Groningen Lewenborg

In Groniningen heeft men ambitieuze plannen en ideeen over de financiering. Er is een breed team van trekkers:

Martinus Stollenga is mede-projectleider, namens Stichting centrum zelfregie en participatie.
Bert Hogenes, mede-projectleider, Stichting De Oude Bieb
Petra Schipper, projectuitvoerder
Petra Luurtsema, assistent-projectuitvoerder
Ruud van Erp, vml. gebiedsmanager Groningen-Oost (doel: het stimuleren van bewonersinitiatieven)
Bertil Brandse verzorgt de online-kant van deze community met Social JOIN.

Contactperso(o)n(en)

Naam
Martinus Stollenga