Vereende krachten – meer impact

samenwerking GROZ KIC Alles is Gezondheid en SamenBeter

Op de GROZzerdam-dag in Deventer hebben SamenBeter, HealthHolland, HealthKIC; en Alles is Gezondheid een nauwere samenwerking aangekondigd, omdat we met vereende krachten een grotere impact hebben en een breder draagvlak kunnen creëren. Om te beginnen in de voorgestelde Grozzerdammen: Achtse Barrier Eindhoven, Mooi Maasvallei; GROZ Utrecht en Deventer GROZzerdam.

Een grote groep vertegenwoordigers van actieve gezondheidsbewegingen en daarbij betrokken beleidsmakers kwam 6 februari samen in de Voetbalkantine Helios die een van de huizen van de wijk is van ‘Wijk Voor Elkaar’ in Deventer. Kirsten van Spronsen, programmamanager van GROZ, gaf de energieke aftrap van het programma waarin de voorgestelde GROZzerdammen zich presenteren.

Maar eerst was er aankondiging namens de aanwezige gezondheidsprogramma’s: Kirsten sprak namens de GROZ (Health Holland) de intentie uit om meer de verbinding te gaan zoeken met de landelijke gezondheidsprogramma’s. Health KIC vertegenwoordigd door Pieter Jeekel nam hierin ook het woord en tenslotte Michael Milo namens SamenBeter. Het uitgangspunt is dat we door elkaars krachten beter te benutten we grotere impact kunnen realiseren in de grote uitdaging waar Nederland voor staat: gezondheid organiseren in de maatschappij.

De SamenBeter proeftuin Achtse Barrier was een van de voorgestelde GROZzerdammen. Maarten Klomp, die als huisarts in de wijk actief is in de proeftuin, maar ook in SamenBeter op nationaal niveau, presenteerde de huidige activiteiten in de proeftuin en de ambitieuze plannen voor het komende jaar. Op de agenda staat onder andere een samenwerking met de TU Eindhoven om vitaliteit te gaan meten bij bewoners in de wijk en een verdere uitwerking van het sociale businnes model.

Vervolgens was het de beurt aan Mooi Maasvallei, GROZ Utrecht en Deventer GROZzerdam. De voorgestelde GROZzerdammen vormen een ideaal aanknopingspunt waarin de samenwerking van de gezondheidsbewegingen concreet kan worden.