Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Resources

Presentatie

Moet je een presentatie geven over SamenBeter of jouw proeftuin? Gebruik dan onze online standaardslides. Ga niet schuiven in deze link, maar maak een kopie van de slides en zet ze in de juiste volgorde. 

De slides in deze link zijn openbaar en door iedereen aanpasbaar. Dit betekent dat als je deze slideshow gebruikt voor een presentatie, tijdens de presentatie sheets door iemand anders kunnen worden verplaatst. Daarom is het belangrijk dat je een kopie maakt.

Als je een slide wilt toevoegen aan de standaardslides, kun je een opzetje van de slide maken in de link en vervolgens een mail sturen naar minke@reframingstudio.com. Zij zal dan de vormgeving van je slides aanpassen.

Gepersonaliseerd Voedsel nodig? dan moet je hier zijn

Ontwikkelen van een voedselpakket voor specifieke doelgroepen

sign

SIGN en het voormalige InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische Zaken hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een strategie voor Personalised Food – eten op maat. Het ontwikkelen van een voedselpakket voor specifi eke doelgroepen zoals patiënten met prostaatkanker, MS, diabetes staat daarbij centraal. Samen met Stichting ‘Voeding leeft’ zijn effectieve lifestyle programma’s opgezet voor diabetespatiënten. Bij artrose, COPD en nierschade liggen er kansen om soortgelijke programma’s te toetsen.

Het programma ‘Speciaal voor iedereen - Connecting health and personalised food’ is door SIGN ontwikkeld en ingediend bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Om grootschalig impact te hebben op de Nederlandse bevolking is het belangrijk nieuwe interventies te toetsen en succesvolle interventies in de toekomst op te schalen. De bottleneck is fi nanciering van die interventies, bijvoorbeeld uit de reguliere gezondheidszorg. In verschillende gemeenten is SIGN interventies aan het toetsen om zorgprofessionals ertoe te bewegen voeding actief in te zetten bij het advies aan hun cliënten.

SamenBeter Logo's gebruiken? Download ze hier

Er zijn een aantal manieren om SamenBeter logo's toe te passen.

 

rond logo

Gebruik de logo's zoals ze opgemaakt zijn. Dus:

Niet van kleur veranderen!

Niet van verhouding veranderen!

Geen onderschriften aanhangen behalve de eigen 'payoff' Vitale Wijken

 

Het is wel mogelijk het hele logo te vergroten of verkleinen. Maar let op de resolutie.

Wil je iets bijzonders met het logo, ga dan niet zelf basselen maar stuur dan je vraag dan aan MINKE@REFRAMINGSTUDIO.COM en we helpen je aan een oplossing.

Bestand upload

Wat leeft er in mijn wijk? onderneem een Verhalen Expeditie

In elke proeftuin ontstaat de behoefte om meer gevoel te krijgen van wat er in de wijk gaande is en te onderzoeken wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn.

verhalenexpeditie

Op een Verhalenexpeditie gaan we als antropologisch onderzoekers ‘op jacht’ naar wat er speelt in de wijk en welke mensen de spilfiguren zijn voor sociale initiatieven door met bewoners een open gesprek aan te gaan over het leven in de buurt.

Bijgevoegd is een toolkit voor het zelf organiseren van de Verhalenexpeditie, zodat elke proeftuin haar eigen expeditie kan organiseren.

Virtueel Buurtplatform opzetten? Wikiwijk

Het virtueel sociaal buurtplatform Wikiwijk wordt onder meer gebruikt in proeftuin www.AchtseBarier.nl en www.VrijstaatRotterdam.nl

Lees verder >>>

Wikiwijk

De meeste wijken maken al gebruik van Sociale Platforms als Facebook of Nextdoor. Ze werken goed als de kat is weggelopen of als er een enge man in straat loopt. Maar vragen over de eigen gezondheid vertouwen we er niet zomaar aan toe. Zodra Privacy een rol speelt willen we zelf de regie hebben over wie de communicatie leest en hoe zichtbaar men zelf is.

Wikiwijk is een online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen. Wikiwijk ondersteunt de in de ogen van SamenBeter steeds belangrijker wordende samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

Wikiwijk functioneert niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties kunnen worden aangesloten. De architectuur van Wikiwijk is open (open source) zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en koppelingen met domotica-toepassingen en ehealth-omgevingen mogelijk zijn. 

Binnen het Europese AAL SocialCare project wordt Wikiwijk ingezet als basisplatform voor het testen en implementeren van nieuwe sensortechnologieen voor ouderenzorg in een sociale omgeving.

url externe link

Sporten zonder drempels? Stichting Life Goals

SamenBeter gaat ook over de fysieke staat waarin mensen verkeren.

Life Goals

Elke inwoner moet kunnen sporten en de meesten willen dat ook wel maar stuiten op drempels. Ze weten de weg naar de sportvereniging niet te vinden of kunnen ze de contributie niet betalen. Dat is fnuikend voor de vitaliteit van een wijk want sport is ook nog eens een middel om mensen bijeen te brengen.

Helaas werken de sportvereniging en de maatschappelijke organisaties langs erkaar heen: De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

Life Goals Nederland kan daar iets aan doen. De stichting biedt biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.

De aanpak van Life Goals werkt zo aan het versterken van een belangrijke pijler onder SamenBeter namelijk om de grenzen tussen Sport en het Sociale Domein te vervagen.