SamenBeter

building planes

Ik weet nog precies waar ik was. Het was begin augustus 2017, mijn lief en ik hadden net ringen voor elkaar gekocht op een marktje in de Frans/Italiaanse Alpen. Zij gelooft niet in een tweede keer trouwen, maar we vierden onze liefde toch door elkaar ringen te geven. Een paar tellen later kwam er een appje binnen dat “we” groen licht van het ministerie van VWS hadden gekregen om aan de slag te gaan met wat we in december 2016 in het whitepaper Beter met Elkaar hadden voorgesteld. En waarvoor velen (De Nieuwe GGZ, Positieve Gezondheid, Zelfzorg Ondersteund!, Integrative Medicine, Cliënt Bewegingen en vele anderen …) zich jarenlang hadden ingespannen.

We mochten aan de slag om per direct vorm te geven aan de transformatie naar een gezonde samenleving. Bottom up in drie proeftuinen, met een nationale ICT agenda, samen met nationale bewegingen. En niet voor een paar maanden, maar voor vier jaar.

Na alles en iedereen via de app gefeliciteerd te hebben (en met mijn vakantiegenoten lekker te zijn gaan eten en drinken) zijn we met zijn allen aan de slag gegaan. Veel stond op papier en zat als plannen in hoofden van mensen. Veel proeftuinen, ICT partijen, inhoudelijke partijen stonden al een kleine 1,5 jaar in de startblokken. Of waren gelukkig zelf al aan de slag gegaan.

De maanden erna heb ik vaak het gevoel gehad als dat we met elkaar vliegtuigen in de lucht aan het bouwen waren. Met veel passie, heel “agile”, al doende bottom up ontwerpend, bekende principes vanuit de nationale bewegingen al lerend ons eigen maken, nationale coalities vormend. Aanvankelijk onder 4 namen (“Beter met Elkaar” als geheel, “GIDS”, “SamenBeter” en “Living Lab Smart Health” als cellen). Maar sinds kort gelukkig met SamenBeter als overkoepelende naam voor deze cellen en de nationale coalitie.

Zeer inspirerend. En bij tijd en wijle ook chaotisch. Steeds inzoomen en uitzoomen, elkaar begrijpen en erkennen maar vooral samen transformeren. Een wijk, een oplossing, kennis is geen exclusief eigendom van iemand … niemand heeft de waarheid in pacht, we zijn allemaal onderdeel van een veel groter geheel dat zich bezighoudt met … Maar we hebben allemaal ook onze geschiedenis en belangen. Het klinkt allemaal heel logisch.

Maar het is ook goed geweest om na de eerste 100 dagen (SamenBeter werkt in sprints van 100 dagen) op basis van alle ervaringen tot een minimale structuur te komen.  Voor SamenBeter gelden vier Transformatie Principes:

De Transformatie Principes

Ze ogen en klinken hopelijk heel eenvoudig en logisch. Dat is mooi en belangrijk. Onze leerervaring is dat het wel ongelofelijk belangrijk en moeilijk is om ze allemaal tegelijk toe te passen. Heel veel mensen, bewegingen en initiatieven ontwerpen prachtige inhoud, of ICT. Of nieuwe organisatiestructuren. Of nieuwe beloningssystemen. Pas als al deze zaken vanuit dezelfde inhoud, op hetzelfde moment en op dezelfde plaats dezelfde richting op bewegen zal transformatie daadwerkelijk plaatsvinden. Datzelfde geldt voor de bundeling van krachten van inhoudelijke partijen: iedereen vindt op onderdelen van de transformatie principes in delen van Nederland dezelfde wielen uit. Eerst als we die krachten daadwerkelijk bundelen en op meerdere plekken echt gaan samenwerken kunnen echte proeftuinen/prototypes van nieuwe zorg ontstaan.

Deze samenwerking is op 4 december 2017 door de trekkers van de inhoudelijke bewegingen in het Academiegebouw in Utrecht bevestigd en als een pamflet vastgespijkerd en ondertekend.

De SamenBeter beweging voert deze Transformatie Principes op vier “Toepassingsvelden” uit: om echt verschil te kunnen maken moeten de principes niet alleen op wijk of ICT niveau integraal aangepakt te worden, ook op nationaal niveau dienen veranderingen plaats te vinden rond inhoud, financiering, samenwerkingsvormen en ICT. En kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) transformeren ook. En kunnen de SamenBeter coalitie daarmee ondersteunen. Met alle netwerkpartners wordt op al deze niveaus een actieagenda voorbereid (en ook al uitgevoerd).

Toepassingsvelden

Hoe nu verder?

Mijn belangrijke leerervaring is dat het basisidee van SamenBeter werkt. Namelijk: SamenBeter is als een schoolbord waar iedereen die de basisprincipes integraal onderschrijft aan kan plaatsnemen. We experimenteren met de kennis die we hebben, vegen uit wat niet werkt en ontwerpen dan verder. Alle resultaten delen we in alle communities. Kijk voor de eerste concrete tools maar eens rond op de website.

Die nieuwe vorm van veranderen in netwerken (hier uitgelegd door Annemieke Roobeek, een van de SamenBeter partners) is essentieel. Want niemand kan het alleen.

We gaan in 2018 verder met deze inzichten verder.

Wil je meedoen? Schrijf je in op onze website, meld je bij de huidige proeftuinen, de ICT community, de onderzoeks- of onderwijscommunity of doe mee in het nationale debat.

Op 23 januari 2018 organiseert SamenBeter een Transformatiedag in Utrecht. Hou de datum vrij, meer informatie volgt via de site. Vanaf maart 2018 starten we met de 2e sprint van 100 dagen, met vijf proeftuinen. We zien je graag de 23e of waar dan ook!
 

samenbeter in 2018