Proeftuin Nieuwland

dag van duurzaamheid Nieuwland

SamenBeter was vandaag de hele dag te gast op de Wijkboerderij Nieuwland. Peter Rook, Wim de Haan, Jan Huurdeman en Jan Toering willen vanuit deze oude boerderij Proeftuin SamenBeter Nieuwland opstarten. Wat ons betreft zijn ze al begonnen: alle partijen die je aan het idee van een proeftuin zou willen binden waren er: Buurtinitiatieven variërend van autodelen tot rap cursussen, ICT oplossingen voor EPD's en virtuele wijken, aanbieders met producten voor daklozen opvang en schuldhulp, bewoners niet alleen blank en boven de 45 en, en dat is bijzonder want dat maakten we nog nergens mee: de politiek. Raadsleden van alle vier coalitie partijen, de oppositie...ze waren erbij en debatteerden erop los. 

De speerpunten van proeftuin Nieuwland zijn als overal hetzelfde: wijkgerichte, community gebaseerde zorg, mensen behouden eigen regie, aandacht voor preventie en 'positieve' definiëring van gezondheid, dus naast fysieke en mentale gezondheid adresseert de proeftuin ook zingeving, vitaliteit, participatie en sociaal welzijn.

Wat ook vandaag weer opviel: niemand staat op en zegt 'wat een onzin', niet over het geheel, niet over onderdelen. Tegenwerpingen gaan over financiën en politieke haalbaarheid. Een enorm positieve dag!