Frans
Kusse

Geregistreerd sinds

3 jaar 8 maanden
Organisatie
Academy for Integrative Medicine
Biografie

Frans Kusse (1952) studeerde andragogie (t/m doctoraal 1, UvA) en geneeskunde (artsexamen 1984, VU). Vanaf 1988 heeft hij een eigen praktijk in Amsterdam als arts voor integrale geneeskunde, waarin hij is gaan samenwerken met andere artsen en therapeuten. Sinds 2013 vormen zij het Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (www.aiga.nl).

Sinds 1994 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Similia Similibus Curentur (SSC), het wetenschappelijk tijdschrift homeopathische geneeskunde voor artsen in Nederland en Vlaanderen - en sinds 2012 tevens redactiecoördinator van het wetenschappelijke Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG).

Boeken:

  • Wat voor type bent u? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen geschreven (ISBN 9071669 556)  
  • Wat voor type is mijn kind? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen bij kinderen (ISBN 10 90-71669-57-2).

Deze boeken zijn inmiddels in tien talen uitgegeven.

Hij heeft blogs geschreven voor Artsennet.nl, de website van de KNMG, en momenteel schrijft hij blogs voor het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg.

Sinds 2007 is hij opleidingscoördinator en bestuurslid van de Homeopathie Stichting, het opleidingsinstituut homeopathische geneeskunde in Nederland voor artsen. Zie www.homeopathiestichting.nl.

Vanaf 2014 is hij coördinerend bestuurslid van de Academy for Integrative Medicine (AIM), het opleidingsinstituut dat opleidingen en nascholingen organiseert voor artsen in  Integrative Medicine. Zie www.aim-edu.nl.

Vanaf 2014 is hij tevens bestuurslid en vice-voorzitter van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) met de portefeuille PR. Zie www.avig.nl.  

Verder speelt hij een verbindende rol in het IM-veld in Nederland, onder andere als coördinator van het Netwerk Integrative Medicine.

Rol in SamenBeter.org (kort)
Vertegenwoordiger van de Academy for Integrative Medicine en het Netwerk Integrale Zorg en Gezondheid
Toelichting rol

Vertegenwoordiger van het integrale veld om de verbinding te leggen tussen integrale artsen en therapeuten, inclusief het onderwijs op dit gebied, en de lokale initiatieven om gezondheid te bevorderen die uitgaan van SamenBeter.