Maker Space

Subtitel
Ontwerp en produceer je eigen Zorgoplossing
Teaser
Ooit was iets produceren 'een vak apart' waarvoor je eerst een jarenlange opleiding moest volgen. Maar digitalisering heeft ook ontwerpen en productie binnen ieders bereik gebracht. Laten wij het bewoners mogelijk maken om in de eigen omgeving een 'vitaliserend product' te ontwerpen en te produceren!
Beschrijving

Het idee komt uit de wereld van Repair Café's en Maker Spaces: Begeleid door experts komen bewoners met hun kapotte spullen of met hun ideeën en samen wordt gewerkt aan oplossingen. Hi-Tech apparaten zoals CAD computers en 3d Printers staan ter beschikking. Ook mensen die zelf niets nodig hebben maar die het wel leuk vinden aan ontwerp project te werken zijn welkom.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Behalve dat er interessante producten uit voortkomen, is het feit dat mensen samen zullen moeten werken misschien nog wel een belangrijker reden waarom iedere wijk zo'n voorziening zou moeten hebben: iemand komt met een vraag, bijvoorbeeld iemand die slecht ziet zou graag een BlindenStok hebben die je in het donker kunt zien. Een ander weet wat van moderne verlichting technieken en weer een ander is handig en creatief. Samen vormen ze een team dat gebruik kan maken van rondlopende experts en apparaten en machines om de onderdelen te maken. Geen fantasie maar realiteit zoals je in deze link kunt lezen. Debby Marchena heeft samen met Waag in een Make Health lab zo'n stok ontworpen en runt nu een compleet productiebedrijf voor de 'Light up cane'!

toolbox
bestaande initiatieven ter inspiratie of implementatie

Mediation Sessie Tool

Subtitel
om ondanks conflict met elkaar in gesprek te blijven
Teaser
In elke samenwerking komen conflicten voor. Om toch met elkaar in gesprek te blijven, is het goed om met enige regelmaat de manier van samenwerken te toetsen: Wat is ook alweer ons gezamenlijk belang? Welke route willen we volgen om ons doel te realiseren? Welke concrete acties en gedragsveranderingen vereist dat?
Beschrijving

Vorm en tijdsbesteding
Bijeenkomst met (zelf aangewezen) moderator
Ongeveer één sessie van een dagdeel of twee sessies van twee uur

Benodigdheden
‘Time-out’ kaarten; ‘ik wil iets zeggen’ kaarten; gespreksinzicht-kaarten (te downloaden bij de werkvellen)

Wie betrekken
De mensen waartussen de samenwerking stroef verloopt (beperk deze groep tot 4-6 personen), plus één of twee mediator(s).

Stappen

 • Voorbereiding & voorwerk
 • Introductie van de sessie en spelregels
 • Gezamenlijk emotioneel begrip - verhaallijn inzichtelijk maken
 • Gezamenlijke belangen - het waarom
 • Route & Verbinding - het hoe
 • Reflecting forward - het wat
Wat ga je bereiken met deze tool?

In elke samenwerking komt een moment dat het wat stroever loopt. Op zo’n moment is het goed om met elkaar om de tafel te zitten om met elkaar de dynamieken in de communicatie te beschrijven, liefst onder begeleiding van neutrale persoon die hierin de ‘mediator’ rol op zich neemt. Deze tool kan worden ingezet om met elkaar een gezamenlijk begrip creëren over ‘hoe verder te gaan’ en tot een gezamenlijke route komen.

Aan de hand van deze tool organiseer je een werksessie om met elkaar opnieuw richting te geven aan de samenwerking: welke dynamieken blokkeren onze samenwerking, wat is ook alweer ons gezamenlijk belang, welke route willen we volgen om ons doel te realiseren, welke concrete acties en gedragsveranderingen vereist dat?

Vorm en tijdsbesteding
Bijeenkomst met (zelf aangewezen) moderator
Ongeveer één sessie van een dagdeel of twee sessies van twee uur

Benodigdheden
‘Time-out’ kaarten; ‘ik wil iets zeggen’ kaarten; gespreksinzicht-kaarten (te downloaden bij de werkvellen)

Wie betrekken
De mensen waartussen de samenwerking stroef verloopt (beperk deze groep tot 4-6 personen), plus één of twee mediator(s).

