Belonen van ongezond leven: NRC handelsblad

nrc

Interessant stukje van medewerker Noord Holland Noord. Bepleit een sterker beloning beleid voor preventieve maatregelen rond condities die mensen zichzelf aandoen. Obesitas en dat soort condities. Goede vraag is natuurlijk of die mensen allemaal inderdaad 'vrij zijn te kiezen'. Vorige week las ik nog een stuk waarin werd gesteld dat mensen zich gedragen naar de dominate cultuur waarin ze zich geplaatst zien: in een dikke community zullen mensen sneller zelf ook dik worden (ook als hun genetische aanleg daar geen aanleiding toe geeft) dan in een slanke community. Ik zal het opzoeken en posten. Niettemin lijkt het me dat het geen kwaad kan op een of andere manier preventief gedrag te belonen. De proeftuin maakt zich daar dan ook hard voor.