Huis van de Wijk

Wijs een (of meerdere) ontmoetingsplek aan.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Uitgebreid, klein, een buurthuis, een koffietent, cafe, de bibliotheek, bij jou aan de keukentafel … kan allemaal. Het kan er één zijn, zoals 'de Horizon' in Amsterdam Westerpark, of meerdere zoals in Vrijstaat Rotterdam, maar het helpt enorm als er een HOME is. En wel een waar de bewoners ook binnen kunnen lopen. Bedenk dat veel 'institutionele' plekken een 'drempel' kunnen hebben in de vorm van (vermeende) kosten, stigma of gewoon omdat het ‘professionals’ zijn.

Case: Wijkboerderij Nieuwland

In Proeftuin Wij zijn Nieuwland (Amersfoort) hebben ze een heel bijzonder kloppend hart waar ze veel tijd en moeite in gestoken hebben: de Wijk Boerderij. Deze boerderij is aangekocht door burgers met het idee om er een maatschappelijke functie aan te geven. Een ontmoetingspolek in eigen beheer, dat klinkt geweldig. 

Wim de Haan van proeftuin Nieuwland zal op deze plek zijn ervaringen, zijn waarnemingen, opinie en teleurstellingen met het aankopen binnenkort delen!

Sociale Kaart

Een Sociale Kaart brengt alles in beeld waarvan jij vindt dat het ten goede komt aan de vitaliteit in je wijk. 

sociale kaart ZVS
Wat ga je bereiken met deze tool?

Een Sociale Kaart zal je inspireren omdat het verrassend kan om in beeld te brengen hoeveel er al wordt gedaan. Maar de belangrijkste functie van de Sociale Kaart is om alle voorzieningen en initiatieven met elkaar te verbinden; is er bijvoorbeeld een ‘poppodium’ zorg dan voor links naar voorzieningen waar jongeren terecht kunnen met de vragen waar ze mee worstelen. 

WAT ZET JE OP DE SOCIALE KAART? 

Kies wat belangrijk is voor jouw wijk of wat je belangrijk wil maken. Lokaliseer daartoe relevante voorzieningen: De gemeente kan je op het spoor zetten van zinvolle dagbesteding, sociale steun, empowerment, professionele hulpverlening, vrijgevestigden, algemene voorzieningen Wmo, GGZ, Zvw, Wijkteams, jeugdzorg en welzijn, politie, huisartsen, sociale wijkteams, verslavingszorg, participatieveld, verstandelijk gehandicapten sector, sociale ondernemers, leger des heils, de ‘klaar over’ en andere ‘natuurlijke’ groepen. 

Hoe?

Een overzichtelijke Sociale Kaart is alleen waardevol hulpmiddel als deze actueel is. Dat is alleen mogelijk met een actieve beheerder maar dat kost veel tijd. De eenvoudiger weg is om een ‘Interactieve kaart' te maken waar bewoners ook in kunnen schrijven. Zo’n kaart kun je gewoon zelf maken in Google Maps en iedereen die je daar de rechten toe verschaft, kan je daarbij helpen. Activeer je community om relevante voorzieningen bekend te maken. 

Begrens je proeftuin

De grenzen van je proeftuin zijn niet onbelangrijk. Net als een rivier of bergkam natuurlijke grenzen van gebieden vormen, kunnen infrastructurele of bestuurstechnische grenzen belangrijk zijn bij het bepalen van de grenzen van je proeftuin. 

Er worden steeds meer proeftuinen opgezet. Op deze kaart kun je een actueel overzicht vinden van alle ‘Proeftuinen’. Als er niets opstaat betekent dat natuurlijk niet dat er ook niets gebeurt, maar waarschijnlijk geen integrale, op alle vormen van vitaliteit gerichte aanpak. Is er voor jou nog geen relevante proeftuin, dan kun je zelf het initiatief nemen en er één opzetten. In de geest van de pioniers gaat dat op basis van ‘first come, first serve’: prik je vlag in de wijk die jij voor ogen hebt en geef je proeftuin een naam. Bedenk dat je geen professional hoeft te zijn of een bepaald cv nodig hebt maar vertil je niet! Andere proeftuinen zijn 10000 - 25000 bewoners groot. Zet jou proeftuin erbij in het Kadaster!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Zolang het om Prototypen gaat, denken we dat een begrensde wijk hanteerbaarder is. Vooral als we afspraken moeten maken met de Gemeente en verzekeraars kan het van pas komen als we, om maar iets te noemen, een experiment uit willen voeren met zaken rond bekostiging en vergoeding. Er zijn overigens ook proeftuinen die grenzen losjes hanteren. Rotterdam zoekt bijvoorbeeld naar verbindingen tussen initiatieven waar die ook in Rotterdam ontplooid worden. Een interessant experiment dat we evengoed van harte ondersteunen.