Stappen

 • Voorbereiding & voorwerk
 • Introductie van de sessie en spelregels
 • Gezamenlijk emotioneel begrip - verhaallijn inzichtelijk maken
 • Gezamenlijke belangen - het waarom
 • Route & Verbinding - het hoe
 • Reflecting forward - het wat
toolbox
reflecteren en analyseren

het VitaliteitsOrakel (VraagBaak)

Subtitel
Het VitaliteitsOrakel is een Q&A functionaliteit waar vragen gesteld kunnen worden die beantwoord worden door ‘een ieder’. Dat kan opinierend, of in de vorm van ‘de feiten’ gebeuren.
Teaser
Antwoorden kunnen van iedereen komen: experts, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerden...de vragensteller heeft wel inzicht vanuit welke rol iemand antwoord en ook wat de reputatie van de beantwoorder op het Orakel is.
Beschrijving

In het algemeen is er geen behoefte aan een nieuwe versie van deze functie naast het succesvolle QUORA. Waar wel behoefte aan is is aan een variant die discreet is, gevalideerd en vrij van reclame. Daarnaast hebben we een orakel nodig dat in eerste instantie gericht is op het eigen woongebied.

Een tweede onderscheid is de verbinding met een functionaliteit van ‘vlees en bloed’: de VitaliteitsBalie, een inloop faciliteit waar mensen vragen kunnen stellen aan een empatisch en allround persoon of panel, die of zelf antwoord of doorverwijst naar een multidisciplinair, direct beschikbare pool van mensen. Tenslotte is er een derde functionaliteit in de vorm van besloten plekken waar digitale dialogen plaatsvinden tussen algoritmisch dan wel met de hand toegevoegde deelnemers rond een bepaald onderwerp: de VitaBox. Een VitaBox is een pagina  binnen het VitaliteitsOrakel met een eigen admin, moderatie team en deelnemers. 

In Westerpark, Achtse Barrier en de Zorgvrijstaat  maakt men gebruik van een VitaliteitsOrakel van de firma WikiWijk onder de naam VraagBaak. De WegWijsSalon is de VitaliteitsBalie in Westerpark en als VitaBox heeft daar Wikiwijks’  MatchFixer

Acount policy

Het VitaliteitsOrakel alleen te gebruiken als men zich registreert bij een digitaal wijkplatform. Deze registratie geeft mensen een account dat voorzien kan worden van een set gevalideerde ‘attributen’. In het simpelste geval registreert men slechts een email adres. Voor veel doeleinden zal dat genoeg zijn. Bijvoorbeeld om een vraag aan het Het VitaliteitsOrakel te stellen. Wil men ook antwoorden dan kan ook dat zolang men als ‘Bewoner’ antwoordt. Antwoordt men als ‘Huisarts’ dan zal deze gebruiker het attribuut BIG registratie moeten toevoegen aan het account. De vragensteller ziet daar allemaal niets van terug alleen, maar kan ervan uitgaan dat de antwoorden inderdaad komen van een BIG geregistreerde professional. 

Het op deze wijze van gevalideerd inloggen en accounts aanmaken kan IRMA toegepast worden.

 

Geloofwaardigheid

Het doel van bovenstaande Account policy is om de kwaliteit van de antwoorden en de geloofwaardigheid te vergroten. Antwoorden kunnen alleen komen van gevalideerde gebruikers. Er is voor bepaalde rollen wel de keuze om anoniem te blijven. Op deze manier kan een vragensteller over anorexia er bijvoorbeeld van uitgaan dat de antwoorden komen van een 13 jarig meisje ondanks dat niet bekend is wie, wat of waar.

Het beoordelen van de antwoorden wordt verder gefaciliteerd door gebruikers de rangorde in de kwaliteit van de antwoorden te laten bepalen. 

Beantwoorders verzamelen VitaMedals op basis van aantallen antwoorden en gebruikers oordelen van die antwoorden. De VitaMedals hebben een ‘Wederkerige Waarde’ en kunnen ingezet worden bij het aanschaffen van ‘Vitaliserende Interventies’.

 

Notificaties

Gebruikers geven in hun instellingen  aan in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn en of zij geattendeerd willen worden de publicatie van vragen gerelateerd aan die voorkeuren. 

Redactie Team

Het idee is dat een team van toegewijd team tijd te laten investeren in beginmaanden van een VitaliteitsOrakel zodat vragen daadwerkelijk subiet opgepakt worden en zo gebruik op gang brengen.

