BuurtLab

Subtitel
Lokale behoeftes ophalen
Teaser
In en rondom een buurtlab verken je samen met bewoners wat de lokale behoeftes zijn. Bewoners gaan in gesprek en drinken een koffie/thee in deze open buurthuiskamer, gaan op buurtsafari of doen een workshop waarbij een persoonlijke sociale kaart wordt gemaakt. Zie bestaande initiatieven: hoodlab.
Wat ga je bereiken met deze tool?
  • Meer inzicht over wat voor bewoner van betekenis is

  • Nieuwe contacten en meer verbinding met de buurt

  • Bewoner kan zich ontwikkelen door te werken aan een buurtinitiatief met een bewonersgroep

toolbox
de wijk doorgronden

Hoodlab

Subtitel
Participatie-tool
Teaser
Van eenmalige co-creatie sessie met het bekende groepje vertegenwoordigers, naar constructieve ontwikkeling van programmering en initiatief dat daadwerkelijk bij de lokale behoeftes aansluit, waarbij iedereen mee kan doen. Een open buurthuiskamer vanuit een opvallende container, 6 weken lang midden in de wijk.
Beschrijving

Facilitatie van gesprekken, activiteiten en workshops, in- en rondom het buurtlab. Vanuit de gesprekken worden lokale behoeftes opgehaald en komt er naar boven wat er al is aan aanbod in de buurt. Tijdens activiteiten exploreren bewoners wat zij betekenis vinden geven. Specifieke onderwerpen kunnen verdiept worden aan de hand van beleving en ervaring. Bij de workshops worden lokale behoeftes vertaald naar ideeën en werken we toe naar het realiseren van concepten die bijdragen aan het welzijn van de buurt.

Logo/icoon
Hoodlab
Wat ga je bereiken met deze tool?
  • Meer inzicht over wat voor hem of haar van betekenis is

  • Nieuwe contacten en meer verbinding met de buurt

  • Kan zich ontwikkelen door te werken aan een buurtinitiatief met een bewonersgroep

Download(s)
toolbox
bestaande initiatieven ter inspiratie of implementatie

BuurtLab

Subtitel
Programmering ontwikkelen voor en door bewoners
Teaser
In en rondom een buurtlab worden gesprekken, activiteiten en workshops gefaciliteerd. Lokale behoeftes worden samen met bewoners vertaald naar programmering. Zie onder bestaande initiatieven: Hoodlab.
Beschrijving

In- en rondom het buurtlab worden gesprekken, activiteiten en workshops gefaciliteerd. Vanuit de gesprekken worden lokale behoeftes opgehaald en komt er naar boven wat er al is aan aanbod in de buurt. Tijdens activiteiten exploreren bewoners wat zij betekenis vinden geven. Ook kunnen specifieke onderwerpen hierdoor verdiept worden aan de hand van beleving en ervaring. Bij de workshops worden lokale behoeftes vertaald naar ideeën en werken we toe naar het realiseren van concepten.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Bewoners krijgen inzicht in wat voor hen van betekenis is (positieve gezondheid) en waar ze faciliteiten vinden die voor hen van waarde kunnen zijn. Ze vergroten hun netwerk en kunnen zich ontwikkelen bij maken van programmering of starten van buurtinitiatieven.

toolbox
Programmeren

Rapporteer

Subtitel
...maar zorg dat het er goed uitziet
Teaser
documenteer wat je bereikt hebt!
Beschrijving

Je proces gaat jaren duren. Soms zal je denken 'waar zijn we aan begonnen?'. Dan is het goed om om de zoveel tijd een rapport te produceren: om het proces in het spoor te houden en ook bij anderen het idee levemnd te houden dat er voortgang geboekt wordt.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Rapporten worden niet door honderden mensen verslonden en zullen zeker bij bewoners niet op het nachtkastje liggen, maar ze hebben wel een functie. Ze geven je project geloofwaardigheid, ze dwingen je om nog eens goed na te denken over je project en ze vatten alles nog eens samen. Als je het goed weet vorm te geven heb je wel iets dat je kunt weggeven aan mensen die iets voor je gedaan hebben bijvoorbeeld als spreker opm je event. Wij vinden bijvoorbeeld het rapport van Mooi Mooi Middelland erg geslaagd!

Download(s)
toolbox
reflecteren en analyseren

Herstel

Subtitel
Herstel helpt mensen weer inzien wat ze kunnen en waar hun kwaliteiten liggen.
Teaser
Wanneer je als drugsgebruiker ‘in herstel’ bent betekent dat simpel gezegd: je leven op de rit krijgen. Herstel laat ons kijken naar de hele mens, en alles wat er om die persoon heen gebeurt.
Beschrijving

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor herstel, vanuit de wetenschap, beleidsmakers, (verslavings)zorginstellingen en gebruikers zelf. Dat is mooi, want herstel laat ons kijken naar meer dan alleen welke drugs iemand gebruikt. Herstel gaat om meedoen in de maatschappij en regie hebben over je eigen leven. Het gaat erom te zijn wie je wilt zijn als persoon.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Mainline heeft verkend welke factoren bijdragen aan een langdurig herstel. Wij hebben diepteinterviews gehouden met 15 personen, middels veldwerk en de inzet van ervaringsdeskundige projectmedewerkers. Sommige respondenten hebben vooral problemen (gehad) met alcoholgebruik en één respondent zegt vooral verslaafd te zijn geweest aan gamen. Alle personen hebben hard moeten werken aan grote sociaal-maatschappelijke problemen, al dan niet gerelateerd aan hun middelengebruik. Denk hierbij aan schulden, dakloosheid en verbroken familierelaties. Deze 15 personen hebben hun verhaal en visie op herstel met Mainline gedeeld. Daarnaast hebben wij enkele professionals gesproken over het onderwerp  en literatuur geraadpleegd.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten gedeeld, aangevuld met citaten uit de interviews.

