Wat brengt het op?

sroi

Een van de argumenten voor een andere kijk op zorg is dat het goedkoper kan. Het is wel zaak om dat te kunnen onderbouwen. Het is dan dus van belang om niet alleen te kjjken naar het kasboek en de begroting van de gemeente. We moeten een berekeningsmethodiek hanteren die ook de waarde van preventieve maatregelen kwantificeert. Dus niet alleen de out-of-pocket kosten die we nu doen, maar ook de uitgespaarde uitgaven die we later in de zak kunnen houden. Tevens moeten we nadenken over de waarde van niet-monetaire kwaliteiten als 'tevredenheid', een 'veilige omgeving', een schone wijk. Het denken over deze manier van kijken naar 'rendement' staat weliswaar in de belangstelling, maar is zeker niet iets dat op elk stadhuis ook in de praktijk gebracht wordt.

Deze vorm van rendement noemt men Social Return Of Investment. Kortweg SROI. Dat is een rendement waarin ook niet-financiele waarden gemeten wordt. Denk aan milieuaspecten, sociale kwalitieiten en al die anderen die nu niet meegewogen worden in de 'standaard' rendements prognose en verantwoording.

Als je bijzonder geïnteresseerd bent in deze materie, kijk dan naar de 'sociaal economische footprint' methode van BeBright of van SIGRA. Als je ook nog een woordje engels spreekt dan kun je aanhaken bij een groep van een kleine duizend mensen die de continue evolutie van SROI methodieken faciliteert: Social Value UK. Zij hanteren inmiddels ook een 'standaard' SROI. SROI's nemen de beoordeling van Stakeholders en vertalen deze naar, wat zij noemen, 'proxy' waarden van de gevolgen van een ingreep die zelf wel kosten, maar geen 'marktwaarde' hebben. Het geluk van een sociale huurder neemt bijvoorbeeld af met de verkoop van een sociale woning aan een ontwikkelaar terwijl de marktwaarde van de woning stijgt. In een SROI wordt de waarde voor de 'vergeten' stakeholder, de huurder, meegewogen. Niet alle methoden vertalen naar Euro's. Er zijn ook 'kwalitatieve' en 'verhalende' methoden in omloop in deze snel evoluerende discipline waarvoor we best een werkgroepje kunnen gebruiken!