Landelijke dekking

De Orakels zijn wijkgebonden. Dat betekent niet dat mensen in de wijk opgesloten zitten: de diverse Orakels in den lande zijn met elkaar verbonden. Om mensen de vrijheid te geven buiten de wijk te zoeken maar ook omdat voor sommige zeldzamere vragen in de wijk niet genoeg beantwoorders voorhanden zijn om een zinvolle dialoog aan te gaan. 

 

User Story

Henk woont al sinds 2005 op hetzelfde adres. De eerste 15 jaar niet bepaald naar tevredenheid. Waarom, dat doet er wat hem betreft even niet toe. Hij houdt het erop dat ‘het in zijn hoofd niet goed zat’ en dat hij niet zou weten welke wegen nog meer voor hem open stonden om er wat aan te doen nadat hij jarenlang van dokter naar psychiater naar instelling was gestuurd. Toen hij op het prikbord in de buurtsuper een foldertje van De VraagBaak zag hangen, ging letterlijk een wereld van mogelijkheden voor hem open: een wereld waarin hij zelf de regie kon nemen!

Ik zat dan wel opgesloten in mijn huis, maar ik had wel een computer. In het begin had ik ook NextDoor en Facebook accounts. Onder een valse naam, dat snap je. Als ik dan wat rondhing op een of andere pagina kreeg ik opeens allemaal aanbiedingen voor de raarste pillen aangeboden van allerlei fabrikanten. Na een half jaar kreeg ik een bericht van Facebook dat ze door hadden dat ik een valse naam gebruikte. Vraag me niet hoe ze dat te weten waren gekomen. Of ik mijn echte naam maar wilde opgeven. Meteen weer drie weken de gordijnen dicht gegooid en alles van mijn computer gewist. Ik voelde me enorm bekeken. Heel jammer, want dat was voor mij zo’n beetje het enige contact dat ik had met de wereld. 

Maar nu kreeg ik dus dat VraagBaakfoldertje in handen, en daarin las ik dat dat eigenlijk een NextDoor was, maar dan net als in het echte leven, dus dat je zelf bepaalt of ik daarbij een zonnebril opzet, zodat niemand weet wie ik ben. Dat is handig, want ik heb liever niet dat mijn buurman weet dat ik dit en dat mankeer - want dan krijg je weer dat hij me gaat uitnodigen voor zijn klaverjasclub. Ook verdomd handig aan die VraagBaak: je bepaalt zelf aan wie je je vraag wil stellen. Mijn eerste vraag stelde ik aan iedereen. Beetje naïef, kreeg ik 45 antwoorden. Zag ik door de bomen het bos niet meer. Er zaten er ook veel tussen van die, hoe heten die... ‘spychiatrische’ instituten die zich bezighouden met mijn dingetje. Niet dat dat waardeloze antwoorden waren, er zijn mensen die prima worden geholpen door deze clubs, maar ik was al bij al die lui langs geweest en ze wisten allemaal precies te vertellen wat ik moest doen, maar ik kwam daarmee niet echt vooruit. Ik was benieuwd naar anderen met hetzelfde als ik. Dus ik heb mijn vraag opnieuw gesteld maar dan alleen gericht aan - zoals dat op de VraagBaak heet - ‘ervaringsdeskundigen’. Op mijn nieuw gestelde vraag kreeg ik 12 antwoorden. Allemaal van echte mensen die je kan benaderen. Dus geen robots. Die worden geweerd in de VraagBaak. Ik heb met drie die me aanspraken een chat-gesprek gevoerd, gewoon in the open zodat anderen hun voordeel ermee kunnen doen. En ook omdat ik totaal vertrouw op mijn digitale zonnebril. Mijn ervaringsdeskundigen overigens hadden geen bezwaar dat iedereen kon zien wie ze waren, die stonden er met foto en al op. Ook weer niet zo gek, want zij hadden inmiddels van hun ervaring hun beroep gemaakt! Je kunt namelijk de VraagBaak je een appje laten sturen als iemand een vraag stelt met door jou zelf opgegeven woorden. Wat ik uiteindelijk gedaan heb was wel grappig en had ik nooit vooraf kunnen bedenken: een hardloopclub bood via de vraagbaak aan elke dag om 10 uur bij me aan te bellen om mee te komen rennen. Daar ben ik op ingegaan. Daar renden ook mensen tussen die heel vergelijkbare verhalen hadden. Eén ervan wees me op een computer-programma dat ik op de VitaliteitsMarkt kon downloaden. Het klinkt misschien gek, maar het gevoel dat ik zelf kon bepalen voor, tja hoe noem je dat, welke ‘behandeling’ ik ging volgen, maakte me voor mijn gevoel meteen al voor de helft beter!

