Samen Beter Live Event

braderie

Tijdens een 'SamenBeter Live' event kunnen bewoners laagdrempelig kennismaken met wat een proeftuin doet en beoogt. Het event is opgezet als een braderie waar ieder kraampje een verschillend onderwerp aan de kaak stelt. Denk bijvoorbeeld aan privacy, positieve gezondheid, vitaliteitsmarkt, etc. Als marktkooplui leiden Gijs Ockeloen en Michael Milo de braderie.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Gijs Ockeloen: Gijs@reframingstudio.com
 

Braderie
SamenBeter Live @ Lombok

 

SamenBeter Live @ Westerpark
SamenBeter Live @ Westerpark

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

betrokkenheid en enthousiaste proeftuinpioniers!

Vitaliteitsmarkt

vitaliteitsmarkt
Bestand upload

Op een Vitaliteitsmarkt kun je terecht voor allerlei producten, apps en diensten die helpen om het leven van wijkbewoners aangenamer, zinvoller of gezonder te maken. Dit is een cruciaal onderdeel van een proeftuin en kan bijvoorbeeld worden aangeboden op het wijkplatform.

In dit filmpje legt Gijs Ockeloen meer uit over de Vitaliteitsmarkt vanaf 4:30.

Hier kun je een aangepaste versie downloaden van de schematische weergave van de Vitaliteitsmarkt die Gijs presenteert. 

Deze tool is nog in ontwikkeling, maar je kunt hem alvast gebruiken om aan mensen in je proeftuin te laten zien om uit te leggen wat de Vitaliteitsmarkt inhoudt, wat er bij komt kijken en wat het oplevert.

 

 

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Je doet kennis op over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een Vitaliteitsmarkt in jouw wijk en wat de effecten kunnen zijn.

Presentatieslides

presentatie

Moet je een presentatie geven over SamenBeter of jouw proeftuin? Gebruik dan onze online standaardslides. Ga niet schuiven in deze link, maar maak een kopie van de slides en zet ze in de voor jouw juiste volgorde. 

De slides in deze link zijn openbaar en door iedereen aanpasbaar. Dit betekent dat als je deze slideshow gebruikt voor een presentatie, tijdens de presentatie sheets door iemand anders kunnen worden verplaatst. Daarom is het belangrijk dat je een kopie maakt.

Als je een slide wilt toevoegen aan de standaardslides, kun je een opzetje van de slide maken in de link en vervolgens een mail sturen naar minke@reframingstudio.com. Zij zal dan de vormgeving van je slides aanpassen.

Wat ga je bereiken met deze tool?

De standaardslides kunnen je helpen wanneer je een presentatie gaat geven over Samen Beter of jouw proeftuin. Afhankelijk van wat je wilt vertellen maak je jouw eigen selectie aan slides.

Informatieve flyer

informatie
Bestand upload

Lees meer over de drijfveren van SamenBeter, de doelen die we hebben en hoe we deze doelen proberen te bereiken.

Je mag de flyer zelf printen en uitdelen in jouw proeftuin aan geïnteresseerden!

Wat ga je bereiken met deze tool?

  

Join Basecamp!

basecamp

Er zijn een tiental 'circles' die zich bezig houden met de ontwikkeling van deelaspecten van Proeftuinen. Klik op de links om toegang te krijgen tot deze 'cirkels' op Basecamp.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Basecamp wordt gebruikt om kennis te delen.  

Wikiwijk

wikiwijk

De meeste wijken maken al gebruik van Sociale Platforms als Facebook of Nextdoor. Ze werken goed als de kat is weggelopen of als er een enge man in straat loopt. Maar vragen over de eigen gezondheid vertouwen we er niet zomaar aan toe. Zodra Privacy een rol speelt willen we zelf de regie hebben over wie de communicatie leest en hoe zichtbaar men zelf is.

Wikiwijk is een online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen. Wikiwijk ondersteunt de in de ogen van SamenBeter steeds belangrijker wordende samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

Wikiwijk functioneert niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties kunnen worden aangesloten. De architectuur van Wikiwijk is open (open source) zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en koppelingen met domotica-toepassingen en eHealth-omgevingen mogelijk zijn. 

Proeftuinen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven maken gebruik van Wikiwijk. Klik op de links om een kijkje te nemen op hun buurtplatform:

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Een buurtplatform zorgt ervoor dat bewoners elkaar kunnen vinden, dat ze weten wat er in hun wijk speelt en georganiseerd wordt. Op deze manier wordt het voor bewoners gemakkelijker om verbindingen te leggen en met elkaar een hecht netwerk te vormen.

Social Networking Game

netwerk

Samen Beter wil mensen stimuleren nieuwe samenwerkingen aan te gaan rondom hun gezondheid. Dat levert een sterk spanningsveld op, op het gebied van privacy van data en gegevens. Want hoe garandeer je dat mensen zelf regie behouden over hun persoonlijke gegevens en connecties als ze die nieuwe verbindingen aan gaan? Want dat is waar Samen Beter voor staat: eigen regie. Daarom wordt er gewerkt met Privacy by Design: privacy van jouw persoonlijke gegevens en relaties is vanaf het begin van het ontwerp meegenomen als randvoorwaarde voor de digitale omgevingen.

bestanden
De Social Networking Game bestaat uit een tweetal bestanden die gemakkelijk te printen zijn. Hieronder een korte omschrijving van de bestanden die je hier kunt downloaden:

  1. Sociale Netwerk Game_relaties-A4
    Print dit bestand op A4. Vouw daarna de A4-tjes in de lengte over de stippellijn. Hiermee heb je de 'relatiekaarten' gecreerd. 
     
  2. Sociale Netwerk Game_scenarios-A3
    Print dit bestand op A3. De scenario's of situaties vormen de context waarbinnen verschillende relaties onderzocht worden door de spelers.

spelverloop
Leg een scenario op tafel. Leg vervolgens een niet ingevulde relatiekaart in het scenario. Vul de vragen 1. relatie, 2. medium en 3. medium in zoals het voor jou passend voelt. Draai daarna de relatiekaart om. De relatie met wie je in deze situatie informatie zult delen is nu voor jou bepaald! Vul wederom de vragen 2. medium en 3. medium in. Hoe verschilt dit van wat je eerder ingevuld hebt? En vooral: waarom?

Wat ga je bereiken met deze tool?

Door middel van de Social Networking Game kan je als groep het gesprek aangaan over ‘hoe' en ‘wanneer' we informatie delen in verschillende relaties. Op deze manier worden de spelers bewust gemaakt over de keuzes die ze maken aangaande hun privacy. Dit leidt tot interessante discussies!