PublicSpaces Badge

badge

De SamenBeter website voert sinds vandaag een PublicSpaces BADGE!

Wat is PublicSpaces en wat is een Badge?

PublicSpaces is een beweging gestart door meer dan 10 'founding partners' die ijveren voor een 'publiek internet': Internet for the common good. SamenBeter behoort tot deze founding partner van Public Spaces om de voor de hand liggende reden dat we in de zorgcontext een enorme behoefte hebben aan plaatsen op internet waar gewerkt wordt volgens publieke normen en waarden. 

Het eerste 'product' van PublicSpaces is een systeem om aan bezoekers en gebruikers van digitale producten duidelijk te maken dat aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Denk aan zaken als 'deze site gebruikt geen cookies' of 'deze site maakt geen gebruik van trackers' etc.De badge die SamenBeter nu toont, is de ZERO BADGE: een nulmeting, die dient als proof of concept en als publieke uiting van steun aan de PublicSpaces-idealen. Deze badge is een afbeelding die de partners op hun website kunnen plaatsen en die aangeeft dat ze het PublicSpaces Manifest ondersteunen. Achter de schermen vindt een geautomatiseerde technische validatie plaats, zodat de badge niet 'ongeautoriseerd' gevoerd kan worden.
 

 

                                          visual

 

Als deze pilot succesvol blijkt, is de volgende stap om het badgesysteem geleidelijk aan in te voeren voor diverse onderdelen van het manifest, zodat het publiek kan zien, én kan controleren, op welke terreinen de badgevoerder goed scoort, en waar nog verbetering mogelijk is. De badges maken het ook eenvoudiger om het openbare debat te voeren over de technische validatie van de PUBLIC SPACES waarden, wat voor (open-source) software-ontwikkelaars van onschatbare waarde is.
 
Ondertussen zijn verschillende deelnemers in PublicSpaces in kleiner verband, maar wel samen, bezig om open source software te onderzoeken én in te zetten voor eigen gebruik. Bij de partners Beeld en Geluid, VPRO, Koninklijke Bibliotheek en Waag wordt geëxperimenteerd met IRMA, PeerTube, Mastodon en ISSO. In de loop van 2020 moeten deze experimenten de eerste resultaten opleveren en aan het publiek gepresenteerd worden.

Hoog op de PublicSpaces verlanglijst staat ook een systeem om 'proof of origin' aan te tonen - een manier om de herkomst van artikelen, video's en andere informatiebronnen te herleiden naar de oorspronkelijke auteur. Tegelijk zou dan ook mogelijk moeten zijn om alle wijzigingen die bij de herdistributie van deze verhalen worden aangebracht te kunnen inzien - zoals ook bij bijv. Wikipedia een logboek van elk artikel wordt bijgehouden. 
 
Ook internationaal is het nodige gebeurd. PublicSpaces heeft zich kunnen presenteren op het Mozfest in Londen en bij Lift in Helsinki, heeft acte de presence gegeven bij de EBU in Porto, en zal later in november spreken bij de Internet Governance Forum van de Verenigde Naties in Berlijn. Bij al deze bijeenkomsten zijn gesprekken gevoerd over Europese samenwerkingen en Europese financieringsopties onderzocht. PublicSpaces bevindt zich midden in een Europese beweging van individuen, ngo's, culturele instellingen, publieke omroepen en andere partijen die gelijke doelen hebben; en er wordt naarstig gezocht naar de beste manier om samen zoveel mogelijk impact te hebben. Dit is geen eenvoudig proces - de cultuurverschillen die moeten worden overbrugd zijn soms groot, maar het gedeelde ideaal is ook sterk.

 

                                       founding partners