SamenBeter en Ondersteuningsteam voor de Jeugd: Lessons Learned

SamenBeter OZJ Reflectie

Gijs Ockeloen, Justus Tomlow en Michael Milo reflecteren op de samenwerking met het Ondersteuningsteam voor de Jeugd (OZJ). 

Wat hebben we geleerd in onze verkenningen om een lerend Jeugdstelsel vorm te geven? Welke concrete prototypes heeft dat opgeleverd?