Meten is Weten

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkeling van je proeftuin, wat werkt wat niet? wat is er bereikt? hoe denken de bewoners over je proeftuin? Belangrijk voor jezelf maar ook voor je stakeholders.