Procesmodel Duurzaam Verdienmodel Wijkgerichte Zorg

SamenBeter Duurzame Businesscase Wijkgerichte Zorg

Een van de 4 transformatieprincipes van SamenBeter is het vormgeven aan een andere manier van financiering. Kortgezegd: hoe zorgen we er met elkaar voor dat niet ziekte (het huidige "verdienmodel") maar gezondheid centraal staat in de financiering.

Transformatie Principes SamenBeter

Vanuit de SamenBeter filosofie dat oplossingen voor dit soort complexe vraagstukken slechts mogelijk zijn door de collectieve intelligentie van velen te ontsluiten is aan het Groene Brein (een netwerk van wetenschappers) gevraagd om een eerste prototype te ontwerpen. Met nadrukkelijk het doel om tot een procesmodel te komen dat met alle betrokken al doende verder uitgewerkt kan worden. Het eerste model is klaar. In een prototypische versie, die nu in dialoog beproefd gaat worden.

Procesmodel SamenBeter Duurzaam Verdienmodel Wijkgerichte Zorg

In de bijlage de notitie. We zijn erg blij met het model en nog meer: benieuwd naar wie er in wijken/steden mee gaat doen. Heb je aanvullingen? Laat het ons weten!