Onderwijs

Digitale Wildplakzuil

Dit is een plaats waar studenten, docenten en proeftuinen vragen uit kunnen zetten:

Proeftuin Amsterdam vraagt per mei 2018: 4 GGZ-Agoog studenten die helpen samen met ervaringsdeskundigen een helpdesk opzetten zowel digitaal als fysiek.  

Matching Buro

Proeftuinen heten niet voor niets proeftuinen: Het zijn experimenten op zoek naar een beter systeem voor zorg. Dat is extra spannend voor studenten omdat het onderwijs in feite ontwikkeld wordt waar je bij staat! De  bijdrage van studenten in dit stadium kan heel waardevol zijn en een bijdrage leveren aan het onderwijs van morgen.

De GGZ Agoog: het beroep en de opleiding

ee

Proeftuinen, wijk-georganiseerde, publieke, drempelloze zorg vereisen ook nieuwe professionals. Windesheim komt hieraan tegemoet met de HBO specialist ‘GGZ-Agoog’: een Social Worker die opgeleid wordt vanuit het gedachtengoed van de Nieuwe GGZ.