Zorgvrijstaat Rotterdam West

In juni 2013 op kleine schaal in drie Rotterdamse wijken (Oude Westen, Middelland en het Nieuwe Westen) gestart met de vraag hoe we bewoners kunnen organiseren in het zorgen met en voor elkaar. Inmiddels werkt Zorgvrijstaat middels een vijftal programmalijnen aan een zorgzame wijk en mentaal veerkrachtige en gezonde gemeenschap. De insteek is aansluiten bij en versterken van wat werkt, met een focus op het zelforganiserend vermogen in de wijk.
- Gezonde Voeding bereikbaar voor iedereen en netwerk Aanschuif maaltijden.
- Het Zal Werken, uitvindersbrigade voor langer zelfstandig wonen (stadsbreed en met eigen waardemodel).
- Buurthulp: bewonersnetwerk voor lichte ondersteuningsvragen.
- Club Geldzorg: voor preventie van schulden en verlichten van armoede. Netwerk van spreekuren in de wijk.
- Geestverwanten: netwerk Wijkgerichte GGZ Middelland en community van geestverwanten en Natafelen.

Onze proeftuin groeit langzaam maar gestaagd. We zijn, als onderdeel van het netwerk van De Nieuwe GGZ, gestart met het ontwikkelen van communities voor zelfregie en herstel en zijn initiatiefnemer van het netwerk Wijkgerichte GGZ Middelland. We zijn onderdeel van Huize Middelland, het Huis van de Wijk dat door 14 verschillende bewonersinitiatieven wordt gevormd. We dragen bij aan het ontwikkelen van een programma 'sociale en gezonde wijk' in het licht van Mooi Mooier Middelland

Contactperso(o)n(en)

Naam
Alexander Hogendoorn
email
ahogendoorn@me.com
telefoon
+31 6 14 27 41 82
functie
mede initiatiefnemer ZVS en kwartiermaker SamenBeter

Wat doet deze proeftuin op het gebied van de vier transformatieprincipes?

Zo creëeren wij een ecosysteem dat gezond gedrag faciliteert

De proeftuin wordt gevormd door de community Geestverwanten, het Netwerk Wijkgerichte GGZ Middelland en is verbonden met het netwerk Huize Middelland en richt zich op het bevorderen van de sociale cohesie en kennis en vaardigheden van buurtbewoners ten aanzien van mentale veerkracht. Met het netwerk en stakeholders wordt onderzocht hoe we een strategie kunnen vormen voor een zorgzame wijk en een mentaal veerkrachtige en gezonde gemeenschap en hoe we het huidige ecosysteem en de sociale gezondheidsinfrastructuur van de wijk duurzaam kunnen versterken.  

Uitgangspunt is dat bewoners in de lead zijn en (met anderen) mede vormgever zijn van een zorgzame wijk en een veerkrachtige en gezonde gemeenschap. 

Zo ontwerpen we nieuwe manieren van samenwerking

Aan ons verbonden Stakeholders:

  • Huisarts(en) en POH GGZ van Gezondheidscentrum Mathenesserlaan
  • M.n. GGZ expert van het Sociaal Wijkteam Middelland
  • Huize Middelland (14 plekken en het Huis van de Wijk in beheer van bewoners-initiatieven)
  • Initiatiefnemers van De Groene Connectie en Natuursprong (ism Indigo Preventie)
  • Buurtcirkel Delfshaven van Pameijer
  • Netwerk Natafelen Zorgvrijstaat
  • Netwerk Club Geldzorg Zorgvrijstaat
  • Netwerk Buurtpoel Zorgvrijstaat
  • Lectoraat Dynamiek van de Stad via Guido Walraven
  • Onderzoeksinstituut IVO via Barbara van Straaten en Elske Wits
Zo ontwikkelen wij ICT die deze transformatie mede mogelijk maakt

We werken met en aan de eCommunity en beogen daarmee toegangen tot andere digitale communities en mogelijkheden voor eHealth en mHealth te ontsluiten voor mensen die participeren. De eCommunity wordt ingezet om het netwerk zichtbaar te maken en te ontsluiten en om tot een learning community te komen. 

Zo ontwerpen wij andere manieren van bekostigen

Vanuit het netwerk Geestverwanten wordt een leertraject van MIND/IPW gevolgd met als doel te komen tot een businesscase voor zelfregie initiatieven. 

Het ontwikkelen van een duurzaam businessmodel voor een sociale gezondheidsinfrastructuur waar bewoners mede vormgever van zijn is een van de speerpunten van onze proeftuin.