Het geheel en de delen...

Beter met Elkaar geheel en delen

In de samenwerking Beter met Elkaar vormen we steeds weer ons beeld van het geheel en de delen. In dit blog 'my two cents'.

Waar we in mijn visie mee bezig zijn is een 'programma van projecten', in deze fase voornamelijk gefinancierd door VWS, en tevens een voortzetting van eerdere verhalen op de lange reis naar meer gezondheid en vitaliteit. Bijvoorbeeld van de beweging de nieuwe GGZ en de coalitie van verschillende partijen die vorig jaar het rapport Beter met Elkaar geschreven heeft. Het programma heeft als doel de aanbevelingen uit het rapport Beter met Elkaar te realiseren. De strategie is om naast het eerdere reisgezelschap zoveel mogelijk medereizigers met het zelfde reisdoel samen te helpen werken en krachten te laten bundelen.

Veel van de organisaties en mensen die betrokken zijn, waren al bezig belangrijke doelen na te streven voordat Beter met Elkaar er was. We zijn dus geen 'nieuw bedrijf'. Het bundelt bestaande krachten door te doen, leren en te verbinden. Daarmee kunnen we samen een hoger doel halen. Dat is wat deze samenwerkingsvorm in mijn beleving wil faciliteren. Het is een complex geheel dat niet gereduceerd kan worden tot een simpele optelsom van de delen. De vorm van de cirkel, symbool voor samen en voor verbinding, is voor mij een spiegel die ons herinnert aan de complexiteit van de taak waar we samen voor gaan. Wat het geheel samenhoudt is de strategie van doen, leren, en verbinden.

Om te ontdekken wat het is kan je je dus ook afvragen wat het doet, hoe het leert en wie het verbindt!

In de aanloop naar het programma, voor de zomer, stelden we samen met alle geïnteresseerden en betrokkenen al vast dat er ook veel 'buiten' Beter met Elkaar moet gebeuren willen de visies op gezondheid die achter het programma zitten gerealiseerd worden. En tegelijk zagen we dat er 'buiten' Beter met Elkaar al heel erg veel gebeurt. Mede daarom hebben we de 'afdelingen' van Beter met Elkaar ook buiten de algemene kring laten treden, zodat ze zich naast Beter met Elkaar ook kunnen verbinden met aanvullende programma's, projecten en organisaties die met vergelijkbare visies op gezondheid en op zorg bezig zijn.

Het meest herkenbare onderscheidend vermogen van dat ik voor het geheel zie is de gedrevenheid om nieuwe visies op gezondheid te realiseren. Positieve gezondheid, de nieuwe GGZ, Zelfzorg Ondersteund!, de online communities zoals Psychosenet, zelfsturende buurten en wijken. Iedereen die zich met Beter met Elkaar verbonden voelt is bezig om innovaties op dit gebied te realiseren. 
Samenbeter.org is het 'schoolbord' dat verschillende projecten en visies samen brengt om hierover schetsen te delen, te leren wat werkt, te verbinden waar samenwerking mogelijk is en om toegang te bieden tot verhalen van echte mensen die tegen echte drempels aanlopen en die we vanuit Beter met Elkaar kunnen proberen te slechten. 

SamenBeter.org is een voorhoede.De Voorhoede werkt samen met een samenwerkingsverband van IT leveranciers die de ambities die uit haar onderzoek komen  realiseert. Denk aan drempels weghalen door samen koppelingen tussen hun applicaties  te realiseren. Ten derde is er ook nog een groep die zich bezig houd met de aansluiting op landelijke structuren en instituten.

Mooi om hier aan bij te mogen dragen.