 

Use Case Storyboard

Henk krijgt Foldertje-Hij leest dat hij naar de Balie kan om zijn vraag voor te leggen of dat hij dat digitaal middels het Orakel kan doen-Henk schaamt zich een beetje en spreekt liever geen mensen face to face over zijn situatie- Hij wil naarzijn vraag voorleggen aan het VitaliteitsOrakel-Henk maakt account aan voor het digitaal wijkplatform-Alleen Email adres als attribuut-Krijgt bevestigings Email waarop hij moet antwoorden (verified user)-Henk stelt vraag: ‘ik heb niet veel te doen en overdag pieker ik daarover, lig ‘s nachts uren wakker, overdag ben ik een moe en een wrak--Zijn vraag gaat online-

Aan de ‘andere kant’ zit Fred. Fred is Ervaringsdeskundige op het gebied van Depressiviteit en is lid van het OrakelTeam. Hij en 20 collega’s waaronder huisartsen, sociaal werkers maar ook bewoners zorgen dat geen vraag onbeantwoord blijft. Hij heeft wekkers staan op een aantal trefwoorden op gebieden waarop hij zich expert acht-De vraag van Henk komt daardoor in de ‘Feed’ van Fred terecht-Hij ziet dat hij niet bepaald de eerste zal zijn: de reacties stapelen zich al op- Een hoop tamelijk nutteloze die Henk zelf ook wel had kunne bedenken zoals ‘ga naar de Huisarts’-een ander raadt hem een bepaalde behandelaar bij een instelling aan, een ander een bepaald dieet, weer een ander om een leuke vriendin te nemen- de laatste moet hij om lachen: een relatie vinden is juist een van zijn problemen- dat antwoord hij dan ook- er ontspint zich een dialoog over het vinden van partners dat alle kanten op gaat maar er zit ook een man tussen die schrijft dat hij zijn vriendin ontmoet heeft in een joggingclub-als een soort bijvangst- op die joggingclub reageert-Fred denkt daar iets verrassends uit te kunnen halen-hij mengt zich in de discussie en vraagt hoe dat werkt-de club biedt aan bij mensen elke ochtend om 10 aan te bellen om hen mee te nemen in de Slow Starters groep-Fred ziet met zij ervaring meteen dat deze club niet bestaat om een nieuwe marathon wereldkampioen te creëren maar dat ze een sociale functie hebben- Hij stimuleert Henk om zich aan te melden-moe of niet moe-Henk gaat daarop in-later zal hij de dialoog jet Fred belonen met positieve feed back wat Fred 10 VitaMedals oplevert wat hij trots laat zien op zijn account- 

Henk raakt voor tijdens en na het lopen in gesprek met Joop, de man die reageerde op zijn vraag aan het Orakel- Henk vertelt op een gegeven moment dat hij schulden heeft-Joop adviseert hem om ook daarmee naar het Orakel te stappen- Henk heeft inmiddels genoeg moed verzameld om aan te kloppen bij de Balie- Deze koppelt Fred direct aan de Schuldhulpverlener die in het kantoortje ernaast aan het werk is- samen gaan ze aan de slag-De depressie is verdwenen- was het het piekeren?-waren het de schulden? Wat doet het ertoe: Henk is een vrolijk getapte gast en een drijvende kracht in de Slow Starters club- 

Fred heeft het hele traject gevolgd-als ervaringsdeskundige heeft hij inmiddels veel kennis over Depressie- helaas weet hij ook dat hij minder getroffen heeft als Henk: zijn depressie werd veroorzaakt door sociale omstandigheden- daar kun je wat aan doen- Bij hemzelf is het genetisch en hij moet ermee leren leven- een hardloop club zal hem niet baten- Wel vindt hij veel rust bij de VitaBox- Dat is een besloten Chatbox waar mensen rond een gezamenlijk onderwerp in dialoog gaan- daar moet je wel voor uitgenodigd worden en de moderatie is in handen van de groep zelf-dit is zware kost en hier willen we geen flauwekul vandaar dat je er niet zomaar tussen komt-