Download(s)
toolbox
kennis opdoen

Privacy

Subtitel
Wek vertrouwen
Teaser
Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Beschrijving

Je bent wettelijk verplicht om aan je accounthouders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden.

De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving.

Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van Proeftuin Westerpark.

De privacy verklaring is belangrijk maar slechts het slotstuk. Als het goed is, is het wijkplatform niet alleen een data-verantwoordelijke op zich, maar ook een plaats vanaf waar je een relatie kan aangaan met andere data-verantwoordelijken. Dat maakt de situatie juridisch ingewikkeld en vraagt om een duidelijke presentatie van wanneer je met wie aan de slag bent (en het bijbehorende informeren).

Dus:
- wat heeft het buurtplatform zelf nodig om te functioneren? (Dit valt onder de aangehaalde privacy verklaring)
- hoe zie je wanneer je onder de verantwoordelijkheid van iemand ander valt en hoe kom je te weten onder welke voorwaarden die dat doet?
- als iemand via het buurtplatform naar een derde partij gaat, welke rol heeft buurtplatform daarbij en wat het bewonersplatform zelf doet met de data die via het platform naar andere data-verantwoordelijken gaat?

Wat ga je bereiken met deze tool?

Deze Tool helpt je te voldoen aan de eisen van de AVG. Met de links naar de Privacy Game kun je de inzichten in de waarden die mensen vereisen op het moment dat ze nieuwe relaties met elkaar aangaan boven water krijgen.

Download(s)
toolbox
een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform

Preventie

Subtitel
Gezondheid vergoeden in plaats van ziekte
Teaser
Voorkomen is beter dan genezen
Beschrijving

Een van de pijlers van de omslag die we teweeg willen brengen is meer aandacht en ondersteuning van PREVENTIE.  

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Preventie raakt aan heel veel vitaliteits bedreigende zaken: obesitas, roken, drinken, drugs, diabetes.

Als je je een beetje ingelezen hebt in de potentie van preventie maar ook in de 'tegen' krachten, dan kun je het gesprek aan over het belangrijke onderwerp 'hoe betalen we dat?'

Organiseer ook lezingen over preventie en agendeer het onderwerp waar mogelijk. 

 

 

toolbox
kennis opdoen

Maak Factsheets

Subtitel
communiceer bondig doel, uitvoering en resultaten van je project
Teaser
mensen vragen; 'Zeg wat doen jullie nou eigenlijk in die Proeftuin?!'
Beschrijving

Een Factsheet is een vlot geschreven, goed uitziend, compact (max 2x A4 vouw, liefst enkelzijdig A4) introductie vcan je project aangevuld met wat zaken die je bereikt hebr. Bijvoorbeeld het aantal gebruikers, mijlpalen die je gepasseerd bent, aantal bezoekers...etc 

Laat je insprireren door de Factsheet van Zorgvrijstaat Rotterdam!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Zonder iets op papier of digitaal te presenteren weet bijna niemand waar je mee bezig bent. Schrijf je een dik rapport dan bereik je misschien een paar direct betrokkenen (kan belangrijk zijn). Maar als je erin slaagt op 1 A4-tje het Wat, Hoe en Waarom te beschrijven, aangevuld met wat belangrijke resultaten, dan kan de hele wijk kennis nemen van je project.

toolbox
reflecteren en analyseren

Inspriratieboek Publiek Aanbod

Subtitel
Wat hebben anderen zoal bedacht aan Publiek aanbod
Teaser
Van Bloementuinen tot Schuldhulp, van Woning aanpassen tot Scoot mobiel wandeldagen, je zal verbaasd zijn wat er allemaal aangeboden wordt!
Beschrijving

Een bundel wervingsmateriaal dat we gedurende vier jaar verzameld hebben.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Je gaat ideeën opdoen en je krijgt informatie kanalen aangereikt middels deze bundel projecten die opgezet zijn. Sommigen waren een succes anderen zijn alweer gestopt. Het laat in elk geval zien hoe ode breed het aanbod kan zijn!

toolbox
Programmeren

Analytics van je Wijkplatform

Subtitel
Activiteit op je platform meten
Teaser
meten = weten!
Beschrijving

Natuurlijk wil je volgen hoe het gebruik van je wijkplatform zich ontwikkelt. Denk er met een aantal belangrijke betrokkenen over na wanneer je vindt dat je wijkplatform een succes is; wat wil je dan bereikt hebben? Daarbij spreek je met elkaar indicatoren af die je gaat meten. Hier vindt je een voorbeeld van een wijkplatform rapportage en een beschrijving van het proces om met elkaar zo'n rapportage te ontwikkelen: 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Webanalyses zijn het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van de activiteiten van bezoekers om het gedrag te begrijpen en te optimaliseren. Webanalyse is niet alleen een proces voor het meten van bezoekersgedrag, maar kan ook worden gebruikt als hulpmiddel voor het beoordelen en verbeteren van de effectiviteit van je portaal

toolbox
een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform