hackaton templates

hackaton

In een Hackaton breng je bewoners, zorgprofessionals en/of ICT specialisten samen om te onderzoeken hoe ICT oplossingen kunnen bijdragen aan een vitalere wijk. Je kunt dit op verschillende manieren of niveaus aanpakken. Hier kun je een aantal opties lezen en degene kiezen die het best bij jouw situatie past.

Templates
Voor Hackatons hebben we een aantal verschillende templates ontwikkeld. Hieronder een korte omschrijving van de templates die je hier kunt downloaden:

 1. Templates voor ICT professionals
  Het kan zijn dat je al een hele groep aan ICT professionals om je heen hebt verzameld die goed weten welke mogelijkheden er allemaal al zijn. Deze templates helpen om in een groepssessie richting te geven aan deze oplossingen en deze duidelijk te definiëren. Template 01 helpt je een missie te formuleren rondom een idee en template 02 gaat vervolgens verder in op de detaillering.
   
 2. Templates voor groepssessies
  Het template is geschikt voor groepssessies met professionals en/of bewoners. In een groep van 4-5 mensen doorlopen ze (eventueel onder begeleiding van een facilitator) de verschillende stappen in het template. Het voorbeeld laat een template zien van een dergelijke sessie specifiek gericht op professionals rondom het thema 'Jeugd & Gezin'. Omdat er al veel goede oplossingen zijn, keken we in deze Hackaton hoe de bestaande oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
   
 3. Individueel werkboek
  Het individuele werkboek is een template specifiek gericht op een sessie met bewoners. Dit template wijkt af van de andere templates, omdat bewoners deze zelfstandig kunnen invullen. Een groepssessie kan soms een hoge drempel voor bewoners zijn. Dit werkboek geeft ze de mogelijkheid om rustig na te denken, het in te vullen wanneer het hen uitkomt en later in te leveren en/of te bespreken. Maar je kunt het ook in een sessie laten invullen en direct daarna bespreken. Het voordeel van het individueel invullen van een template is dat iedereen zijn stem kwijt kan.
  Het template dat je hier kunt downloaden is specifiek voor proeftuin de Donderberg gemaakt. Neem contact met ons op als je dit ook graag in jouw proeftuin wilt gebruiken.

Planning
Voor de groepssessies heb je minimaal 3 uur nodig om tot een goed resultaat te komen. Het is een druk programma om alle stappen te doorlopen, maak daarom een duidelijk tijdschema voor de verschillende stappen en houd je daaraan! Zet bijvoorbeeld een alarm wat alle deelnemers kunnen horen, zodat ze weten dat ze doormoeten naar de volgende stap.

Veiling
Een Hackaton eindig je altijd met een veiling. Een 'veilingmeester' gaat de projecten die bedacht zijn veilen. Voor elk project moet een verantwoordelijke worden vastgesteld, zodat dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Dit is een erg belangrijke stap! Houd hiervoor genoeg tijd vrij in je planning.

Hulp nodig?
Wil je ook een Hackaton organiseren in jouw proeftuin, maar weet je niet hoe je zelf met de bovenstaande tools aan de slag kunt? Neem dan contact op met ons!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Een hackaton helpt je om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners, professionals of anderen ICT oplossingen zouden willen gebruiken om de vitaliteit in jouw wijk te vergroten.

Minimal Viable Prototype

prototype
Bestand upload

Een proeftuin is een prototype, een plek waar we werken aan een vitalere omgeving en experimenteren met nieuwe ideeën. Een prototype moet vooral niet 'te mooi' zijn, dat is een valkuil die tijd en andere resources kost. We streven daarom naar een Minimal Viable Prototype dat mag rammelen of met ijzerdraad en plakband geconstrueerd mag zijn, maar het moet wel aan aantal vaste onderdelen bevatten.

In dit overzicht vind je de onderdelen die een proeftuin minimaal moet hebben. Vergeet niet: het hoeven niet de beste, mooiste of duurste onderdelen te zijn! Als prototypebouwer maak je juist ook gebruik van wat voorhanden is of je improviseert erop los.

 


 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Inzicht in welke onderdelen een proeftuin minimaal moet hebben om te demonstreren dat het mogelijk is om de SamenBeter visie op zorg te laten groeien. 

SROI-methode

sroi

Met de Social Return On Investment methode krijg je inzicht in hoe een organisatie maatschappelijke waarde creëert door sociale en economische outcomes te meten en in geld uit te drukken.

De outcomes vergelijk je met de maatschappelijke kosten (input) die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen. Hiervoor kun je aantal deelvragen gebruiken waarbij wordt uitgegaan van stakeholders en de door hen ervaren verandering die wordt veroorzaakt door de activiteit van de organisatie.

In dit document laat VitaValley / Vital Innovators zien hoe ze aan de hand van de SROI-methode zowel de maatschappelijke als economische kosten en baten van het PreventieConsult in kaart hebben gebracht.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Inzicht in hoe jouw proeftuin of organisatie maatschappelijke waarde creëert door sociale en economische outcomes te meten en in geld uit te drukken.

stappenplan duurzaam businessmodel

stappenplan
Bestand upload

Het opzetten van een proeftuin is een uitdagend proces. Je zult tegen enkele fundamentele vragen aanlopen, bijvoorbeeld: hoe kan dit allemaal gefinancierd worden? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden doen MeetingMoreMinds en Stichting Het Groene Brein onderzoek naar duurzame businessmodellen.

Het laatste resultaat van hun onderzoek is een concreet stappenplan om tot een duurzaam businessmodel voor wijkgerichte zorg te komen. Hiermee kun je in een gezamenlijke aanpak op wijkniveau ambities rondom een ecosysteem voor wijkgerichte zorg verder vormgeven. 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Je doet kennis op over hoe je een duurzaam businessmodel kunt opzetten voor jouw proeftuin.

Netwerktool

netwerk

Elke wijk heeft een rijk netwerk met actieve professionals en bewoners. In een netwerksessie probeer je zoveel mogelijk van deze mensen bij elkaar te brengen. Je kunt deze tool gebruiken om het netwerk in de wijk in kaart te brengen tijdens zo'n sessie en samen te vatten in een smoelenboek. Dit smoelenboek kan vervolgens worden verspreid in het netwerk, zodat iedereen een duidelijk overzicht heeft van de mensen in het netwerk.

De tool bestaat uit twee templates die je helpen om een smoelenboek van al deze mensen te maken:

 1. Het Profiel-Template
  Hierop vult iedereen basis contactgegevens in. Maak een foto van de persoon en voeg deze later aan deze pagina toe.
 2. Het Vragen-Template
  Iedereen beantwoord deze vragen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de activiteiten van deze persoon, waarvoor je bij hem/haar terecht kunt en waar ze hulp bij nodig hebben.

De netwerksessie kun je verder zelf inrichten zoals je wilt. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een gesprek om gezamenlijk alle organisaties en mensen in de wijk in kaart te brengen. Vervolgens laat je iedereen meer de diepgang ingaan met behulp van de templates. Uiteindelijk verzamel je alle ingevulde formulieren en voeg je ze samen tot een smoelenboek dat weer verspreid kan worden in het netwerk van de wijk (vraag hier wel toestemming voor!).

Deze tool is ontwikkeld door Dennis Lohuis van proeftuin Zorgvrijstaat Rotterdam West.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Professionals en actieve bewoners hebben een overzicht van de verschillende rollen in de wijk en weten waarvoor ze bij elkaar terecht kunnen.

De Goede GGZ

goede ggz

In hun boek Goede GGZ! beschrijven Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar ook van een andere taal en uitgangspunten in het denken over psychische kwetsbaarheid. In een kritische analyse van het denken over gezondheid als afwezigheid van ziekte, haperende hersenen, evidence-based richtlijnen en diagnostische zorgpaden komen zij tot de ontdekking dat een nieuwe focus op positieve gezondheid kan leiden tot grensverleggende vernieuwing, die zowel patiënten als hulpverleners kan bevrijden van de huidige impasse.

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Dit boek geeft je concrete handvatten om de GGZ in jouw wijk te veranderen.

vitaliteitsscan door bebright

ergrootglas

BeBright kan je begeleiden bij het versterken van jouw regio op basis van een regioscan die inzicht geeft in de actuele situatie op het gebied van vitaliteit. De aanpak van BeBright zorgt ervoor dat organisaties inzicht krijgen in de vitaliteit van de regio en zodoende aanknopingspunten hebben om gericht en gezamenlijk de vitaliteit te versterken.

Bezoek de link om case-voorbeelden te bekijken, artikelen te lezen of om contact op te nemen met een expert. 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Deze tool geeft een concreet en gezamenlijk beeld van hoe de sociaaleconomische kracht in jouw regio.

verhalenexpeditie

verhalen

In elke proeftuin ontstaat de behoefte om meer gevoel te krijgen van wat er in de wijk gaande is en te onderzoeken wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn. Op een Verhalenexpeditie gaan we als antropologisch onderzoekers ‘op jacht’ naar wat er speelt in de wijk en welke mensen de spilfiguren zijn voor sociale initiatieven door met bewoners een open gesprek aan te gaan over het leven in de buurt.

Download de 'verhalenexpeditie-toolkit' zodat je de expeditie zelf kunt organiseren!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Krijg een gevoel te van wat er in de wijk gaande is en onderzoek door middel van de Verhalen Expeditie wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn.

Samen Beter Live Event

braderie

Tijdens een 'SamenBeter Live' event kunnen bewoners laagdrempelig kennismaken met wat een proeftuin doet en beoogt. Het event is opgezet als een braderie waar ieder kraampje een verschillend onderwerp aan de kaak stelt. Denk bijvoorbeeld aan privacy, positieve gezondheid, vitaliteitsmarkt, etc. Als marktkooplui leiden Gijs Ockeloen en Michael Milo de braderie.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Gijs Ockeloen: Gijs@reframingstudio.com
 

Braderie
SamenBeter Live @ Lombok

 

SamenBeter Live @ Westerpark
SamenBeter Live @ Westerpark

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

betrokkenheid en enthousiaste proeftuinpioniers!

Vitaliteitsmarkt

vitaliteitsmarkt
Bestand upload

Op een Vitaliteitsmarkt kun je terecht voor allerlei producten, apps en diensten die helpen om het leven van wijkbewoners aangenamer, zinvoller of gezonder te maken. Dit is een cruciaal onderdeel van een proeftuin en kan bijvoorbeeld worden aangeboden op het wijkplatform.

In dit filmpje legt Gijs Ockeloen meer uit over de Vitaliteitsmarkt vanaf 4:30.

Hier kun je een aangepaste versie downloaden van de schematische weergave van de Vitaliteitsmarkt die Gijs presenteert. 

Deze tool is nog in ontwikkeling, maar je kunt hem alvast gebruiken om aan mensen in je proeftuin te laten zien om uit te leggen wat de Vitaliteitsmarkt inhoudt, wat er bij komt kijken en wat het oplevert.

 

 

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Je doet kennis op over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een Vitaliteitsmarkt in jouw wijk en wat de effecten kunnen zijn.