 

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Bewoners zulllen Multidisciplinariteit en Eigen Regie Ervaren:

Bewoners kunnen met vitaliteitsvragen, waaronder ‘zware kwesties’, terecht bij andere kanalen dan de Huisarts of een Gemeentelijk loket. Deze blijven uiteraard bestaan en hebben een zeker publiek. Maar met het VitaliteitsOrakel kan men op eigen initiatief, vanuit de luie stoel, op een zelf gekozen tijdstip, in alle rust een vraag formuleren en deze richten aan zelf gekozen groep. De antwoorden bevatten een antwoord, of geven aanleiding tot een dialoog of een verwijzing. Ze zullen zelden vanuit ‘een en dezelfde hoek’ komen. Depressie Vragen krijgen antwoorden uit Psychiatrische hoek maar er zitten ook wellicht ook ‘geld antwoorden’ bij als men schulden vermoed als oorzaak van de depressie. In het geval dat we ons in een niet-geëscaleerde fase bevinden is wellicht helemaal geen ‘professionele interventie’ nodig.

Professionals kruipen door de VitaliteitsBalie dichter naar de bewoner en de wijk. De bezoekers hebben zelf de weg naar de Balie gekozen. Een deel van hen heeft misschien moeite met de digitale weg of is doorverwezen naar de Balie, en ander wil liever met mensen werken. De keus is aan hen. Professionals kunnen ervaren wat het betekent om clienten 'in hun sterkte te zetten' en 'centraal te stellen'. 

Patienten gebruiken al vaak Web based functies. De VitaBox kun je zien als een wijkgebonden versie van bestaande chatgroepen die je aantreft op websites van Proud2Bme of Psychosenet. Niet als concurrent: met deze vaak zeer goed gebruikte, en ook goed functionerende websites is uitwisseling plaats doordat mensen van die sites ook op de VitaliteitsOrakels actief zijn en notificaties kunnen aanzetten.

toolbox
De Vitaliteits Commons

Creëer vanuit de wijk een netwerkteam

Subtitel
Dit team kijkt wat breder naar de wijk en voelt zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk benoemen van vraagstukken die spelen in de wijk.
Teaser
Schrijf hier een TEASER
Beschrijving

Schrijf hier een Beschrijving

Wat ga je bereiken met deze tool?

Het is als het ware het transformatieteam voor wijkgerichte zorg. Creëer dit netwerkteam nadrukkelijk in een dialoog met de partijen die van belang zijn, de stakeholders. In de dialoog kun je onder meer van de gewenste output, outcome en impact vaststellen waar je met elkaar voor gaat. Deze dialoog biedt de kans vergelijkingen uit het verleden teniet te doen door de participanten in de dialoog nieuwe kaders mee te geven om zo de gewenste ‘impactvolle’ verandering te bereiken. De initiatiefnemer in de dialoog dient elke participant door zijn ‘hittepunt(en)’ mee te nemen vanuit een empathische 0-stand om zo objectief vast te stellen waar je als wijk voor gaat (op het niveau van het vraagstuk).

toolbox
een netwerk vormen

Woningen aanpassen

Teaser
Uit de kluswijzer 'Het zal Werken!':

Langer zelfstandig wonen is op zich geen verkeerde gedachte, maar wat moet je doen als je door een lichamelijke of geestelijke aandoening iets niet meer kan en er een aanpassing in je huis nodig is? Vroeger klopte je dan bij de gemeente aan en kreeg je meestal wel de hulp die je nodig had. Dat gaat nu niet meer zo vanzelfsprekend. Want de samenleving is nu zo ingericht dat mensen langer zelfredzaam moeten zijn, en dit soort hulpvragen zelf op moeten lossen. Of dat je iemand in de omgeving moeten vragen om de klus te doen. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk werkt dit lang niet altijd. Wij hebben gemerkt dat veel vragen blijven liggen, er een hoop gedoe ontstaat en ze uiteindelijk niet worden opgelost. Met dat in ons achterhoofd zijn we met ‘Het Zal Werken!’ aan de slag gegaan.
Logo/icoon
kluswijzer
Wat ga je bereiken met deze tool?

Uitgebreide handleiding voor het opzetten van een organisatie die bij mensen thuis kleine aanpassingen kan uitvoeren opdat bewoners langer in de eigen wijk kunnen blijven wonen.

