Week van zorg en welzijn

Jan Toering

Eerder gepubliceerd https://www.cgmv.nl/blog/week-van-zorg-en-welzijn Publicatiedatum: 15 maart 2018 15:10

Het lijkt een behoorlijke  mode te worden: er gaat geen week voorbij of die week heeft wel een thema. Nadat ik vorige week “de week zonder vlees” toch voedzaam doorgekomen ben, is het nu “boekenweek” en “week van de zorg”.

Hoewel ik bij zo’n boekenweek zin heb om mij af te zonderen met een stapel naar nostalgie ademende jeugdboeken, romans, thrillers en studieboeken met aansprekende maatschappelijke thema’s, heb ik mij er toch toe gezet om mij te verdiepen in de week van zorg en welzijn.

Immers: de zorg baart ons veel zorgen. De kosten nemen toe, terwijl personeel niet meer te vinden is. Dat is toch een rare vrucht van onze welzijns- of moet ik zeggen: welvaartsmaatschappij!

Huidige zorgsysteem
Als we inzoomen op het huidige zorgsysteem hebben we een systeem met institutionele zorg (poortwachter, huisarts, specialist, ziekenhuis en acuut: EHBO, politie, telefoon en ambulance) en daarnaast hebben we publieke zorg (alternatief behandelaar, innovators, vrijgevestigden, maar ook kwakzalvers).  Op de institutionele zorg wordt ontzettend veel gecontroleerd en vastgelegd qua wachtlijsten, wie wanneer welke injectie, dagelijks de temperatuur van de koelkast in het verpleegtehuis, enzovoort, enzovoort enzovoort………..   Maar wordt daar wel systematisch geanalyseerd? En door wie? En dan moet alles wetenschappelijk onderbouwd worden. Maar hoe doe je dat met de introductie van een exoskelet of een nieuwe aanpak voor posttraumatische stress? Een dubbelblind onderzoek  dat veelal ingezet wordt voor wetenschappelijk onderzoek wordt dan heel lastig. Want hoe zet je patiënten dan in een experimentele groep of in een controlegroep zonder dat zij zelf weten tot welke groep zij behoren? 

Publieke zorg
De publieke zorg is zorg waarin niet altijd duidelijk is wie wie controleert en aan kwaliteitsbewaking doet. Voor hulpvragers is het vaak lastig om die therapeut te vinden die hen adequaat kan behandelen.

Ja, ik pleit er dan ook voor om de huidige zorgsysteem te transformeren:  

Van individuele PATIENT met klachten over het Nederlands zorgsysteem naar een VEERKRACHTIGE  SAMENLEVING florerend op een ICT-ecosysteem (met dank aan Samen Beter en de Nieuwe GGZ). 

ICT-oplossingen
Indien iemand een zorgbehoefte heeft, helpen slimme ICT-oplossingen hem/haar om in de institutionele zorg en/of in de publieke zorg deze zorgbehoefte te vervullen. In de institutionele zorg zijn huisartsen, ziekenhuizen en overige instellingen geïntegreerd met gemeentelijke diensten, wijkteams en de sociale dienst. In de publieke zorg vind je lotgenoten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, sociale communities en e-communities en de vrijgevestigde  therapeuten. 

In dit ICT-ecosysteem heeft elke cliënt volop keuzevrijheid voor een passende behandeling. Maar er is nog een derde component: het preventieve aanbod: e-health, apps, gezond voedsel, leefstijlprogramma’s en sport en spel helpen ons om gezonder te leven, zodat de druk op de zorg afneemt.

Door een breed integraal aanbod te leveren op de plek waar men woont, leeft en werkt, maken we de samenleving gezonder en veerkrachtiger. 

Overigens heb ik nu een leuk boek gevonden: 'Geluk uit een potje' van Bram Bakker.