Digitaal wijkplatform bouwen

Subtitel
Naast een gebouw van steen en hout zul je ook een digitale ‘ontmoetingsplek’ moeten realiseren. In je huis komen honderden mensen maar je digitale platform biedt plaats aan duizenden. Ook belangrijk: Hier kun je dingen doen die in de fysieke wereld onmoge
Teaser
Wikiwijk is een geavanceerd online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen.

Software

Hiervoor gebruiken we standaard software. Wel is het belangrijk dat de ontwikkelaar de software in overeenstemming met de Proeftuin gedachte heeft ingericht. Dat heeft voornamelijk betrekking op de koppeling met andere software en de uitwisseling van data en de privacy van de bewoners.

De software die gesuggereerd wordt in deze Toolbox voldoet aan deze eisen.

Beheer en Governance

Naarmate je bewoners platform groeit, neemt je verantwoordelijkheid toe. Het belang van 'beheer' en misschien nog zwaarder 'de Governance' komt dan aan de orde. Hoe om te gaan met de veiligheid van de site? met klachten? met ongepaste inhoud? Wie bepaalt de structuur en de content? Het is verstandig een Redactie aan te stellen met een eindverantwoordelijke. De vijf SamenBeter proeftuinen hebben allemaal een digitaal bewonersplatform die ons het een en ander geleerd hebben dat je ter harte kunt nemen.

Privacy

Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bent wettelijk verplicht om aan je accounthouders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van Proeftuin Westerpark.

TIP:

Het samenstellen van een Digitaal Platform kun je zelf doen als je enig kennis hebt. Of betrek een whizz-kid uit je proeftuin. Als je verder bent, wordt de veiligheid en ook het ontwerpen van het design en de interactie, de UI/UX, werk voor professionals. Misschien heb je die in je proeftuin. SamenBeter beschikt ook over developpers en designers die je daarbij kunnen helpen.

CASE:

Proeftuin Westerpark heeft een platform gebouwd met WikiWijk.Op dit platform wordt gewerkt aan een aantal zaken die je niet overal kan. Zo kan je er straks gebruik maken van E-Health aanbod, discreet vragen stellen over je gezondheid en er is een begin gemaakt met Single Sign On, Sociale Netwerkstandaard en de koppeling met aanbieders. Ook wordt ernbaar gestreefd gekoppeld aan het platform een PGO te kunnen gebruiken. Binnenkort delen wij op deze plaats de ervaringen van Westerpark met het bouwen en werken met het platform.
Beschrijving

Wikiwijk is een online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen. Wikiwijk ondersteunt de in de ogen van SamenBeter steeds belangrijker wordende samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

Wikiwijk functioneert niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties kunnen worden aangesloten. De architectuur van Wikiwijk is open (open source) zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en koppelingen met domotica-toepassingen en eHealth-omgevingen mogelijk zijn. 

Proeftuinen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven maken gebruik van Wikiwijk. Klik op de links om een kijkje te nemen op hun buurtplatform:

Meten=weten
Natuurlijk wil je volgen hoe het gebruik van je wijkplatform zich ontwikkelt. Denk er met een aantal belangrijke betrokkenen over na wanneer je vindt dat je wijkplatform een succes is; wat wil je dan bereikt hebben? Daarbij spreek je met elkaar indicatoren af die je gaat meten. Hier vindt je een voorbeeld van een wijkplatform rapportage en een beschrijving van het proces om met elkaar zo'n rapportage te ontwikkelen: 

Logo/icoon
wiki
Wat ga je bereiken met deze tool?

De meeste wijken maken al gebruik van Sociale Platforms als Facebook of Nextdoor. Ze werken goed als de kat is weggelopen of als er een enge man in straat loopt. Maar vragen over de eigen gezondheid vertrouwen we er niet zomaar aan toe. Zodra Privacy een rol speelt willen we zelf de regie hebben over wie de communicatie leest en hoe zichtbaar men zelf is.

Een buurtplatform zorgt ervoor dat bewoners elkaar kunnen vinden, dat ze weten wat er in hun wijk speelt en georganiseerd wordt. Op deze manier wordt het voor bewoners gemakkelijker om verbindingen te leggen en met elkaar een hecht netwerk te vormen. 

toolbox
een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform