Matching Buro

Proeftuinen heten niet voor niets proeftuinen: Het zijn experimenten op zoek naar een beter systeem voor zorg. Dat is extra spannend voor studenten omdat het onderwijs in feite ontwikkeld wordt waar je bij staat! De  bijdrage van studenten in dit stadium kan heel waardevol zijn en een bijdrage leveren aan het onderwijs van morgen. Het heeft weinig zin om strak in EC’s en onderwijs systemen te denken. Juist de veranderende praktijk moet gebruikt om het onderwijs te vormen. In de proeftuin is het niet alleen de professional die zorg verleend, maar wordt intensief samengewerkt in een community van cliënten, bewoners, lotgenoten, ervaringsdeskundigen, studenten, docenten en andere professionals die elkaar in de wijk fysiek en digitaal tegenkomen, inspireren eng respecteren.
Het Matching Buro is al een jaar actief en leverde al veelbelovende samenwerkingsverbanden op.
Om te beginnen met de samenwerking tussen het herstelondersteunend werk van Brijder Web Amstelland en InHolland Alkmaar. Cees van der Veldt en Nanda den Hollander vonden Brijder Web Amstelland tijdens het World café op 31 mei 2017.
Op 29 november een gezamenlijk lesprogramma aangeboden voor studenten die de minor GGZ-agoog doen bij Inholland-noord (Haarlem Alkmaar Amsterdam) en studenten van de opleiding HBOV Alkmaar. In dit lesprogramma wordt nadrukkelijk het herstelgericht werken in de opleiding verbonden met een voorbeeld van het herstelgericht werken in de praktijk  zoals dat bij Brijder Web plaatsvind. Op deze manier geven we een aanzet tot samen werken en samen leren.


Daarnaast is er de samenwerking tussen 25 studenten die een buddy 2.0 project gestart zijn binnen proeftuin Nieuwland (Amersfoort). Jan Toering is volop in de weer met de ontwikkeling van een wijkcentrum waarin zorg en “gewone” duurzame vormen van hulp elkaar versterken. De initiatief nemer heeft contacten met de gemeente Amersfoort en voorziet een rol voor onderwijs en ziet studenten en docenten in allerlei rollen voor dit project. Aly Gruppen van de HU heeft studenten ingezet voor een wijkanalyse van Nieuwland: aanbellen en vragen stellen over de omstandigheden en profielen van bewoners.
Windesheim Zwolle verkent hier stageplekken.
Dit project wordt gecoördineerd door Harmjan Westerveld, Stage coordinator Social Work Windesheim.

In Amsterdam trekt Arkin de proeftuin Westerpark; basisggz in de wijk waar E-health een prominentere rol moet krijgen. Arkin wil graagcstudenten inzetten. Zowel Social Work als ICT en communicatie studenten:
Contact persoon is: Graham Boyle
In dezelfde proeftuin wil het team Ervaringsdeskundigen graag studenten betrekken voor onderzoek opdrachten en stages. Ook zijn er ideeën om docenten naar de wijk te halen voor lessen en begeleiding. Maschinka de Groot heeft ideeën voor de oprichting van een ‘anti-petten-groep’ teneinde de verschillende rollen voor ED en niet-ED hulpverleners te ontwikkelen.
Voor beide projecten kan Grietsje Visser als contact/doorverwijs persoon benaderd worden.