaliteit’ van de wijk bekostigd wordt: Model Populatie Bekostiging.

Philippe Delespaul onderscheidt nog enkele andere modellen:

Model Regiobudget

De verschillende aanbieders stellen een regiobudget samen (uit bestaande middelen) en financieren hiermee een team dat de integrale zorg voor de caseload biedt (zonder de administratieve verantwoording voor deze middelen)

 

Model Integratief

De verschillende aanbieders behouden hun eigen financiering (en de eigen administratieve verantwoording) maar detacheren resources voor de integrale wijkzorg.

 

Model Disruptief

Een nieuwe aanbieder start met een team en biedt vernieuwende zorg die dusdanig in de smaak valt dat de andere aanbieders uit de wijk verdreven worden.

 

Model Experiment

Een derde partij financiert de innovatie voor een periode van 2 a 3 jaar met een experimentele subsidie die het dispatch team de middelen geeft om autonoom innovatieve zorg te ontwikkelen.

 

CASE:

Vrijstaat Rotterdam werkt samen met 'Het Groene Brein' aan de 'Maatschappelijke Business Case' van een proeftuin. Op deze plaats zullen zijn hun ervaringen met jullie delen!

1.8 Doelen stellen

stap 1.8

Het Dispatch-team stelt zichzelf een opdracht voor de volgende 100 dagen cyclus.

Als je helderheid omtrent je doelen stelt, kun je met behulp van de Transitiemodellen uit het vorige hoofdstuk bepalen welk model je hanteert. Vergelijk je proeftuin vooral met andere proeftuinen die hetzelfde model hanteren en treed met hun in contact.