Overslaan en naar de inhoud gaan

Share

Facebook“Twitter"/“Google+”/“Pinterest"/“Twitter"/

Achtse Barrier - Eindhoven

Sluiten
introductie
Momenteel proberen we antwoord te vinden op de vraag: een e-community opzetten -hoe doe je dat eigenlijk?

Wat doet deze proeftuin op het gebied van de vier transformatieprincipes?

2. Ontwerp nieuwe manieren van samenwerking

Met ons verbonden Stakeholderas zijn:

 

Buurtorganisaties

Leefbaarheidsteam Achtse Barrier (LTAB)

Stichting Financiën voor Wijkactiviteiten Achtse Barrier

Stichting Achtse Barrier Informatievoorziening

Wijkcentrum de Mortel

Lokale middenstandsorganisaties

 

Netwerk- en belangenorganisaties

Brainport

Samen Beter

Vita Valley en Pharos (in het kader van de Health Deal persoonlijke preventie via eHealth)

Psychosenet

 

Gemeentelijke en Welzijnsorganisaties

Gemeente Eindhoven (wijkcoördinator)

Wij Eindhoven (individueel welzijnswerk)

Bureau Cement (collectief welzijns- en opbouwwerk)

 

Zorgorganisaties

Eerstelijnszorg Achtse Barrier (Elz’ – alle eerstelijns zorgverleners uit de buurt)

Zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH)

Zuidzorg (thuiszorgorganisatie)

GGZ Eindhoven

 

Onderwijs

TU Eindhoven

RINO Zuid

Fontys (verkennend)

 

Leveranciers

Bureau Eerste Verdieping

Care2U/Promedico

Minddistrict

Sim.One Grafisch Ontwerp

Karify en Therapieland (verkennend)

Waar ga je de komende honderd dagen aan werken?

De komende honderd dagen gaan we het digitaal buurtplein verder vullen en uitrollen. Hiertoe hebben we sessies belegd met
fotoverkenning (methode PAPA, Lino Hellings) in de 2e helft van juli. We gaan ook de zorgprofessionals in de wijk betrekken door presentatie in beleidsadviesraad medio september.

Wat zijn belemmeringen die je moeilijk kunt oplossen?

1. Schotten en drempels tussen verschillende digitale toepassingen (verschillende inlogmethodes, veel dubbel werk, doodlopende wegen, vindbaarheid).
2. Beperkingen in geld en menskracht.

Wat kan SamenBeter voor je doen om je proeftuin verder vorm te geven?

22 sept. 2017: Momenteel proberen we antwoord te vinden op de vraag: een e-community opzetten -hoe doe je dat eigenlijk?

We gaan met het ontwikkelteam aan de slag met de resultaten van de eerste workshop van 12 juli j.l. aan de hand van onze digitale fotoverkenning. Ook willen we de aansluiting zoeken bij landelijke ontwikkelingen (via VWS, MedMij, koepelorganisaties et cetera).

contactpersoon
Naam
Bart Brandenburg
email
bart.brandenburg@avrio.nl
telefoon
+31 6 55 84 18 85
functie
Webber Samen Beter Achtse Barrier