Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Rough guide: fase 1

Fase 1: Vooronderzoek

fase 1 vooronderzoek

Doel
De grenzen aangeven van jouw proeftuin, onderzoeken welke voorzieningen al een plek hebben en hoe deze zich verhouden tot jouw proeftuin. Daarnaast doelen stellen voor de toekomst samen met jouw proeftuin-team.

Duur
100 dagen

1.1 Kijk of je proeftuin niet reeds bestaat in het Kadaster

stap 1

In het Kadaster van de samenbeter.org vind je een actueel overzicht van alle ‘Proeftuinen’. Aangezien we allemaal pioniers zijn is de kans dat je proeftuin nog niet bestaat groot. Is er voor jou geen relevante proeftuin, dan kun je zelf het initiatief nemen. In de geest van de pioniers gaat dat op basis van ‘first come, first serve’: prik je vlag in de wijk die jij voor ogen hebt en geef je proeftuin een naam. Bedenk dat je geen professional hoeft te zijn of een bepaald cv nodig hebt. 

just do-it!

1.2 Claim een stuk van je stad of dorp

stap 2

De grenzen van je proeftuin zijn niet onbelangrijk. Net als een rivier of bergkam natuurlijke grenzen van gebieden vormen, kunnen infrastructurele of bestuurstechnische grenzen belangrijk zijn bij het bepalen van de grenzen van je proeftuin. In de Toolkit vind je een ‘Grens-tool’ die de belangrijkste randvoorwaarden voor het bepalen van je grenzen beschrijft. Leg de grenzen vast in je Claim.

1.5 Team up: Vorm een club trekkers om je heen

stap 5

Er moet een aantal rollen en verantwoordelijkheden belegd worden. Minimaal heb je 5 mensen nodig: Samen vormen ze het ‘Dispatch-team’. Beschrijf rollen, namen en rugnummers. Het is mooi als deze mensen enig charisma bezitten!

Het Dispatch-team werkt het vervolg van dit stappenplan samen af.

1.6 Breng in kaart wat er al is

stap 1.6

Het Dispatch-team produceert een analyserapport van je wijk:

Lokaliseer relevante voorzieningen: De gemeente kan je op het spoor zetten van zinvolle dagbesteding, sociale steun, empowerment, professionele hulpverlening, vrijgevestigden, algemene voorzieningen Wmo, GGZ, Zvw, Wijkteams, jeugdzorg en welzijn, politie, huisartsen, sociale wijkteams, verslavingszorg, participatieveld, verstandelijk gehandicapten sector, sociale ondernemers, leger des heils, de ‘klaar over’ en ‘natuurlijke’ groepen.

Breng deze voorzieningen online in kaart. Als nieuwe proeftuin kun je een mail sturen naar minke@reframingstudio.com, zij zal een kaart voor je aanmaken. Vervolgens kun je hier lezen hoe je deze kaart verder invult.

1.8 Doelen stellen

stap 1.8

Het Dispatch-team stelt zichzelf een opdracht voor de volgende cyclus.

Als je helderheid omtrent je doelen stelt, kun je met behulp van de informatie over transitiemodellen op de volgende pagina bepalen welk model je hanteert. Vergelijk je proeftuin vooral met andere proeftuinen die hetzelfde model hanteren.