 

Volg SamenBeter op Social Media

Natuurlijk is SamenBeter ook actief of social media. Volg ons en laat weten als je iets leuk vind of juist niet.

Lijst Social media accounts

Bestand upload
tijdelijk1.97 KB
Wat ga je bereiken met deze tool?

De algemene SamenBeter.org Facebook groep is gericht op de mensen die bij het project betrokken zijn of die het een warm toedragen. Bewoners zijn welkom maar waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de lokale Facebook groepen.

SamenBeter Website

Verbind jezelf met je medepioniers: maak een account aan op SamenBeter.org

tijdelijk

De eerste stap die je kan nemen brengt je in contact met je mede-pioniers in het hele land.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Dit is de plaats waar informatie gedeeld wordt die voor alle landelijke proeftuinen relevant kan zijn. Hier vind je blogs, een agenda, interessante links.

Als je wil bijdragen, wat we leuk zouden vinden, vraag dan editor-rechten aan via een mailtje naar in info@samenbeter.org

Sociale Netwerk Standaard (SNS) / Single-Sign-On (SSO)

Launch protocol voor het ontsluiten van e-Health applicaties

Sociale Netwerk Standaard (SNS) / Single-Sign-On (SSO) - launch protocol voor het ontsluiten van applicaties.

Het launch protocol zorgt ervoor dat portaal applicaties (zoals een wijkplatform) andere applicaties, (zoals behandelmodules, zelfzorg-modules, games en tools) naadloos kunnen integreren. Dit protocol maakt gebruik van JSON Webtokens (JWT).

Wat ga je bereiken met deze tool?

Dit protocol biedt voordelen voor wijkbewoners en voor aanbieders van zorgmodules:

 • Een naadloze integratie houdt voor wijkbewoners in dat ze moeiteloos en veilig met hun profiel vanuit het voor hen vertrouwde wijkplatform, een zelfzorg-module van een zorgaanbieder kunnen starten en volgen.
  Ze hoeven hiervoor geen extra account aan te maken en te beheren op een zorgplatform.
 • Een naadloze integratie houdt voor aanbieders een lichte implementatie in, die binnen een dag te realiseren is. Daarnaast bereiken ze met hun aanbod van zelfzorg modules een groter publiek, terwijl wel herleidbaar blijft waar de gebruikers vandaan komen.

Stichting Life Goals: Sporten zonder drempels!

lifegoals

SamenBeter gaat ook over de fysieke staat waarin mensen verkeren.

Elke inwoner moet kunnen sporten en de meesten willen dat ook wel maar stuiten op drempels. Ze weten de weg naar de sportvereniging niet te vinden of kunnen ze de contributie niet betalen. Dat is fnuikend voor de vitaliteit van een wijk want sport is ook nog eens een middel om mensen bijeen te brengen.

Helaas werken de sportvereniging en de maatschappelijke organisaties langs erkaar heen: De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

Life Goals Nederland kan daar iets aan doen. De stichting biedt biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.

De aanpak van Life Goals werkt zo aan het versterken van een belangrijke pijler onder SamenBeter namelijk om de grenzen tussen Sport en het Sociale Domein te vervagen.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in de samenleving via sport weer in beweging.

Meta4Language

... als een "HUIS"

huis
Bestand upload

Bij het maken van ICT-oplossingen verdwijnt veel informatie over de belevingswereld van de mensen die ze gebruiken. De uitdaging is om een manier van maken te ontwerpen die de belevingswereld van mensen belichaamt, en waaruit ICT-oplossingen voortkomen die zelf kunnen blijven leven in het gebruik. Metaforen vervullen in onze visie een sleutelrol in deze manier van maken. De metafoor van jazz improvisatie als een proces dat altijd levend blijft in de interactie tusen mensen (muzikanten), organisatie (band), en techniek (instrumenten) vormde de basis voor het ontwerp van de meta4language toolkit. Hiermee werd een eerste stap gezet om de resultaten van het promotie-onderzoek van Sergej van Middendorp* toepasbaar te maken voor de praktijk. Het doel is dat bewoners, ontwerpers, en ontwikkelaars de toolkit met elkaar kunnen ‘spelen’ om verhalen uit de belevingswereld van de ‘gebruikers’ om te zetten in use-cases waar software-ontwikkelaars oplossingen van kunnen maken.

