Vitaliteits Supermarkt

Een van de meest zichtbare onderdelen van een Proeftuin zal de Vitaliteits Supermarkt zijn: een plek waar al het aanbod te vinden is en waar gratis gebruik van gemaakt kan worden. 

Gratis? Inderdaad, we gingen toch drempels wegnemen? 

 

Wie zal dat betalen?

‘Gratis’ betekent niet dat het aanbod niets kost. Integendeel: Leveranciers van het aanbod worden wel degelijk betaald maar niet door de afnemer maar uit het Populatiebudget van de Proeftuin. Het enige dat daarvoor noodzakelijk is, is dat de afnemer het product afneemt via de eigen PGO. Per product wordt een vergoeding methodiek met de ontwikkelaar overeengekomen. 

 

Waarom is dat belangrijk?

Zorginnovatie is momenteel voornamelijk beperkt tot technische apparatuur en medicijnen. Dat komt omdat daar makkelijk prijskaartjes aan gehangen kunnen worden. Het rendement van deze investeringen wordt betwist. Voor Digitale en Sociale innovaties zijn prijskaartjes alleen mogelijk via kunstgrepen als licenties en contracten. Een instelling kan bijvoorbeeld een App ontwikkelen, deze in de App store gratis of betaald aanbieden. Mensen die direct uit de App store downloaden draaien zelf op voor de kosten en als het een gratis product betreft heeft de ontwikkelaar het werk ook gratis geleverd. Dat is op termijn geen prikkel voor innovatie. 

 

En hoe gaat dat dan in de proeftuin?

In de Proeftuin kan dezelfde App via het eigen PGO aangeschaft worden. Deze aanschaf, of het daadwerkelijk gebruik, levert een grondslag voor vergoeding aan de ontwikkelaar uit het Populatie budget van de Proeftuin.

Ook Niet-digitale producten worden via het eigen PGO aangeschaft en verrekend: iemand die met een schulden overladen persoon naar de markt gaat om samen bewuster inkopen te doen, maakt daartoe een afspraak via de Vitaliteits Supermarkt en ‘koopt’ daarmee in feite een service. 

 

Waar kom je de Vitaliteits Supermarkt tegen? 

Niet alleen on-line. Producten uit de Vitaliteits Supermarkt kunnen ook aangeboden worden in bijvoorbeeld  Buurtkrantjes: Middels een QR code laadt je ze in je PGO. Ook tijdens live events kunnen vitaliteit producten aangeschaft worden middels codes en links. Een ‘kick-off’ Vitaliteit braderie is een engagerende manier om een Proeftuin in een buurt bekend te maken.

 

Wie is de ‘inkoper’ van het aanbod?

Niemand, net als bij de marktplaats staat het eenieder vrij om aanbod te creëren: het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis evengoed als Sjaan de Sjamaan.

 

…de Sjamaan?  Wie borgt de kwaliteit dan?

Als de Sjamaan de uitgangs principes van SamenBeter onderschrijft, betekent dat onder meer dat ook de performance van Sjaan de Sjamaan gemonitord, geanalyseerd en beschikbaar gemaakt wordt. Of de Sjamaan een indrukwekkende track record op weet te bouwen in het behandelen van hersentumoren zal voor eenieder zichtbaar zijn. Belangrijk is dat deze records niet gemanipuleerd kunnen worden. Overigens kennen wij een Sjamaan die zeer veel waarde creëert door in een talent om in gesprek te gaan met probleem jongeren die voor geen andere instanties benaderbaar waren.

 

Bekijk een filmpje waarin Gijs Ockeloen de Vitaliteitsmarkt presenteert aan de VNG

vitaliteitsmarkt