FitKnip: experiment naar een veilig e-Health platfom

fitknip

FitKnip: een nieuwe kijk op E-Health 
 

Health apps zijn al lange tijd een van die grote beloftes die maar niet door lijken te breken. Er zijn wel goede apps, waarvan een groot deel te vinden is op de GGD appstore bijeengebracht, maar probeer maar eens een lijstje te maken van apps waar onderzoekers of zorgprofessionals bij betrokken zijn, die op alle apparaten werken, een goede user experience bieden, je privacy niet schenden, die prudent omgaan met patient data, en...die gratis zijn maar toch ook weer niet omdat de developer tóch ook een boterham moet kunnen smeren.
 

De afgelopen twee jaar bruist het van de aktiviteit in het NeLL, het LUMC lab waar prof Niels Chavannes patiënten, zorgverleners, ondernemers, studenten, start- en scale-ups, organisaties en instellingen bij elkaar brengt, om samen van eHealth-ideeën succesvolle, waardevolle en relevante product te maken. Chavannes gaat onderzoeken of het zinvol is om een nieuw platform in te richten voor producten zoals in de openings alinea beschreven.

Het manco van gratis apps
De Appstores bieden apps weliswaar vaak gratis aan, maar dat betekent voor de developer dat die de keus heeft tussen reclame óf datahandel als deze tenminste de investering terug wil zien. Gratis apps zonder reclame of datahandel zijn er ook, vaak producten met subsidie of in een educatief project ontwikkeld, maar deze worden niet frequent voorzien van een update of aanpassingen aan nieuwe devices en kwijnen weg. Aanbieders hebben in feite alleen het alternatief om via de eigen website producten te verspreiden, maar daar staan uiteraard alleen de producten van die ene leverancier.
 

Platform voor kwalitatieve gezondheidsapps
Om zinvolle gezondheidsapps een podium te kunnen bieden én geld te laten verdienen is het FitKnip-platofm ontwikkeld. Hier kunnen aanbieders hun apps kosteloos aanbieden. De gebruiker download de app en de aanbieder ontvangt een vergoeding uit een tegoed dat aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld. Dit tegoed zit in een virtuele portemonnee van de gebruiker en is alleen aan te wenden voor de apps die aangeboden worden in de FitKnip.

 

De leverancier ziet dus op zijn bankrekening geld binnenkomen zonder te weten wie daarvoor een aanschaf heeft gedaan. 
Waarom is dat belangrijk? Er zijn apps denkbaar die gericht zijn op zeer persoonlijke en gevoelige zaken. Daar is discretie voorwaardelijk. In de fysieke wereld hebben we daartoe de Hippocratische eed bedacht. Zelfs die weerhoud sommige mensen ervan om een arts in te schakelen. Dus hoe kun je een app te vertrouwen in een wereld waarin het ene privacy schandaal over het andere datalek rolt? Er is maar één manier om zeker te weten dat er niet gemarchandeerd wordt met je data en persoonsgegevens namelijk dat die persoonsgegevens überhaupt niet gevraagd worden. Dus een leverancier, maar ook de partijen die de tegoeden beschikbaar hebben gesteld, bezitten geen email adressen, geen IBAN nummers, niets...
 

Experimenteren met gezondheidstegoed
FitKnip is een experiment. 3000 gebruikers krijgen een virtueel tegoed van €100 en kunnen daarmee uit een 'kwaliteits catalogus' apps downloaden en afrekenen. Dat budget is door VWS ter beschikking gesteld om te onderzoeken of het zinvol is na te denken over een financierings systeem voor gezondheid, dat niet louter gebaseerd is op individuele 'zorg' ingrepen als verricht door een zorgprofessional, maar waarin ook gewerkt wordt met budgetten die gericht zijn op het welzijn van een hele populatie. Hierin worden preventie, self-help en zelfs zorg verleend door burgers ook uit dat budget gefinancierd. De aanname is dat de druk van de populatie als geheel op zorgbudgetten daalt door het beschikbaar stellen van FitKnip tegoeden.
 

Het FitKnip experiment onderzoekt wat er gebeurt als we drempels wegnemen: geef mensen een budget, richt een overzichtelijk winkeltje in met ‘goede’ producten, en tenslotte, geef mensen zélf toegang tot de winkel.
 

Voor dit experiment zoekt het NeLL 3000 deelnemers en stimuleert iedereen om dit bericht op relevante plaatsen te verspreiden. 
Wil je zelf meedoen? Dat kan ook je krijgt dan gedurende het experiment de kans om allerlei apps uit te proberen die mogelijk helpen om gezonder, fitter en/of gelukkiger te worden. Het Leids Universitair Medisch Centrum zal je vragen om de 60 dagen een vragenlijst in te vullen. 
 

Je kunt je aanmelden om mee te doen aan het experiment op:
 

https://www.samenbeter.org/fitknip

Download hier de FitKnip Folder