Update SamenBeter: van Schoolbord naar Bouwplaats

SamenBeter: van Schoolbord naar Bouwplaats

Na de "9 maanden hick-up" rond de toekenning van de VWS subsidie is ‘SamenBeter in de wijken’ inmiddels alweer twee maanden in 5 proeftuinen aan de slag.

Tijd voor een update!

De wijken/proeftuinen bestonden uiteraard al voordat ze tot het SamenBeter netwerk toetraden. Ze hebben elk een eigen karakter en dynamiek. Zie daarvoor de websites van de proeftuinen zelf (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven (waar momenteel zelfs 3 sites actief zijn: Buurtplein Achtse Barrier, Achtse Barrier voor Elkaar en Achtse Barrier Buurtplein) en Amersfoort. De proeftuin in Roermond heeft nog geen wijkportaal.

Het “karakter” van SamenBeter is sinds SamenBeter Live In Sexyland een schoolbord.

Met als doel om opschaalbare best practices voor de transformatie van ziekte naar gezondheid en vitaliteit vorm te geven. Een schoolbord is zoals Sexyland zelf: een plaats om met een breed palet van mensen conceptuele schetsen van de ideale wereld te maken.

Een groot deel van de eerste helft van 2018 heeft in dat teken gestaan, zoals tijdens SamenBeter in Academia  en SamenBeter Live in Lombok. Waar 5 proeftuinen trouw zwoeren aan de SamenBeter principes.

SamenBeter Schoolbord

Sindsdien is er veel op het schoolbord getekend. Een Plan van Aanpak SamenBeter ICT, een eerste “live versie” van de vitaliteitsmarkt als Braderie in SamenBeter Westerpark, als Expeditie in de Wijk, als Strategisch First Dates Cafe, als voorbeeld voor het sociale domein. Er is een Toolbox ontwikkeld met o.a. een RoughGuide.

Reflecterend op alle activiteiten de afgelopen maanden is de focus van SamenBeter in de proeftuinen de komende maanden tweeledig: vormgeven aan een Minimal Viable Prototype en een Programmalijn Veranderen in Netwerken.

Van Schoolbord naar Bouwplaats: het Minimal Viable Prototype

We zijn inmiddels met elkaar in een volgende fase beland: van het schoolbord/de tekentafel naar de bouwplaats. Het belangrijkste in deze fase is om met elkaar te laten zien dat wat we met elkaar bedacht hebben ook daadwerkelijk “werkt”. Dit komt samen in het Minimal Viable Prototype (MVP) van de wijk. Als beeld en als gezamenlijke projectagenda.

SamenBeter Minimal Viable Prototype

Een prototype is overigens geen glimmende high-tech bolide, maar een piepend en krakend model van onderdelen die NU voorhanden zijn. Dat daardoor zelfs minder prettig rijdt dan het ‘huidige model’, wat wel uitontwikkeld is maar waar we juist vanaf willen. Maar door ‘m met elkaar vorm te geven kunnen we wél met elkaar bewijzen dat een dergelijke prototype rijdt. Zodat het anderen inspireert om op basis van dit model de omgeving en het prototype zelf verder uit te ontwikkelen.

Onze inspanningen zijn er de afgelopen maand op gericht geweest om met de proeftuinen aan de ontwikkeling vorm te geven. Dat doen we o.a. door elke week een dag in een proeftuin te zijn en samen aan het prototype te bouwen. Op Basecamp doen we daar wekelijks verslag van. Een eerste gedachte is om per proeftuin een verschillend accent te leggen. Amersfoort trekt bijvoorbeeld de beschrijving van hoe een “huis van de wijk” te ontwikkelen, Amsterdam trekt de eCommunity. Rotterdam verdiept zich in de Business Case van een proeftuin, Eindhoven experimenteer met tech als SROI, PGO en FitKnip. De komende weken kijken we hoe we de overige onderdelen met elkaar verdelen. We monitoren maandelijks met elkaar de voortgang.

Programma Veranderen in Netwerken

Een tweede inzicht is dat het bouwen van een prototype, het vormgeven van ecosystemen van gezondheid meer vraagt dan het maken van de “harde” onderdelen ervan. Met elkaar tot nieuwe manieren van samenwerking komen geldt niet in alleen in bijvoorbeeld de relaties tussen professionals en burgers op het gebied van gezondheid. Het geldt ook voor betrokken partijen als gemeenten, verzekeraars, ondernemers, in de wijk al aanwezige initiatieven, ict partijen, onderzoekers, inhoudelijke partners. En voor onszelf natuurlijk. De afgelopen maanden is onder leiding van Annemieke Roobeek vormgegeven aan verschillende sessies rond dit thema (Masterclasses en Strategiesessies). Als SamenBeter gaan we de komende tijd voor alle proeftuinen een gestructureerde programmalijn opzetten om met alle stakeholders met elkaar in proces te komen. Want eenmalige sessies zijn interessant, maar om echt duurzaam verschil te gaan maken willen we met elkaar een proces in om plannen, doelen en accountability met proeftuin- stedelijke- en landelijke partners af te stemmen. Een lijn van 100 dagen die start met een Masterclass, gevolgd door strategische- en ICT Hackathons. Waarna in netwerk cellen aan onderdelen van het MVP en/of inhoudelijk aanbod wordt gewerkt. En waar tijdens een stadscollege de eerste resultaten gevierd worden, samen met andere partijen die in de stad actief zijn. Zodat er weer nieuwe netwerken ontstaan.

SamenBeter Programma Veranderen in NetwerkenDe komende maanden vinden naast de wekelijkse sessies in proeftuinen verschillende activiteiten plaats die aan deze lijn vormgeven. Zo wordt in Amsterdam gestart met een eerste programma met nieuwe stedelijke partners (Masterclass in november, Hackathon in december, vervolg in 2019). Vindt in Eindhoven een landelijk strategische ICT sessie plaats. En in Rotterdam een stedelijke strategiesessie.

Als je benieuwd bent naar de activiteiten: volg de SamenBeter Agenda. Als je belangstelling hebt om ergens bij aanwezig te zijn of anderszins een bijdrage wilt leveren: meld je dan. Bijvoorbeeld via Basecamp!

Binnenkort een nieuwe update!