 'Uit de kluswijzer 'Het zal Werken!':

Mensen blijven steeds langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Dat is niet alleen beleid, de bewoners willen het zelf vaak ook. En we worden met z’n allen ook nog eens ouder. Dat is natuurlijk mooi, maar wat als je door lichamelijke of geestelijke aandoeningen iets niet meer kan en er een aanpassing in huis nodig is? En je dit niet geregeld krijgt via de gemeente, woningcorporatie of je eigen netwerk? Dat mensen anders tussen wal en schip vallen is de reden waarom Uitvindersbrigade ‘Het Zal Werken!’ Rotterdammers wil helpen met kleine woningaanpassingen.

toolbox
bestaande initiatieven ter inspiratie of implementatie

Bewoners activeren op het digitaal buurtplein

Subtitel
bewoners werven
Wat ga je bereiken met deze tool?

Met het bouwen van een digitaal buurtplatform ben je er nog niet: je hebt 'traffic' nodig, mensen die er graag komen en ook wat doen. Dit is niet eenvoudig want er zijn vast al allerlei hippe, succesvolle en vaak al jarenlang bestaande platforms als Facebook en Nextdoor. Belangrijk om deze niet als een concurrent te zien, en ook niet proberen ze te verslaan. Zie ze als team-leden: maakt conbtact met de beheerders en wissel informatie en agenda's uit. Bedenk dat ze een eigen functie vervullen die jij misschien helemaal niet probeert in te vullen: Nextdoor is handig voor weggelopen katten en klusjesmensen, Facebook is een 'tijdlijn' voor het 'gewone leven', maar geen van beiden is geschikt of wordt veel gebruikt voor intieme, privacy gevoelige, zorg gerelateerde kwesties. Als je die zaken gaat bieden op je wijkplatform, dan heb je iets dat andere platforms niet kunnen bieden. Je moet er dan dus wel voor zorgen dat je de privacy van je gebruikers respecteert, geen trackers gebruikt en geen commercieel oogmerk hebt.

toolbox
een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform

Meten is Weten

Subtitel
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkeling van je proeftuin, wat werkt wat niet? wat is er bereikt? hoe denken de bewoners over je proeftuin? Belangrijk voor jezelf maar ook voor je stakeholders.
Beschrijving

Ieder jaar beschrijven de proeftuinen de situatie in hun wijk, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de projecten die ze doen en welke daarvan tot successen leiden en welke niet. 

De eerste meting, de 0-meting, is als het ware een foto van de wijk. Dit is het vertrekpunt voor het project. De volgende meting, de 1-meting beschrijft de ontwikkeling in het jaar na de 0-meting. De 2-meting is weer een jaar verder.

De link naar de 0-meting: https://public.3.basecamp.com/p/t2hKrz96a8R4vLjKKqNa1paV

De link naar de 1-meting: https://public.3.basecamp.com/p/mNrC4ZQjM7gN2BXizdGXhmnn

De link naar de 2-meting: https://public.3.basecamp.com/p/mNrC4ZQjM7gN2BXizdGXhmnn

De link naar de toelichting bij de 0- en 1-metingen: https://public.3.basecamp.com/p/6irZfQoktA7QJetUyYcFokRW

De link naar de toelichting bij de 2-meting: https://public.3.basecamp.com/p/8TwkpWiTAzCrqSdGcM4xdx2s

Wat ga je bereiken met deze tool?

Het motto van SamenBeter is ‘doen, leren, verbinden’. Het leren en verbinden wordt vergemakkelijkt door de ontwikkelingen te volgen, de voortgang te beschrijven en daarover met elkaar in gesprek te zijn en te evalueren. Kolb beschrijft de volgende leercyclus:

kolb

 

Het format is slechts een hulpmiddel en mag vrij worden benut. Het gaat erom dat iedere wijk zijn verhaal vertelt. Door de verhalen naast elkaar te leggen ontstaat er een extra mogelijkheid om van en met elkaar te leren en wellicht rode draden te ontdekken. 

Een ander doel van ‘meten is weten’ is een verhaal op te bouwen en naar elkaar en naar andere stakeholders te kunnen onderbouwen wat we doen en waarom.

Meten doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Niet alleen per wijk, maar ook over de wijken heen. Het accent (in deze fase in ieder geval) ligt op de narratieve beschrijving. Aanvullingen met kwantitatieve gegevens zijn uiteraard welkom.

ZIE VERDER DE TOELICHTING

toolbox
reflecteren en analyseren

een Diagnose stellen: De Vraagbaak

Subtitel
Trianguleren klinkt geavanceerd maar wat te denken van MULTI-ANGULEREN? Waarom niet jouw eigen community aanspreken met jouw vitaliteitsvraag.
Teaser
Na de kick-off in amsterdam westerpark is deze de log aangemaakt voor ervaringen en opmerkingen m.b.t. het in gebruik nemen van de Vraagbaak en het aansluiten/betrekken van de wijk.
Wat ga je bereiken met deze tool?

In Amsterdam testen we 'de Vraagbaak' die dat mogelijk maakt. We rapporteren daarover zodra we resultaten hebben!

toolbox
Programmeren

Een Diagnose stellen: Trianguleren

Subtitel
Trianguleer (als uitgangspunt) bij elke casus: Betrek familie en betrokkenen waardoor een duale relatie (patiënt-hulpverlener) een driehoek wordt (patiënt-betrokkenen-hulpverleners).
Wat ga je bereiken met deze tool?

Hulpverleners pathologiseren maar de omgeving kan normaliseren. Het initiatief kan van cliënten, peers, familie, een buurman of vriend en natuurlijk ook van een professional komen. 

Tips van Philippe Delespaul

Creativiteit en innovatie zoekt de Proeftuin in het netwerk van cliënten

... dus niet in de GGZ van de instellingen of bij de symptomen van mensen. Maar vooral ook bij betrokkenen die beter in staat zijn dan de hulpverleners om de aspecten waarom iemand gewaardeerd wordt in het gesprek in te brengen. Belangrijk is dat iedereen een deskundige bijdrage kan leveren en dat de cliënt in regie blijft. Lijden is niet gediend met beperkte oplossingen, maar vraagt om creativiteit en deze neemt toe wanneer het perspectief breder wordt. Dit vraagt om netwerken van multideskundigheid. Niet aan de overlegtafels tussen instellingen, maar in de verbinding tussen mensen.

Vertrek vanuit je eigen’ autonomie

Daarmee bedoelen we dat bijvoorbeeld een SPV niet klan bepalen dat een psychiater de medicatie van een cliënt af moet bouwen. Of dat een ervaringsdeskundige zo maar een cliënt uit zijn of haar caseload in huis haalt om een crisis te overbruggen. Het is best mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk dat je teruggefloten wordt door je FACT-team. Je hebt dan een ‘windmolen’ gevonden waar je beter niet als een Don Quichotte de strijd mee aan kunt gaan. Veranderingen op dat niveau komen wel, wanneer er vertrouwen ontstaat dat op verschillende plaatsen een innovatieve cultuur tot een werkbare praktijk evolueert.  

Waar zitten je vrijheidsgraden?

Exploreer wat mogelijk is. Neem bijvoorbeeld een cliënt die eenzaam en angstig is. Je denkt aan een opname maar er zijn geen bedden vrij. We kunnen ook de angst dempen met medicatie maar is de cliënt bang zich door de bijwerkingen niet te kunnen concentreren terwijl hij net een nieuwe baan heeft. Al jouw goede raad wordt verder afgedaan met ‘jij hebt makkelijk praten’. Het idee bekruipt je dat de cliënt misschien helemaal niet wil. Maar zijn ambitie is groot en zijn lijden zuigt alle energie op. De gesprekken weerspiegelen de onderlinge machteloosheid en we zitten vast.

Wat kun je doen als je verder kijkt? Je kunt de cliënt vragen wie uit zijn omgeving een bijdrage zou kunnen leveren of goede ideeën heeft. Hij noemt zijn zus en een biljartvriend van enkele jaren geleden. In een volgend gesprek worden oude herinneringen opgehaald. Hoe fijn was het biljarten vroeger was, maar het verwaterde helaas toen de kinderen kwamen. De cliënt wil het groene laken wel weer betreden maar heeft dan dus behoefte aan een biljartpartner. Tegelijk blijkt dat de zus een babysit zoekt zodat ze terug naar het zangkoor kan. De cliënt zou ideaal zijn want hij kan zo goed met zijn neefjes opschieten. Het Babysitten en de Biljartpartner zijn daarmee een optie voor een hersteltraject!

toolbox
Programmeren