Leefstijlplein

Het Leefstijlplein heeft als doel mensen met een chronische aandoening te informeren over aanpassen van de leefstijl.

Ook als preventie heeft Het Leefstijlplein een informatieve functie.

Het Leefstijlplein organiseert bijeenkomsten die als een autonome presentatie of als onderdeel van een andere presentatie gehouden kunnen worden.
(Denk hierbij aan Hart&Vaatcafé's, Longpunten, wijk-en buurt initiatieven etc.). Centraal staat het optreden van een Kom Verder Ambassadeur: Een chronische patiënt bij wie "de knop is omgegaan", de leefstijl heeft aangepast en daar veel voordelen van heeft ondervonden. Deze Kom Verder Ambassadeur motiveert en inspireert doordat het verhaal verteld wordt van "omslag in denken en doen" én de positieve gevolgen van de aanpassing van leefstijl.
Vervolgens worden een achttal kant en klare modules aangereikt: 

1. Bewustwording
2. Motivatie
3. Het draait om je leefstijl
4. Voeding
5. Beweging
6. Praktische informatie
7. Daadwerkelijk veranderen: van goed voornemen naar actie
8. Hoe houd ik het vol?

Deze modules kunnen allemaal gebruikt worden maar ook selectief.

Het Leefstijlplein richt zich onder meer op patiëntenverenigingen, zorgcentra, ziekenhuizen, gemeentes met een "vitale burger" programma, wijk- en buurtinitiatieven.
Het Leefstijlplein is ook een onderdeel van de  Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor foundation, waar deze zomer een viertal modules gepresenteerd worden.

Het Leefstijlplein is er dus voor iedereen die er belang bij heeft Leefstijl onder de aandacht te brengen.
Het Leefstijlplein faciliteert de boodschap, de organiserende partij regelt.

Download
Contactgegevens

Zelfzorg Ondersteund
Denis Janssen
Storkstraat 8-10
3833 LB Leusden
Nederland