Hoe werkt het?
Meta4Language is onder meer geïnspireerd op Christopher Alexander's "Pattern Language",  vrij vertaald naar Aldo van Eyck’s metafoor: ‘Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis.' De verhalen van wijkbewoners die plaatsvinden op plekken in een buurt worden door middel van dit gestructureerde associatiespel vertaald in metaforische verhalen op plekken (patterns) in een groot archetypisch 'HUIS'. Door het gebruik van de metafoor: "de verhalen uit de wijk zijn een HUIS", ontstaat meer overzicht, inzicht en samenhang in de “losse verhalen uit de buurt". Deze samenhang is de basis van de volgende stap, waarbij ontwerpers en ontwikkelaars (en dat kunnen natuurlijk ook mensen uit de buurt zijn!) het ‘HUIS' omzetten in ICT oplossingen. 

Meer informatie?
Meta4Language is in ontwikkeling. Een eerste versie is speelbaar met een game-master die het spel overziet. Wil je meer informatie over Meta4Language? Of ben je geïnteresseerd om het spel te spelen onder begeleiding van een game-master? Neem dan contact op met Justus Tomlow: justus@reframingstudio.com

*Van Middendorp, S. (2016). Embodying metaphors in systems (Doctoral dissertation, Fielding Graduate University). https://pqdtopen.proquest.com/doc/1865903276.html?FMT=ABS

Wat ga je bereiken met deze tool?

Meta4Language is een metaforen spel voor buurt proeftuinen, die met een game-master gespeeld kan worden om kwalitatieve eisen beter bloot te leggen en beter over te dragen aan it-ontwikkelaars, zodat on- en off-line ‘zorg' initiatieven meer buurt eigen worden en beter met elkaar verbonden worden.

hackaton templates

hackaton

In een Hackaton breng je bewoners, zorgprofessionals en/of ICT specialisten samen om te onderzoeken hoe ICT oplossingen kunnen bijdragen aan een vitalere wijk. Je kunt dit op verschillende manieren of niveaus aanpakken. Hier kun je een aantal opties lezen en degene kiezen die het best bij jouw situatie past.

Templates
Voor Hackatons hebben we een aantal verschillende templates ontwikkeld. Hieronder een korte omschrijving van de templates die je hier kunt downloaden:

 1. Templates voor ICT professionals
  Het kan zijn dat je al een hele groep aan ICT professionals om je heen hebt verzameld die goed weten welke mogelijkheden er allemaal al zijn. Deze templates helpen om in een groepssessie richting te geven aan deze oplossingen en deze duidelijk te definiëren. Template 01 helpt je een missie te formuleren rondom een idee en template 02 gaat vervolgens verder in op de detaillering.
   
 2. Templates voor groepssessies
  Het template is geschikt voor groepssessies met professionals en/of bewoners. In een groep van 4-5 mensen doorlopen ze (eventueel onder begeleiding van een facilitator) de verschillende stappen in het template. Het voorbeeld laat een template zien van een dergelijke sessie specifiek gericht op professionals rondom het thema 'Jeugd & Gezin'. Omdat er al veel goede oplossingen zijn, keken we in deze Hackaton hoe de bestaande oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
   
 3. Individueel werkboek
  Het individuele werkboek is een template specifiek gericht op een sessie met bewoners. Dit template wijkt af van de andere templates, omdat bewoners deze zelfstandig kunnen invullen. Een groepssessie kan soms een hoge drempel voor bewoners zijn. Dit werkboek geeft ze de mogelijkheid om rustig na te denken, het in te vullen wanneer het hen uitkomt en later in te leveren en/of te bespreken. Maar je kunt het ook in een sessie laten invullen en direct daarna bespreken. Het voordeel van het individueel invullen van een template is dat iedereen zijn stem kwijt kan.
  Het template dat je hier kunt downloaden is specifiek voor proeftuin de Donderberg gemaakt. Neem contact met ons op als je dit ook graag in jouw proeftuin wilt gebruiken.

Planning
Voor de groepssessies heb je minimaal 3 uur nodig om tot een goed resultaat te komen. Het is een druk programma om alle stappen te doorlopen, maak daarom een duidelijk tijdschema voor de verschillende stappen en houd je daaraan! Zet bijvoorbeeld een alarm wat alle deelnemers kunnen horen, zodat ze weten dat ze doormoeten naar de volgende stap.

Veiling
Een Hackaton eindig je altijd met een veiling. Een 'veilingmeester' gaat de projecten die bedacht zijn veilen. Voor elk project moet een verantwoordelijke worden vastgesteld, zodat dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Dit is een erg belangrijke stap! Houd hiervoor genoeg tijd vrij in je planning.

Hulp nodig?
Wil je ook een Hackaton organiseren in jouw proeftuin, maar weet je niet hoe je zelf met de bovenstaande tools aan de slag kunt? Neem dan contact op met ons!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Een hackaton helpt je om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners, professionals of anderen oplossingen zouden willen ontwikkelen om de vitaliteit in jouw wijk te vergroten.

.