De GGZ Agoog: het beroep en de opleiding

Proeftuinen, wijk-georganiseerde, publieke, drempelloze zorg vereisen ook nieuwe professionals. Windesheim komt hieraan tegemoet met de HBO specialist ‘GGZ-Agoog’: een Social Worker die opgeleid wordt vanuit het gedachtengoed van de Nieuwe GGZ. Hier wordt de specialist van morgen opgeleid die zich als een vis in het water voelt binnen een systeem van wijkgerichte, publieke zorg zoals dat in proeftuinen georganiseerd wordt.
De GGZ-Agoog wordt uniform opgeleid via een landelijk vastgesteld programma voor Social Workers (voorheen SPH-MWD).  Andere agogische HBO beroepen kunnen een zich certificeren middels na-scholing.
Het initiatief voor de opleiding is genomen door Windesheim binnen een landelijk verband van samenwerkende hogescholen.
Download hier de brochure ‘GGZ-Agoog: het beroep!’ (Kan ik deze krijgen)
Bekijk hier filmpjes gemaakt door GGZ Agogie studenten. (Kan ik deze krijgen)
Bekijk hier onderwijs- en voorlichtingsmateriaal over de opleiding GGZ-Agoog. (Kan ik deze krijgen) 

ee