Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Facebook“Twitter"/“Google+”/“Pinterest"/“Twitter"/

Zorgvrijstaat Rotterdam West - Rotterdam

Sluiten
introductie
In juni 2013 op kleine schaal in drie Rotterdamse wijken (Oude Westen, Middelland en het Nieuwe Westen) gestart met de vraag hoe we bewoners kunnen organiseren in het zorgen met en voor elkaar. Inmiddels werkt Zorgvrijstaat middels een vijftal programmalijnen aan een zorgzame wijk en mentaal veerkrachtige en gezonde gemeenschap. De insteek is aansluiten bij en versterken van wat werkt, met een focus op het zelforganiserend vermogen in de wijk.
- Gezonde Voeding bereikbaar voor iedereen en netwerk Aanschuif maaltijden.
- Het Zal Werken, uitvindersbrigade voor langer zelfstandig wonen (stadsbreed en met eigen waardemodel).
- Buurthulp: bewonersnetwerk voor lichte ondersteuningsvragen.
- Club Geldzorg: voor preventie van schulden en verlichten van armoede. Netwerk van spreekuren in de wijk.
- Geestverwanten: netwerk Wijkgerichte GGZ Middelland en community van geestverwanten en Natafelen.

Wat doet deze proeftuin op het gebied van de vier transformatieprincipes?

1. Creëer een ecosysteem dat gezond gedrag faciliteert

De proeftuin wordt gevormd vanuit de netwerken Huize Middelland, Netwerk Wijkgerichte GGZ Middelland en community Geestverwanten en richt zich op het voorkomen van (maatschappelijke) uitval en het bevorderen van de sociale cohesie en kennis en vaardigheden van buurtbewoners ten aanzien van mentale veerkracht. Met het netwerk en stakeholders wordt onderzocht hoe we een strategie kunnen vormen voor een zorgzame wijk en een mentaal veerkrachtige en gezonde gemeenschap en hoe we het huidige ecosysteem en de sociale gezondheidsinfrastructuur van de wijk duurzaam kunnen versterken.  

Uitgangspunt is dat bewoners in de lead zijn en (met anderen) mede vormgever zijn van een zorgzame wijk en een veerkrachtige en gezonde gemeenschap. 

2. Ontwerp nieuwe manieren van samenwerking

Aan ons verbonden Stakeholders:

  • Huisarts(en) en POH GGZ van Gezondheidscentrum Mathenesserlaan
  • M.n. GGZ expert van het Sociaal Wijkteam Middelland
  • Huize Middelland (12 partners, 11 plekken en het Huis van de Wijk in beheer van bewoners-initiatieven)
  • Initiatiefnemers van De Groene Connectie en Natuursprong (ism Indigo Preventie)
  • Buurtcirkel Delfshaven van Pameijer
  • Netwerk Natafelen Zorgvrijstaat
  • Netwerk Club Geldzorg Zorgvrijstaat
  • Netwerk Buurtpoel Zorgvrijstaat
  • Lectoraat Dynamiek van de Stad via Guido Walraven
  • Onderzoeksinstituut IVO via Barbara van Straaten en Elske Wits
3. Ontwikkel ICT die deze transformatie mede mogelijk maakt

We werken met en aan de eCommunity en beogen daarmee toegangen tot andere digitale communities en mogelijkheden voor eHealth en mHealth te ontsluiten voor mensen die participeren. De eCommunity wordt ingezet om het netwerk zichtbaar te maken en te ontsluiten en om tot een learning community te komen. 

4. Ontwerp andere manieren van bekostigen

Nog niet specifiek aandacht aan besteed. 

Wel kan al worden geleerd van de ervaringen die zijn opgedaan met het waardemodel van Het Zal Werken. 

Vanuit het netwerk Geestverwanten wordt een leertraject van MIND/IPW gevolgd met als doel te komen tot een businesscase voor zelfregie initiatieven. 

contactpersoon
Naam
Alexander Hogendoorn
email
a.hogendoorn@preventie-collectief.nl
telefoon
+31 6 14 27 41 82
functie
mede initiatiefnemer ZVS en kwartiermaker SamenBeter